blog featured image
Talent management är den process som hanterar, utvecklar och behåller medarbetare med syftet att maximera värdet de ger organisationen. 
En central del av talent management är det administrativa i att ta hand om medarbetare. Det inkluderar att hantera och administrera medarbetardata, dokument och information för att säkerställa en gedigen överblick över arbetsflöden och behov.  

Talent management har också syftet att engagera och motivera medarbetare och ge dem förutsättningarna för att prestera bra och tillfredsställa deras individuella mål. Dessutom har talent management som målsättning att hantera och utveckla en kollektiv arbetskraft som bidrar till att uppnå och upprätthålla er organisations övergripande affärsmål.

Viktiga element i talent management är: 


-  Hantering av medarbetardata 

  • GDPR-kompatibel datahantering
  • Administration av medarbetardata
  • Översikt och insikter gällande arbetskraften
  • Insikt i organisationsutveckling

-  Medarbetarutveckling

  • Bedömning samt utvecklingsplaner
  • Identifiering och utveckling av kompetens
  • Kursadministration
  • Successionsplanering
  • Talangmatris 

Varför är talent management viktigt? 

En verksamhets största tillgång är dess medarbetare. De jobbar för att nå verksamhetens kärnmål, och är avgörande för bolagets framgång - så det är avgörande att odla en kultur som bygger på talangfulla och tillfredsställda medarbetare. Låt oss nu titta närmare på varför talent management är av yttersta vikt för att nå detta.   

Talent management är viktigt för att det kan hjälpa er verksamhet med följande:

– Säkerställa korrekt hantering av medarbetardata och medarbetardokument


På grund av GDPR är det viktigare än någonsin att er verksamhet säkerställer att medarbetardata och medarbetardokument hanteras på ett korrekt och säkert sätt som följer nuvarande regler och förordningar.  

Detta kräver ett strukturerat tillvägagångssätt för att samla in och hantera data och rätt processer på plats för dataradering och användaråtkomst.  

Läs också: Varför du bör investera i ett talent management-system

- Få värdefulla insikter om hela verksamheten


Att ha kunskap om vad som händer i er verksamhet, hur förändringar sker över tid, och hur medarbetare på ett individuellt plan så väl som avdelningar presterar, är otroligt viktig för fortsatt framåtrörelse. 

För att ha möjlighet att göra det är det viktigt att ha enkelt kunna överblicka HR:s KPI:er samt att samla, spåra och hantera nyckeldata för medarbetare, avdelningar och övergripande företagsutveckling.  


vad-är-talanet-management-och-varför-är-det-viktigt_2

- Nå målen för verksamheten 


Att arbeta professionellt med talent management hjälper er att ta kontroll över och styra utvecklingen i riktning mot era mål för både medarbetare, avdelningen och verksamheten i stort.  
 
En viktig del av detta är att skapa strukturerade processer för att samla in och hantera data, vilket ger HR bättre förutsättningar för att göra sitt jobb och driva verksamheten i rätt riktning.  

- Attrahera och behålla talang 


Talent management handlar om att hantera central medarbetardata och data om medarbetares resultat och utveckling. Genom att jobba dedikerat med detta har ni möjlighet att placera, utveckla och ha maximal nytta av medarbetare inom er verksamhet. Det kommer också att säkerställa att hela verksamheten har ett större fokus på medarbetarutveckling – vilket är viktigt för att både attrahera och behålla begåvade medarbetare.  

Att arbeta effektivt med talent management gör att er verksamheter lättare kan identifiera talang och kompetenser.

- Engagera och motivera medarbetare 

För att lyckas nå uppsatta affärsmål är de flesta verksamheter medvetna om att det krävs engagerade, motiverade och nöjda medarbetare som är villiga att prestera och leverera. 

Arbetar ni aktivt med talent management kan ni lättare analysera och upptäcka utvecklingsmöjligheter, inte minst interna - vilket är viktigt för att hålla medarbetare engagerade och motiverade. 


- Optimera medarbetares prestationer, roller och ansvar

Att arbeta effektivt med talent management gör att er verksamheter lättare kan identifiera talang och kompetenser. Det gör det lättare att utvärdera, planera och hantera vilka anställda som är mer lämpade för olika positioner i företaget. Detta förbättrar i sin tur prestandan för verksamheten eftersom varje anställd på ett bättre sätt kan använda sina främsta färdigheter på bästa möjliga sätt.

Även om det inte finns någon lösning som passar alla verksamheter när det kommer till att jobba framgångsrikt med talent management, är det ingen tvekan om att en genomtänkt strategi med strukturerade och strömlinjeformade processer gör jobbet mycket enklare.

Läs också: Tre delar av talent management som är bra att ha koll på


Är du nyfiken på att lära dig mer om talent management? 

Här är tre grundpelare inom talent management som ni behöver ha koll på: data- och dokumenthantering, bedömningar och kompetenshantering. 

Se vad allt handlar om!

Boka en demo för att på riktigt ta reda på hur talent management kan hjälpa er verksamhet med att effektivisera data- och dokumenthantering och att etablera intuitiva processer för medarbetar- och kompetensutveckling. 

New call-to-action