Værdiskabende talent management defineret 


Hvad er talent management?

Talent management er processerne hvor du administrerer, udvikler og fastholder medarbejdere for at maksimere den værdi, de tilfører din organisation.

Et afgørende element i talent management er at administrere medarbejdere og deres data. Dette indebærer administration og håndtering af medarbejderdata, dokumenter og oplysninger, for at sikre et solidt overblik over arbejdsstyrken og dens behov. 


Talent management har også til formål at engagere og motivere medarbejdere til at klare sig godt og opfylde personlige mål. Desuden har talent management til formål at administrere og udvikle en kollektiv arbejdsstyrke, der bidrager til at nå og fastholde din organisations overordnede forretningsmål.  

 Nogle af de vigtigste elementer i talent management: 

 • Administration af medarbejderdata

  • Datahåndtering og GDPR-compliance 

  • Vedligeholdelse af medarbejderdata
  • Oversigt over og indsigt i medarbejderne 
  • Indsigt i organisationsudviklingen
 • Medarbejderudvikling

  • MUS og udviklingsplaner 

  • Kompetenceidentifikation og -udvikling 
  • Kursusadministration 
  • Succession Planning
  • Talent Matrix  

Hvorfor er talent management så vigtigt?

En virksomheds vigtigste aktiv er medarbejderne! Det er medarbejderne der arbejder hen imod at nå organisationens mål og er afgørende for dens succes. Derfor er det afgørende at fremme en kultur af talentfulde og tilfredse medarbejdere. Lad os se nærmere på årsagerne til, at talent management er så vigtigt.  

Talent management er vigtigt, fordi det kan hjælpe din virksomhed med:

 • Sikring af korrekt håndtering af medarbejderdata og -dokumenter 

  Med GDPR i fuld kraft har det aldrig været vigtigere at sikre, at din virksomhed håndterer medarbejderdata og -dokumenter på en korrekt og sikker måde, der overholder gældende forordninger og love 
   
  Dette kræver en struktureret måde at indsamle og arbejde med data og rette processer til sletning af data og administration af brugeradgange. 

 • Få værdifuld indsigt i hele virksomheden

  At vide, hvad der sker i din virksomhed, hvordan forandring udvikler sig over tid, og hvordan de enkelte medarbejdere og afdelinger klarer sig, er yderst vigtigt for vækstende organisatorisk mobilitet.  
   
  For at kunne gøre det er det vigtigt nemt at kunne føre tilsyn med HR’s KPI-er og indsamle, spore og administrere medarbejderstamdata, afdelingsdata og overordnet virksomhedsudvikling
 • Nå centrale forretningsmål

  Hvis du arbejder professionelt med talent management, kan det hjælpe dig med at styre og tilpasse udviklingen af medarbejdere, afdelinger og virksomheden som helhed til dine forretningsmål.  
   
  En vigtig del af dette er at etablere strukturerede processer til indsamlingen og brugen data til at ruste HR, så de kan administrere talenter og pege virksomheden i den rigtige retning.  
 • Tiltrækning og fastholdelse af talenter

  Talent management omfatter håndtering af centrale medarbejderdata samt data om medarbejdernes præstationer og udvikling.  
   
  Ved at arbejde professionelt med dette kan du placere, udvikle og udnytte talenter optimalt i hele virksomheden. Dette vil også sikre et fokus på medarbejderudvikling, som er vigtigt både at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.   
 • Engagerede og motiverede medarbejdere 

  De fleste virksomheder er fuldt ud klar over at hvis de skal nå forretningsmæssige mål, kræver det engagerede, motiverede og tilfredse medarbejdere, som er ivrige efter at udføre og levere.  
   
  At arbejde med talent management vil give dig mulighed for bedre at analysere og opdage udviklingsmuligheder og interne ledige stillinger, hvilket er vigtigt for at holde medarbejderne mere engagerede og motiverede. 
 • Optimering af medarbejderpræstation, roller og ansvarsområder

  Hvis du arbejder effektivt med talent management, vil din virksomhed bedre kunne identificere talenter og kompetencer.  
   
  Det gør det nemmere at evaluere, planlægge og administrere, hvilke medarbejdere der er velegnede til forskellige roller i virksomheden. Dette vil væsentligt forbedre performance, da hver medarbejder bedre kan udnytte og bruge deres kompetencer inden for de rette områder.

Selv om der måske ikke er nogen 'one-size-fits-all' løsning til at arbejde med talent management, er der i det mindste ingen tvivl om, at en gennemtænkt tilgang med strukturerede og strømlinede processer gør arbejdet lettere! 

Er du nysgerrig efter at lære mere om talent management? 

Her er 3 elementer i talent management du skal kende - Data- og dokumenthåndtering, bedømmelser og kompetencestyring. 

Se det hele i aktion 

BOOK EN DEMO for at opleve, hvordan ordentlig talentledelse kan hjælpe din virksomhed med at strømline data- og dokumenthåndtering og etablere intuitive processer til medarbejder- og kompetenceudvikling.