blog featured image

Hvad er Talent Management? 

Talent management er processerne hvor du administrerer, udvikler og fastholder medarbejdere for at maksimere den værdi, de tilfører din organisation.

Et afgørende element i talent management er at administrere medarbejdere og deres data. Dette indebærer administration og håndtering af medarbejderdata, dokumenter og oplysninger, for at sikre et solidt overblik over arbejdsstyrken og dens behov. 


Talent management har også til formål at engagere og motivere medarbejdere til at klare sig godt og opfylde personlige mål. Desuden har talent management til formål at administrere og udvikle en kollektiv arbejdsstyrke, der bidrager til at nå og fastholde din organisations overordnede forretningsmål.  

Hvorfor er Talent Management så vigtigt? 

En virksomheds vigtigste aktiv er medarbejderne! Det er medarbejderne der arbejder hen imod at nå organisationens mål og er afgørende for dens succes. Derfor er det afgørende at fremme en kultur af talentfulde og tilfredse medarbejdere. Lad os se nærmere på årsagerne til, at talent management er så vigtigt.  

Talent management er vigtigt, fordi det kan hjælpe din virksomhed med:

 • Sikring af korrekt håndtering af medarbejderdata og -dokumenter 

  Med GDPR har det aldrig været vigtigere at sikre, at din virksomhed håndterer medarbejderdata og -dokumenter på en korrekt og sikker måde, der overholder gældende forordninger og love 
   
  Dette kræver en struktureret måde at indsamle og arbejde med data og rette processer til sletning af data og administration af brugeradgange. 

  Hvis du gerne vil lære mere om medarbejderstamdata, kan du hente vores [TJEKLISTE] til effektiv håndtering og brug af medarbejderstamdata. 

 • Få værdifuld indsigt i hele virksomheden

  At vide, hvad der sker i din virksomhed, hvordan forandring udvikler sig over tid, og hvordan de enkelte medarbejdere og afdelinger klarer sig, er yderst vigtigt for vækstende organisatorisk mobilitet.  
   
  For at kunne gøre det er det vigtigt nemt at kunne føre tilsyn med HR’s KPI-er og indsamle, spore og administrere medarbejderstamdata, afdelingsdata og overordnet virksomhedsudvikling
 • Nå centrale forretningsmål

  Hvis du arbejder professionelt med talent management, kan det hjælpe dig med at styre og tilpasse udviklingen af medarbejdere, afdelinger og virksomheden som helhed til dine forretningsmål.  
   
  En vigtig del af dette er at etablere strukturerede processer til indsamlingen og brugen data til at ruste HR, så de kan administrere talenter og pege virksomheden i den rigtige retning.  
 • Tiltrækning og fastholdelse af talenter

  Talent management omfatter håndtering af centrale medarbejderdata samt data om medarbejdernes præstationer og udvikling.  
   
  Ved at arbejde professionelt med dette kan du placere, udvikle og udnytte talenter optimalt i hele virksomheden. Dette vil også sikre et fokus på medarbejderudvikling, som er vigtigt både at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.   
 • Engagerede og motiverede medarbejdere 

  De fleste virksomheder er fuldt ud klar over at hvis de skal nå forretningsmæssige mål, kræver det engagerede, motiverede og tilfredse medarbejdere, som er ivrige efter at udføre og levere.  
   
  At arbejde med talent management vil give dig mulighed for bedre at analysere og opdage udviklingsmuligheder og interne ledige stillinger, hvilket er vigtigt for at holde medarbejderne mere engagerede og motiverede. 
 • Optimering af medarbejderpræstation, roller og ansvarsområder

  Hvis du arbejder effektivt med talent management, vil din virksomhed bedre kunne identificere talenter og kompetencer.  
   
  Det gør det nemmere at evaluere, planlægge og administrere, hvilke medarbejdere der er velegnede til forskellige roller i virksomheden. Dette vil væsentligt forbedre performance, da hver medarbejder bedre kan udnytte og bruge deres kompetencer inden for de rette områder.

3 nøgleelementer af Talent Management du skal kende

1) Data- og dokumentstyring 
2) MUS-samtaler 
3) Kompetencestyring 

Men hvad indebærer de? Og hvad kræver det at arbejde succesfuldt med dem? 
I denne artikel ser vi nærmere på disse, hvad de involverer, og hvordan HR-medarbejdere kan arbejde succesfuldt med dem. 

1) Data og dokumenthåndtering 

Et grundelement af talent management er dokumenter og medarbejderdata. Data og dokumenter kan være alt fra navn, adresse, cpr-nummer, bankkontooplysninger, alder, køn, stillingsbetegnelse, løn, kurser, certifikater, kompetencer osv.  

For mange virksomheder er det en udfordring at administrere og bruge data effektivt og på måder, der er i overensstemmelse med GDPR.  

Hvorfor er det vigtigt?
Data og dokumenthåndtering dækker alt, hvad du har brug for at administrere for at sikre struktur og et godt overblik over dine medarbejdere or organisation. Data om kvalifikationer, kompetencer, kurser m.v. er også en del af dette og kan bruges analytisk og til medarbejderudvikling. Hvis du gerne vil lære mere om HR-data, kan du læse vores artikel Hvad er HR-analytics og hvorfor er det vigtigt? 

God talent management involverer indsamling af de rigtige medarbejderdata og -dokumenter i et digitalt strømlinet set-up. Dette gør det muligt for HR at opbygge struktur og overblik. Det giver dem også mulighed for at lave kvalitative analyser, der kan vise, hvor virksomheden er på vej hen og drive talent management i den ønskede retning. Gennem dette kan virksomheder træffe kvalificerede forretningsmæssige beslutninger. 

Vi har samlet nogle af de grundlæggende principper for effektiv, værdiskabende og GDPR-kompatibel data- og dokumenthåndtering: 

Brugerroller Kort sagt skal du kunne styre dataadgange, så kun de rette personer kan få adgang til de rigtige data.
Selvbetjening For at kunne arbejde effektivt og  reducere den administrative arbejdsbyrde bør du muliggøre en vis grad af selvbetjening. På den måde kan du sikre, at vigtige data leveres, opdateres og tilgås af de rette personer korrekt, effektivt og efter behov.  
Slettepolitikker  For at overholde GDPR skal du sørge for at have de rigtige slettepolitikker på plads.  
Statistikker og rapporter For at gøre data brugbare, er det vigtigt at kunne lave sigende statistikker og rapporter på bagrund af dine dine data. På denne måde kan du få værdifuld indsigt og træffe kvalificerede beslutninger. 
Organisationsudvikling Med værdifulde data om din virksomhed og dens medarbejdere kan HR få indsigt i, hvordan organisationen udvikler sig over tid. 
Arbejdshistorik Det er vigtigt at vide, hvordan dine medarbejdere har udviklet sig over tid og hvordan deres arbejdshistorik ser ud. Med den indsigt får HR mulighed for at placere og bruge talenter og kompetencer optimalt. 

 

2) Medarbejdersamtaler

Processer, der er med til at kaste lys over behovet for og progressionen af udvikling, er lige så vigtige, når det kommer til talent management. MUS-samtaler, feedbacksamtaler eller pulssamtaler, ja kært barn har mange navne, er i bund og grund en dialog mellem ledere og deres medarbejdere. Nogle virksomheder har MUS-samtaler en eller to gange om året, mens andre har dem oftere.  
 
Oftest drejer MUS-samtaler sig om kompetencer, udvikling og medarbejdernes trivsel og tilfredshed.  Derfor er det afgørende, at de kan håndteres løbende og på en strømlinet måde, så der sikres kvalitet og ligebehandling af alle medarbejdere.  

Hvorfor er det vigtigt?
Når det gøres rigtigt (og når de følges op med konkrete udviklingsplaner), kan MUS-samtaler forbedre medarbejderfastholdelse og øge medarbejdertilfredsheden. MUS-samtaler er også et stærkt redskab for ledere til at styre og udvikle deres arbejdsstyrke. Ledere kan bedre spotte potentielle uoverensstemmelser omkring behov og mål mellem virksomheden, afdelinger og medarbejdere. 

Samlet set kan dette hjælpe ledere med at administrere medarbejdere og talenter i den mest fordelagtige retning, der vil hjælpe med at nå virksomhedens mål.   


For at sikre effektiv administration, GDPR-overholdelse og værdiskabende processer til MUS-samtaler er det vigtigt at: 
 

 • Sørge for at samle MUS-processer og relaterede aktiviteter ét centralt sted.
 • Tillade at digitale spørgeskemaer udfyldes direkte i systemet. 
 • Kunne administrere og invitere til MUS-samtaler fra samme sted. 
 • Kunne holde styr på MUS-samtaler, udfyldte spørgeskemaer, gennemførte og manglende samtaler. 
 • Sørge for at følge op med udviklingsplaner, der kan godkendes direkte i systemet. 
 • Sørge for de rigtige brugerroller, datakontrol og rettidig sletning af data. 

 

Hvis du ikke har et HR-system  
Mens ovenstående i store træk kræver et system, der understøtter håndtering af MUS-samtaler, så følger her nogle råd til dig uden et system: 

 • Sørg for at have god datadisciplin og klare regler om korrekt og rettidig datastyring og sletning. Dette er vigtigt for at forhindre, at data flyder rundt. 
 • Hvis det er muligt, skal du opbevare og dele alle MUS-data i skyen og i den samme mappe for at forhindre data i at sprede sig på tværs af systemer, indbakker osv.  
 • Sørg for at uddanne medarbejderne grundigt i, hvordan I arbejder med MUS-samtaler i din virksomhed. For eksempel, hvad forventes der? Hvordan bliver der fulgt op? Hvordan planlægges medarbejderudvikling osv.?  

Tip!
Med et HR-system kan HR-medarbejdere administrere og sikre, at MUS-data og -processer håndteres i overensstemmelse med GDPR. Fra systemet kan både ledere og medarbejdere uploade MUS-oplysninger. 
HR kan effektivt styre dataadgange, facilitere virksomhedsprocesser og minde ledere om, at håndtere deres egne MUS-samtaler.  HR kan også centralt og på lederenes vegne sende invitationer med tidsintervaller ud til medarbejdere. 

Hvis du gerne lære mere om MUS-processer, kan du læse vores gratis [GUIDE] Sådan skaber du strømlinede og værdiskabende MUS-processer i din virksomhed. 

3) Kompetencestyring

En virksomheds vigtigste aktiver er dens medarbejdere og deres kompetencer. De er afgørende for at sikre virksomhedens konkurrencedygtighed. En vigtig del af talent management er således at sikre, at virksomheden har og konstant udvikler de rette kompetencer blandt medarbejderne.

Dette omfatter overvågning af processer og værktøjer, der hjælper med at strømline de enkelte medarbejdere og deres talentudvikling. 


Hvorfor er det vigtigt?
En professionel og gennemtænkt strategi for kompetencestyring giver HR de bedste forudsætninger for at sikre en arbejdsstyrke, der understøtter virksomhedens mål.  
 
Det vil gøre det muligt for HR og ledere at sætte kompetenceniveauer for teams, fordele kompetencer optimalt i hele virksomheden og hjælpe med at spotte kommende talenter og sikre deres udvikling og avancering. 


For at kunne arbejde effektivt med kompetencestyring og -udvikling skal du: 

 • Tydeligt definere kompetencer for at gøre det klart, hvilke der er nødvendige i
  virksomheden og i specifikke afdelinger og roller. 
 • Sætte mål for kompetencer på virksomhedsniveau samt jobtitelniveau. Dette giver dig mulighed for at fokusere på fremskridt og udvikling af individuelle kompetencer. 
 • Gøre det muligt at rangordne og afstemme forventninger til kompetencer mellem leder og medarbejder. 
 • Gøre det nemt at fremsøge og identificere eksisterende og manglende kompetencer. 
 • Være i stand til at udføre kompetence gap-analyser, der kan dirigere udviklingen af manglende eller ønskede kompetencer.  

 

Selv om der måske ikke er nogen 'one-size-fits-all' løsning til at arbejde med talent management, er der i det mindste ingen tvivl om, at en gennemtænkt tilgang med strukturerede og strømlinede processer gør arbejdet lettere! 

Vil du gerne lære mere? 

Nu har vi været igennem hvad talent management egentlig er og hvilke nøgleelementer det indeholder. I denne gratis [GUIDE] Sådan vælger du det rette Talent Management system til din virksomhed, tager vi dig igennem hvordan du kortlægger dit nuværende tekniske set-up, hvordan du afdækker dine behov, sætter brugeren i centrum og meget mere.