blog featured image
Definition av värdeskapande talent management är ett talent management-system som hjälper din verksamhet att hantera, utveckla och bibehålla dina bästa medarbetare som skapar värde för din verksamhet. 

Dessutom bidrar ett talent management-system till att dataskyddsförordningen efterlevs genom en säker behandling av HR-basdata och medarbetardokument. Talent management-systemet ger dig också möjligheten att enkelt inrätta en raderingspolicy, som säkerställer att data endast sparas så länge detta är nödvändigt i enlighet med dataskyddsförordningen.  

Ett brott mot GDPR kan kosta upp till 4 % av ett företags totala globala omsättning.

Ett talent management-system är med andra ord ett verksamhetskritiskt system, eftersom det ser till att dataskyddsförordningen efterlevs samt hanterar några av de viktigaste tillgångarna i din verksamhet – dina anställda.

Ett talent management-system är en riktigt bra investering som hjälper din verksamhet att:

Locka och bibehålla talanger

Med ett talent management-system kan du i högre grad strukturera och systematisera dina HR-basdata, medarbetarnas resultat och utveckling. Det ger dig också den bästa utgångspunkten för att rätt kompetens placeras, används och utvecklas på rätt plats med ett samlat fokus på medarbetarutvecklingen. Detta bidrar i hög grad till att talangerna bibehålls.

Engagera och motivera medarbetare

Ett talent management-system hjälper även din verksamhet att engagera och motivera medarbetarna. Systemet ger dig en överblick över de bästa förutsättningarna för att analysera och upptäcka utvecklingsmöjligheter bland de anställda, vilket är viktiga faktorer för engagemang och motivation.

Förbättra resultatet

Med ett talent management-system kan verksamheten identifiera kompetenser och talanger och därmed också bedöma vilka medarbetare som passar bäst för de olika rollerna i verksamheten. När medarbetarna får möjlighet att använda sin kompetens fullt ut, förbättras resultatet på både individ- och verksamhetsnivå, vilket bidrar till att verksamheten når sina mål.

Se till att viktiga roller och kompetenser alltid finns

Med ett talent managemen-tsystem har HR möjligheten att planera, hantera och se till att viktiga roller och kompetenser alltid bemannas, utvecklas och utnyttjas optimalt inom verksamheten. Detta är viktigt för verksamhetens drift, resultat och måluppnåelse.

Samla alla medarbetardata och dokument på en säker plats

Med ett talent management-system samlar du all din medarbetardata och dokument på en säker plats. Det bidrar till att dataskyddsförordningen efterlevs och samt ger en riktigt bra överblick som spar både tid och resurser som i stället kan läggas på andra viktiga HR-uppgifter.

 

Här har du själv möjlighet att anpassa vilka data som ska ingå i rapporterna. Det gör det effektivt och enkelt att rapportera.

Rapporter över HR-data och insatser

Med ett talent management-system har du möjlighet att sammanställa olika typer av medarbetarrapporter. Här har du själv möjlighet att anpassa vilka data som ska ingå i rapporterna. Det gör det effektivt och enkelt att rapportera.

Få överblick över HR-nyckeltalen

Med ett talent management-system får du ett verksamhetsstödjande system med en användarvänlig dashboard som ger en tydlig överblick över verksamhetens HR-nyckeltal. Detta kan bland annat hjälpa HR att fokusera på att uppnå rätt mål i förhållande till de övergripande affärsmålen.

Få överblick över organisationsstrukturen

Ett talent management-system ger dig möjlighet att säkerställa en uppdaterad organisationsstruktur som kan användas som referens- eller avdelningshierarki.

Vill du veta mer om talent management?


New call-to-action