blog featured image
Talent management, eller talentledelse, er prosessen som håndterer, utvikler og beholder ansatte med sikte på å maksimere verdien de gir organisasjonen.

En sentral del av talent management er det administrative i å ta hånd om medarbeidere. Det inkluderer å håndtere og administrere medarbeiderdata, dokumenter og informasjon for å sikre et solid overblikk over arbeidsflyt og behov.

Talentledelse har også som mål å engasjere og motivere ansatte og å gi dem forutsetninger til å prestere godt og tilfredsstille deres individuelle mål. I tillegg har talent management som mål å administrere og utvikle en kollektiv arbeidsstyrke som bidrar til å oppnå og opprettholde organisasjonens overordnede forretningsmål.

Viktige deler i talent management er:

- Håndtering av medarbeiderdata
  • Databehandling som samsvarer med GDPR
  • Administrasjon av medarbeiderdata
  • Oversikt og innsikt i arbeidsstyrken
  • Innsikt i organisasjonsutvikling
- Medarbeiderutvikling
  • Vurderings- og utviklingsplaner
  • Identifisering og utvikling av kompetanse
  • Kursadministrasjon
  • Etterfølgerplanlegging
  • Talentmatrise

Hvorfor er talent management viktig?

En virksomhets største ressurs er de ansatte. De jobber for å oppnå virksomhetens kjernemål, og er avgjørende for selskapets suksess – derfor er det viktig å dyrke en kultur basert på dyktige og fornøyde ansatte. La oss se nærmere på hvorfor talent management er viktig for å oppnå dette.

Talenthåndtering er viktig fordi det kan hjelpe virksomheten din med følgende:

- Sikre korrekt håndtering av medarbeiderdata og ansattdokumenter

På grunn av GDPR er det viktigere enn noensinne at virksomheten din sørger for at medarbeiderdata og medarbeiderdokumenter håndteres på en korrekt og sikker måte som overholder gjeldende regler og forordninger.

Dette krever en strukturert tilnærming til innsamling og administrasjon av data og å ha de rette prosessene på plass for sletting av data og brukertilgang.

- Få verdifull innsikt i hele virksomheten

Å ha kunnskap om hva som skjer i virksomheten din, hvordan endringer skjer over tid, og hvordan ansatte på individnivå så vel som avdelinger presterer, er utrolig viktig for videre fremdrift.

For å være i stand til det, er det viktig å enkelt kunne overvåke HRs KPI-er og å samle inn, spore og administrere nøkkeldata for ansatte, avdelinger og generell utvikling i virksomheten.

Hva er talent management, og hvorfor er det viktig?

- Nå målene for virksomheten

Å jobbe profesjonelt med talentledelse hjelper deg å ta kontroll over og styre utviklingen i retning av dine mål, både for ansatte og avdelingen, men også for virksomheten generelt.

En viktig del av dette er å lage strukturerte prosesser for innsamling og administrasjon av data, som gir HR bedre forutsetninger for å gjøre jobben sin og styre virksomheten i riktig retning.

- Å tiltrekke og beholde talenter

Talentledelse handler om å håndtere sentrale medarbeiderdata og data om ansattes resultater og utvikling. Ved å jobbe dedikert med dette har du muligheten til å plassere, utvikle og ha maksimal nytte av ansatte i din virksomhet. Det vil også sikre at hele virksomheten har større fokus på medarbeiderutvikling - noe som er viktig for både å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere.

Å jobbe effektivt med talent management gjør det lettere for virksomheten å identifisere talent og kompetanse.

- Engasjere og motivere medarbeidere

For å lykkes med å oppnå fastsatte forretningsmål, er de fleste virksomheter klar over behovet for engasjerte, motiverte og fornøyde ansatte som er villige til å prestere og levere.

Jobber du aktivt med talent management, kan du lettere analysere og oppdage utviklingsmuligheter, ikke minst interne - noe som er viktig for å holde ansatte engasjert og motivert.

- Optimere medarbeideres ytelse, roller og ansvar

Å jobbe effektivt med talentadministrasjon gjør det lettere for virksomheten å identifisere talent og kompetanse. Dette gjør det lettere å evaluere, planlegge og styre hvilke ansatte som er mer passende for ulike stillinger i selskapet. Dette forbedrer i sin tur virksomhetens ytelse ettersom hver ansatt kan utnytte sine fremste ferdigheter på best mulig måte.

Selv om det ikke finnes en løsning som passer alle virksomheter når det gjelder å lykkes med talentledelse, er det ingen tvil om at en gjennomtenkt strategi med strukturerte og effektive prosesser gjør jobben mye enklere.

Er du nysgjerrig på å lære mer om talent management?

Her er tre pilarer innen talent management som du trenger å holde styr på: data- og dokumenthåndtering, vurderinger og kompetansestyring.

Se hva det handler om!

Bestill en demo for å finne ut hvordan talent management kan hjelpe virksomheten din med å effektivisere data- og dokumenthåndtering og å etablere intuitive prosesser for medarbeiderutvikling og kompetanseheving.

 

Guide: Talentledelse og intern talentmobilitet