blog featured image

Hva er verdiskapende talentledelse?

Et talenthåndteringssystem hjelper din virksomhet med å administrere, utvikle og beholde dine mest talentfulle ansatte. I tillegg hjelper et talenthåndteringssystem med å sikre GDPR-overholdelse med sikker lagring av HR-stamdata og medarbeiderdokumenter. Talenthåndteringssystemet lar deg også enkelt sette opp slettingspolicyer, som sikrer at du lagrer data for den tiden du må for å være i samsvar med GDPR.

Med andre ord er et talentadministrasjonssystem et forretningskritisk system, da det sikrer GDPR-overholdelse og håndterer en av de viktigste eiendelene i virksomheten din - dine ansatte.

Et talent management system er en god investering, som sørger for at din virksomhet styrkes på følgende områder:

Tiltrekke og beholde talent

Med et talenthåndteringssystem kan du bedre strukturere og systematisere HR-stamdata, ansattes ytelse og utviklingsprosesser. Det gir deg også det beste utgangspunktet for å sikre at riktig kompetanse blir plassert, utnyttet og utviklet på de riktige stedene, og generelt sett holde fokus på medarbeiderutvikling. Det vil bidra til å beholde ansatte lenger.

Engasjere og motivere ansatte

Et talent management system hjelper også virksomheten din å engasjere og motivere dine ansatte. Systemet gir deg en oversikt og de beste forholdene for å analysere og oppdage utviklingsmuligheter blant dine ansatte, som er viktige faktorer for engasjement og motivasjon.

Økt prestasjon

Et talenthåndteringssystem gjør det mulig for selskapet å identifisere kompetanse og talenter og dermed også vurdere hvilke ansatte som best kan fylle de forskjellige rollene i selskapet. Det styrker både ytelse på individnivå og bedriftsnivå, ettersom ansatte får lov til å bruke sine kompetanser optimalt, noe som hjelper selskapet å nå sine mål.

Sikre at viktige roller og kompetanser alltid blir dekket

Med et talenthåndteringssystem har HR muligheten til å planlegge, administrere og sikre at viktige roller og kompetanser alltid fylles, utvikles og utnyttes optimalt i selskapet. Det er viktig for selskapets drift, ytelse og måloppnåelse.

Samle medarbeiderdata og dokumenter på ett sted

Med et talentadministrasjonssystem får du ett komplett og sikkert sted å lagre alle dine medarbeiderdata og dokumenter. Det hjelper å overholde GDPR-overholdelse, og så gir det deg en virkelig god oversikt, noe som sparer deg både tid og ressurser, som igjen kan brukes på andre viktige HR-oppgaver.

Rapport om HR-data og innsats

Med et talenthåndteringssystem får du muligheten til å lage verdifulle medarbeiderrapporter. Her har du muligheten til å tilpasse hvilke data som skal inkluderes i rapportene. Det gjør rapportering effektiv og enkel.

Sørg for at du leverer gode HR KPI-er

Med et talenettverksadministrasjonssystem får du et forretningssupportsystem, som med et brukervennlig dashbord gir en god oversikt over virksomhetens HR KPI-er. Det kan blant annet styrke HR i å sikre fokus på måloppnåelse i forhold til selskapets mål generelt.

Få oversikt over organisasjonsstrukturen

Et talenthåndteringssystem lar deg alltid sikre en oppdatert organisasjonsstruktur som kan brukes og sees på som et referansehierarki eller avdelingshierarki.

Ser du noen åpenbare områder som raskt vil gi verdi? Ta gjerne kontakt med oss for å se nærmere på hva vi sammen kan gjøre for din virksomhet!

Les også: Hva er talent management og hvorfor er det viktig?

Guide: Talentledelse og intern talentmobilitet