blog featured image

Et godt Talent Management system


Et talent management system hjælper din virksomhed med at håndtere, udvikle og fastholde dine dygtigste medarbejdere, som skaber værdi i din virksomhed. Herudover er et talent management system med til at sikre GDPR compliance med sikker opbevaring af HR stamdata og medarbejderdokumenter. Talent management systemet giver Jer også mulighed for enkel opsætning af slettepolitikker, som sikrer, at I opbevarer data i den tid I må/skal for at være GDPR compliant.  

Overtrædelse af GDPR kan koste op til 4% af virksomhedens globale omsætning. 

Et talent management system er med andre ord et forretningskritisk system, da det sikrer GDPR compliance og håndterer et af de vigtigste aktiver i din virksomhed – dine ansatte.

Et talent management system er en rigtig god investering, som sikrer, at din virksomhed styrkes i at:

 

Tiltrække og fastholde talenter

Med et talent management system kan du i højere grad strukturere og systematisere dine HR stamdata, medarbejder-performance og -udviklingsforløb. Det giver dig også det bedste udgangspunkt for at sikre, at de rette kompetencer placeres, udnyttes og oparbejdes de rigtige steder, og samlet set holde fokus på medarbejderudvikling. Det er i høj grad med til både at fastholde talenter.

Engagere og motivere medarbejdere

Et talent management system hjælper også din virksomhed med at engagere og motivere dine medarbejdere. Systemet giver dig overblik og de bedste forudsætninger for at analysere og spotte udviklingsmuligheder blandt dine medarbejdere, hvilket er vigtige faktorer for engagement og motivation.

Løfte performance

Et talent management system gør det muligt for virksomheden at identificere kompetencer og talenter og dermed også at vurdere, hvilke medarbejdere der bedst kan udfylde de forskellige roller i virksomheden. Det styrker både performance på individuelt og virksomhedsniveau, da medarbejdere får lov til at bruge deres kompetencer optimalt, hvilket hjælper virksomheden med at nå sine mål

Sikre at vigtige roller og kompetencer altid er dækket ind

Med et talent management system har HR mulighed for at planlægge, håndtere og sikre at vigtige roller og kompetencer altid udfyldes, udvikles og udnyttes optimalt i virksomheden. Det er vigtigt for virksomhedens drift, performance og målopnåelse.

Samle alle medarbejderdata og dokumenter ét sikkert sted

Med et talent management system får du ét samlet og sikkert sted til at opbevare alle dine medarbejderdata og dokumenter. Det er med til at sire GDPR compliance og så giver det dig et rigtig godt overblik, som både sparer dig tid og ressourcer, som til gengæld kan bruges på andre vigtige HR-opgaver.

Afrapportere på HR-data og -indsatser

Med et talent management system får du mulighed for at trække alverdens medarbejderrapporter. Her har du selv mulighed for at tilpasse hvilke data, der skal indgå i rapporterne. Det gør det effektivt og enkelt at afrapportere.

Sikre overbliv over HR KPIer

Med et talenet management system får du et forretningsunderstøttende system, som med et brugervenligt dashboard giver et godt overblik over din virksomheds HR KPIer. Det kan blandt andet styrke HR i at sikre fokus på målopnåelse i forhold til virksomhedens mål generelt.

Give overblik over organisationsstrukturen

Et talent management system giver dig mulighed for altid at sikre en opdateret organisationsstruktur, som kan bruges og ses som referencehierarki eller afdelingshierarki.

 

Vil du lære mere om talent management? 

Her er 3 elementer af talent management du skal kende.