blog featured image

Det är inga tvivel om att HR Analytics är viktigt. Undersökningar visar att hela 75 % av alla verksamheter anser att HR-data är viktigt för verksamhetens utveckling, medan endast 8 % anser att de är bra på HR Analytics i praktiken.

Vad är HR Analytics?


HR Analytics handlar om att inhämta och analysera data om kandidater och medarbetare, som sedan kan användas till att förbättra och sammanställa de anställdas prestation i verksamheten.

HR-data innefattar mycket. Från time-to-hire, antal medarbetare, anställningstid, lön, utbildning, kompetens, trivsel, potential, risk, resultat, sjukfrånvaro och personalomsättning, till organisations- och personalutveckling över tid. Och mycket mer.

Med HR Analytics kan du till exempel bedöma och mäta vem som med störst sannolikhet kommer att lämna din verksamhet och varför de lämnar verksamheten. Du kan se och analysera var det finns behov för kompetensutveckling, vem som har störst potential att avancera och hur de anställdas trivsel utvecklas. Och detta är bara några få exempel. Möjligheterna är många.

Stort behov av Recruitment Analytics

Den del av HR Analytics som fokuserar på rekrytering kallas för Recruitment Analytics. Här finns det mycket mark av vinna för de HR-avdelningar som vågar ta steget. Kompetensbristen är nämligen det i särklass största hindret för tillväxt, uppger svenska företag (Svenskt Näringsliv, januari 2022) – och hela 76 procent av svenska arbetsgivare uppger att de har svårt att hitta kompetens. 

Med ett bra verktyg för analysera era rekryteringsprocesser har ni möjlighet att samla användbara insikter, identifiera flaskhalsar i rekryteringen och ligga steget före genom effektiv, mätbar employer branding som är helt kopplad till affärsmål och HR-KPI:er. Ni kan också använda data för att förbättra kandidatresan, öka effektiviteten och minska rekryteringstiden och även kostnaderna.

Varför är HR Analytics viktigt?
Med HR-data, både samlad och var för sig, på såväl kort som lång sikt, kan berätta något om verksamhetens resultat och utveckling, och det ger dig bättre förutsättningar att ta rätt beslut.

Från magkänsla till datadrivna beslut

Med HR Analytics kan du i högre grad ta beslut som bygger på konkreta data och inte bara på magkänslan. Det ger dig en klar fördel som låter dig forma och utveckla verksamhetens HR-insatser i enlighet med dina mål och KPI:er och göra en affärsmässig skillnad som skapar värde för hela verksamheten.

HR Analytics har också en stor betydelse i arbetet med att stärka verksamheten gentemot konkurrenterna.

Få ledningens uppmärksamhet

HR-data handlar om verksamhetens viktigaste tillgångar. Nämligen medarbetarna. Så när du med data kan visa ledningen att personalomsättningen stiger på en viss avdelning, där sjukfrånvaro och medarbetarnas trivsel i övrigt har varit dalande sedan en intern omstrukturering, då får du med stor sannolikhet ledningens uppmärksamhet och uppbackning i att sätta in åtgärder som kan vända den negativa trenden.

Nå konkurrensmässiga fördelar

HR Analytics har också en stor betydelse i arbetet med att stärka verksamheten gentemot konkurrenterna. För med HR Analytics kan du med data upptäcka tendenser, risker och möjligheter som du kan använda till att förbättra dina rekryteringar, optimera onboarding-processen, tillmötesgå medarbetarnas behov, behålla medarbetarna och stärka din employer branding.

Vill du veta mer om hur Talentech kan hjälpa dig med Recruitment Analytics? Klicka dig vidare här nedan!

Använd datadrivna insikter med Talentechs verktyg Ontame.