blog featured image

Vigtigheden af HR-analytics og HR-data er ikke til at tage fejl af. Undersøgelser viser, at hele 75% af virksomheder mener, at HR-analytics og HR-data er vigtig for virksomhedens udvikling, mens bare 8% mener, at de er gode til HR-analytics i praksis.

Hvad er HR-analytics og HR-data?

HR-analytics og HR-data handler om at indhente og analysere medarbejderdata, som kan bruges til at forbedre den samlede medarbejderperformance i virksomheden.

HR-analytics og HR-data er mange ting. Fra antal medarbejdere, anciennitet, løn, uddannelse, kompetencer, tilfredshed, potentiale, risici, performance, sygefravær og medarbejderomsætning til organisations- og medarbejderudvikling over tid. Og meget mere.

Med HR-analytics og HR-data kan du eksempelvis vurdere og måle på, hvem der med størst sandsynlighed vil forlade din virksomhed og hvorfor de forlader din virksomhed. Du kan se og analysere, hvor der er brug for kompetenceudvikling, hvem der har størst potentiale til at avancere og hvordan medarbejdertilfredsheden udvikler sig. Og dette er blot eksempler. Mulighederne er mange.

Hvorfor er HR-analytics og HR-data vigtigt?

Med HR-analytics og HR-data, som samlet og hver for sig og på kort såvel som lang sigt, kan fortælle noget om virksomhedens performance og udvikling, har du bedre forudsætninger for at træffe de rette beslutninger.

Fra mavefornemmelser til datadrevne beslutninger

Med HR-analytics og HR-data kan du i højere grad træffe beslutninger, som bygger på konkrete medarbejderdata og ikke bare en mavefornemmelse. Det giver dig stærke kort på hånden til at modellere og rykke virksomhedens HR-indsatser i forhold til dine mål og KPI’er og gøre en forretningsmæssig forskel, som skaber værdi for hele virksomheden.

Få ledelsens opmærksomhed

HR-analytics og HR-data handler om virksomhedens vigtigste aktiver. Nemlig dens medarbejdere. Så når du med medarbejderdata kan vise ledelsen, at medarbejderomsætningen er stigende i en given afdeling, hvor sygefraværet og medarbejdertilfredsheden i øvrigt har været dalende siden en intern omstrukturering, så får du med stor sandsynlighed ledelsens opmærksomhed og opbakning til at indføre de tiltag, der kan rette op på den negative udvikling.

Opnå konkurrencemæssige fordele

HR-analytics og HR-data er også en vigtig brik i at styrke din virksomhed over for konkurrenterne. For med HR-analytics og HR-data kan du med medarbejderdata spotte tendenser, risici og muligheder, som du kan bruge til at forbedre dine rekrutteringer, optimere dine onboardingforløb, imødekomme medarbejderbehov og styrke medarbejderfastholdelsen og din samlede employer branding.

Vil du vide mere om HR-analytics og hvilke spørgsmål der er vigtige for HR at kunne svare på?

Så læs videre her: ’Kan du svare på disse 5 spørgsmål om dine medarbejdere?