blog featured image

HR-analytiikan tärkeyttä ei pidä unohtaa. Tutkimukset osoittavat, että jopa 75 prosenttia yrityksistä uskoo, että HR-data on tärkeää yrityksen kehitykselle, mutta vain 8 prosenttia yrityksistä kokee olevansa vahvoilla HR-analytiikan kanssa.

Mitä on HR-analytiikka?

Se on työntekijöihin liittyvän datan keräämistä ja analysointia, jota voidaan käyttää yrityksen työntekijöiden tulosten ja osaamisen kehittämiseen.

HR-data on monia asioita. Työntekijöiden määrä, taso, palkka, koulutus, taidot, tyytyväisyys, potentiaali, riskit, suoritukset, sairaspoissaolot ja työntekijöiden vaihtuvuus ovat kaikki tärkeää HR-dataa. Samoin organisaation ja työntekijöiden kehitys.

HR-analytiikan avulla, voit arvioida ja ennakoida kuka työntekijöistäsi saattaisi mahdollisesti lähteä yrityksestänne ja miksi. Voit nähdä ja analysoida missä taitojen kehittämistä tarvitaan, kellä on eniten potentiaalia edetä ja miten työntekijöiden tyytyväisyys kehittyy. Nämä ovat vain esimerkkejä, sillä mahdollisuuksia on rajattomasti.

Miksi HR-analytiikka on tärkeää?

HR-datan avulla voit kertoa yrityksen tuloksesta ja kehityksestä, kootusti tai eriteltynä, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Datan avulla sinulla on paremmat edellytykset tehdä oikeita päätöksiä ja onnistua.

Mututuntumasta dataan perustuviin päätöksiin

HR-datan avulla voit tehdä päätöksiä, jotka perustuvat konkreettiseen dataan eivätkä vain fiilikseen. Data antaa sinulle hyvät työkalut, jolla mallintaa ja edistää yrityksesi HR:n panostusta liittyen tavoitteisiin ja KPI-mittareihin. Näin voit saavuttaa lisä-arvoa koko yhtiölle.

Herätä johdon huomio

HR-data kertoo paljon yrityksesi tärkeimmistä resurssista, työntekijöistäsi. Johdon huomion saa parhaiten näyttämällä faktoja ja dataa. Kun pystyt kertomaan johdolle datan avulla, että työntekijöiden vaihtuvuus on noussut tietyllä osastolla, tai että sairaspoissaolot ovat lisääntyneet ja työtyytyväisyys laskenut siitä lähtien kun yrityksessä tehtiin uudelleenjärjestelyjä, saat tarvitsemasi huomion ja tuen. Näin voit esitellä vaadittavat toimenpiteet negatiivisen kehityksen korjaamiseksi.

Saavuta kilpailuetua

HR-analytiikka on myös tärkeää, kun haluat vahvistaa yritystäsi kilpailijoihin verrattuna. HR-analytiikan ja työntekijöistäsi kertovan datan avulla voit löytää trendejä, riskejä ja mahdollisuuksia. Näitä voit käyttää parantaaksesi rekrytointia, optimoidaksesi perehdytysohjelmaa, sekä pystyt vastaamaan työntekijöiden tarpeisiin ja vahvistat työntekijöiden sitoutuneisuutta ja kokonaisvaltaista työnantajamielikuvaa.

Haluatko tietää lisää HR-analytiikasta, ja mihin kysymyksiin HR:n pitäisi osata vastata?  Varaa 15 minuutin keskusteluaika kanssamme, ja kehitetään yhdessä HR-prosessejasi!

Talentech Finland