blog featured image

Viktigheten av HR Analytics er ikke til å komme utenom. Undersøkelser viser at hele 75 prosent av bedrifter mener at HR-data er viktig for bedriftens utvikling, mens bare 8 prosent mener at de er gode på HR Analytics i praksis.

Hva er HR Analytics?

HR Analytics handler om å innhente og analysere ansattdata som kan brukes til å forbedre resultatene for alle medarbeidere i bedriften.

HR-data er mange ting. Fra antall medarbeidere, ansiennitet, lønn, utdannelse, kompetanser, tilfredshet, potensial, risiko, resultater, sykefravær og medarbeideromsetning til langsiktig organisasjons- og medarbeiderutvikling. Og mye mer.

Med HR Analytics kan du for eksempel vurdere og måle hvem som med størst sannsynlighet vil forlate bedriften, og hvorfor de gjør det. Du kan se og analysere hvor det er behov for kompetanseutvikling, hvem som har størst potensial med tanke på forfremmelser, og hvordan medarbeidertilfredsheten utvikler seg. Dette er bare noen eksempler. Mulighetene er mange.

Hvorfor er HR Analytics viktig?

Med HR-data, som samlet og hver for seg kan fortelle noe om hvordan virksomheten utvikler seg og lykkes både på kort og lang sikt, har du bedre forutsetninger for å treffe de riktige beslutningene.

Fra magefølelse til datadrevne beslutninger

Med HR Analytics kan du i høyere grad treffe beslutninger som bygger på konkrete data og ikke bare magefølelse. Det gir deg sterke kort på hånden når du skal utforme og skreddersy bedriftens HR-innsats til målene og KPI-ene dine på en måte som skaper verdi for hele organisasjonen.

Få ledelsens oppmerksomhet

HR-data handler om virksomhetens viktigste aktiva – nemlig medarbeiderne. Så når du med håndfaste data kan vise ledelsen at gjennomtrekken av medarbeidere øker i en bestemt avdeling der sykefraværet har gått opp og medarbeidertilfredsheten ned siden en intern omstrukturering, vil du med stor sannsynlighet få ledelsens oppmerksomhet og støtte til å innføre tiltak som kan snu den negative utviklingen.

Oppnå konkurransefortrinn

HR Analytics er også en viktig faktor for å styrke bedriftens posisjon i forhold til konkurrentene. Den gjør det mulig å oppdage tendenser, risikoer og muligheter ut fra data, og å bruke denne innsikten til å forbedre rekrutteringsarbeidet, optimalisere onboardingsprosessen, imøtekomme medarbeiderbehov, redusere medarbeideromsetningen og styrke attraktiviteten som arbeidsgiver.

Les også: 3 viktige fordeler med å ha en samlet HR-plattform