blog featured image

Har du någonsin undrat vad arbetskultur handlar om eller vilken inverkan den har på arbetsplatsens välbefinnande? Värderingar, gester, bakgrund, idéer och traditioner – det är några av de saker som formar kulturer. På arbetsplatsen tar medarbetarna till sig dessa och bildar en sammanhängande helhet – företagskulturen.

Det påverkar medarbetarnas välmående, motivation och välmående på arbetsplatsen och ger ramarna för interna aktiviteter. Detta har i sin tur också en positiv inverkan på företagets prestation, arbetstillfredsställelse, kvarhållande och omsättning. Så varför inte investera i att förbättra din företagskultur?

Det är lättare sagt än gjort. Därför har vi listat fem viktiga punkter i företagskulturen som du inte vill glömma, och som tyder på ett gott välbefinnande på arbetsplatsen.

1. Rättvisa och respekt

Föreställ dig en situation där du arbetar hårdare än en kollega i en liknande position för samma lön. Eller en situation där erkännandet för det arbete du gör ges till någon annan och du ignoreras. Det blir nog väldigt obehagligt och ger ingen trivsel på jobbet.

Rättvisa arbetsuppgifter och krav, samt en arbetsmiljö där alla är lika, har stor inverkan på socialt kapital och arbetsglädje i ett företag. När du känner att du har blivit rättvist behandlad är du också bättre i stånd att internalisera och växa från stora förändringar, motgångar och kritisk feedback.

Ha följande i åtanke och du är redan på rätt väg:

 • Fatta beslut på ett objektivt och faktabaserat sätt
 • Tillämpa lönerekommendationer
 • Ta fram gemensamma regler för arbetsplatsen
 • Lyssna på alla parter som är inblandade i beslutet
 • Gör det tydligt att beslut kan ändras – om de inte är rättvisa
 • Förbättra din känslomässiga intelligens och empati
 • Uppskatta dina medarbetare!

2. Mångfald

Vi är alla olika, men lika värda. Detta borde vara uppenbart, men det är inte alltid fallet.

Mångfald och produktivitet går hand i hand, och mycket forskning har gjorts om förhållandet mellan de två. Forskning från McKinsey visar till exempel att företag som investerar i mångfald av kön har sett sin produktivitet öka med 21 %, och de som investerar i kulturell och etnisk mångfald med upp till 33 %. Så kan mångfald utvecklas till vinst.

3. Du får inte glömma att ha tillit

Förtroende mellan kollegor stärker positiva känslor, uppskattning och attityd hos medarbetarna, vilket direkt återspeglas i arbetsmiljön och företagskulturen. När förtroendet är på plats kommer du att märka positiva förändringar i fokus, kvalitet, kreativitet, effektivitet och engagemang i arbetet. Dessutom frigör det tid och pengar när det är mindre behov av att övervaka arbetet.

Börja med att bygga upp förtroende inom följande områden:

 • Prestationer och mål. Se till att alla vet varför de gör sitt jobb och vad det betyder för företaget. Sätt tydliga och mänskliga mål och belöna prestationer. Bestraffa inte misstag, utan lär av dem.
 • Öppen kommunikation. Var en förebild för öppen kommunikation. Lyssna och diskutera öppet – både problem och framgångar. Detta kommer att uppmuntra dina anställda att göra detsamma.
 • Samarbete. Alla människor tycker inte om att arbeta tillsammans, men anställda bör ändå uppmuntras att samarbeta. På så sätt lär de sig av varandra och framför allt stärks förtroendet.
 • Uppskattning. Värdet av varje anställds och teammedlems bidrag bör erkännas. Erkänn individuella framgångar och fördela ansvar och frihet. Det hjälper dig att utveckla individuell uppskattning bland dina anställda. Väl på plats sprider det sig till arbetsmiljön.

4. Sammanhållning

Att arbeta tillsammans i en stödjande, hjälpsam och motiverande atmosfär är avgörande för att skapa sammanhållning bland en grupp människor som arbetar tillsammans och får jobbet gjort. Olika åsikter och personligheter kan utmana sammanhållningen i en grupp och skapa utmanande situationer. Därför är det viktigt att identifiera och hantera problem tidigt för att bygga en bra företagskultur.

En arbetsplats med framgångsrik samverkan och en stärkt känsla av samhörighet bland medarbetarna ökar också det immateriella kapitalet i organisationen och kan även avspeglas positivt i kundnöjdheten.

Ett tips! En bra arbetsatmosfär är en viktigare motivationsfaktor än traditionella materiella belöningar. Satsa därför mer på arbetsmiljön eftersom det också är mer ekonomiskt givande.

5. Stöd från kollegor

Hjälp vid rätt tidpunkt - så enkelt är det. Stödet har många aspekter och många människor kanske inte har modet att be om hjälp eller vet att de behöver det. Kamratstöd kan se olika ut i olika situationer.

Se nedan för en lista över vad stöd och hjälp kan vara:

 • Hjälp på arbetsplatsen. Oavsett om det är ett litet eller stort arbetsrelaterat problem är det alltid viktigt att få hjälp, och kollegornas stöd är ovärderligt.
 • Konstruktiv feedback. Utan feedback kan vi inte förbättra oss. Därför är nyckeln till framgång en öppen arbetsmiljö där du kan ge kritisk feedback.
 • Undervisning och träning. Kunskap och färdigheter är mer värda än pengar. I en lärande miljö lär medarbetarna hela tiden av varandra.
 • Att vara närvarande. Ibland räcker det med att bara vara närvarande. Särskilt i den nuvarande och digitaliserande världen är närvaro desto viktigare, och bara vetskapen om att du inte är ensam kan hjälpa dig att klara dig.
 • Lyssna och vägleda. Ibland jobbar vi så hårt att vi glömmer det viktigaste – oss själva. En bra kollega kan se behovet av hjälp, stoppa dig i dina spår och guida dig vidare. Detta kan vara en avgörande faktor för trivseln på arbetsplatsen. 

Att investera i dina anställda lönar sig!

Att mäta arbetsplatsens välbefinnande och företagskultur är inte så enkelt eftersom det påverkas av många faktorer som arbetsplatsvärderingar, arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande, arbetstillfredsställelse eller till och med belöningsmetoder.

Med Talentech kan du identifiera dina anställdas verkliga smärtpunkter tidigt i processen och svara på fakta istället för känslor. Till exempel är jobbtrötthet eller brist på motivation inget skämt, och att förhindra dessa eller andra negativa konsekvenser kommer att spara ditt företag en bra summa pengar.