blog featured image

En utdragen rekryteringsprocess kan få kandidater att tröttna, rekryterande chefer lika så: för varje dag som går uteblir dessutom resultaten. Att rekrytera snabbt och minimera ”time-to-hire”, tid-till-anställning, är en nödvändighet men också en stor utmaning. Det kan finnas delar i rekryteringsprocessen som behöver elimineras och delar som kan automatiseras. Med en ökad efterfrågan och ett minskat utbud ökar också tid-till-anställning, men vad kan du göra och varför bör du göra det?

 

En gemensam utgångspunkt 

Att leta efter rätt person, och se till att alla som är delaktiga i rekryteringen är överens om vem rätt person är, är avgörande för att kunna rekrytera snabbt och minimera er ”time-to-hire”. En behovsanalys som ligger till grund för en kandidatprofil är ett nödvändigt första steg för att hitta rätt medarbetare. Att lägga tid på de inledande stegen i rekryteringsprocessen kommer göra att du spar tid längre fram. Blir det fel redan i början är risken väldigt stor att det blir fel genom hela rekryteringsprocessen.

Se till att du och dina kollegor har samsyn kring så väl behovsanalys som kravprofil. Då kan ni ta stöd i dem längre fram när frågor uppstår, urval ska göras eller kandidat väljas.

Läs också: 5 fallgropar att undvika under en arbetsintervju 

Automatisera för att effektivisera 

En riskfaktor med rekryteringsprocesser som drar ut på tiden är att bra kandidater hinner tappa intresset eller i värsta fall tacka ja till ett annat erbjudande. En dålig kandidatupplevelse är dessutom skadlig för företagets employer brand och kan skapa problem vid framtida rekryteringar.

Genom att automatisera delar av rekryteringsprocessen är det möjligt att minska ”time-to-hire” och risken för att tappa bra kandidater blir också mindre. Vare sig det handlar om att automatiskt göra en första gallring med hjälp av urvalsfrågor, skicka en kandidat vidare till den rekryterande chefen direkt när den uppfyller förutbestämda krav eller återkoppla till kandidater finns det tid att spara.

Läs också: Säkerställ återkoppling och spar tid i rekryteringsprocessen 

Prioritera kandidaten 

Att få in kvalitativa ansökningar spelar stor roll för att kunna effektivt. Ett starkt employer brand, annonsering i rätt kanaler och en välskriven annons är några faktorer som avgör om du kommer få in bra ansökningar. Men minst lika viktigt är själva ansökningsförfarandet. Det förändrade kandidatbeteendet, där allt fler söker jobb via sina mobiler och surfplattor, och det faktum att det idag är kandidatens marknad snarare än arbetsgivarens, har bidrag till att ställa högre krav på att det ska vara enkelt för kandidaten att söka ett jobb. En utveckling som också att lett till att det blir allt vanligare med så kallad ”CV-lös” rekrytering. Företag, och då kanske främst rekryteringsbolag, lockar med hur snabbt det går att söka jobba hos dem.

Oavsett om du tagit steget fullt ut och rekryterar CV-löst eller ej så kommer du inte undan faktumet att det måste vara enkelt för kandidaten. Se över er ansökningsprocess och karriärsida: fungerar den i mobilen och finns det onödiga steg som kan tas bort eller förenklas?

Utvärdera rekryteringsprocessen

Då och då kan det vara läge att utvärdera och revidera rekryteringsprocessen. Finns det rutiner som idag är onödiga eller inte alls fungerar som det är tänkt? Vad går att automatisera? Bör systemstödet ses över? Sker rekryteringen manuellt har företaget kanske vuxit så pass mycket att det är dags att se över att möjligheten att köpa ett rekryteringssystem. Finns det redan ett befintligt system kan även det behöva ses över, används det optimalt eller finns det andra alternativ som skulle passa bättre för just er?

Se rekryteringen som en affärsmöjlighet och hantera den, så långt som möjligt, som en säljprocess. På så sätt minskar du risken för att ni drar ut på rekryteringen längre än önskvärt och ni lägger det fokus som krävs för att förkorta tiden. En onödigt utdragen eller dåligt genomförd rekryteringsprocess betyder uteblivet resultat och saknar den intäkt som rätt medarbetare hade kunnat generera.

Minimera "time-to-hire" men inte på bekostnad av resultatet

Effektivisering i alla ära men det får inte ske på bekostnad av kvalitet och kandidatupplevelse. En felrekrytering blir dyrt, ett dåligt rykte skadar företagets employer brand och tar tid att reparera. Att skapa en effektiv och automaisterad rekryteringsprocess med kandidatupplevelsen i åtanke kommer hjälpa er att minimera er ”time-to-hire” utan att resultatet påverkas.

Självklart finns det ännu fler sätt än de vi berört ovan för att optimera din ”time-to-hire”. Se till att intervjuträna rekryterande chefer är ett sådant, rekrytera utifrån en kompetensbaserad modell kan vara ett annat. Att tidigt identifiera rekryteringsbehov, bygga en kandidatdatabas och ha ett starkt employer brand är också viktiga, och för många självklara, åtgärder att göra. Glöm inte bort möjligheten att rekrytera internt och ta hjälp av medarbetare som kan rekommendera tjänsten för personer i sitt nätverk.