blog featured image
 

Digitaliseringen har gett kandidaterna förändrade vanor - men också rekryteringsarbetet fler möjligheter. För företag som rekryterar till flera tjänster, eller får väldigt många ansökningar till varje tjänst ökar kraven för HR på att hinna med och samtidigt kunna hålla en hög kvalitet i alla processer. För att klara av den ökande arbetsbördan, ge alla kandidater en bra återkoppling och fortfarande ha tid över för att fullt ut kunna fokusera på de kvalificerade kandidaterna kräver ett nytt arbetssätt - och nya verktyg.

Så påverkar digitalisering kandidatresan

Digitalisering innebär i hög grad förenkling av processer. Oavsett om det gäller att handla online, boka en resa eller ansöka till ett jobb förväntar vi oss allt mer att det ska vara smidigt och enkelt.

Digitaliseringen har också förändrat kandidatbeteendet; i snitt söker en arbetssökande information om en presumtiv arbetsgivare i 14 kanaler/källor och söker fem tjänster parallellt.  Samtidig minskar snittiden för antal år en medarbetare stannar på samma arbetsplats. 

Men vad innebär det egentligen för HR? 62% av tillfrågade HR- och rekryteringsspecialister uppger i en undersökning gjord av LinkedIn att volymkraven på att rekrytera ökar men bara 42% säger att det återspeglas i ökade resurser. Det blir alltså allt mer att göra men mindre tid för att hinna med. 

Återkoppling i rekryteringsprocessen ger ett starkt employer brand

Processer som drar ut på tiden, bristande information och bortglömda kandidater är utmaningar företag som får in många ansökningar brottas med idag - i de flesta fall på grund av tidsbrist och många gånger också avsaknad av bra rutiner. Samtidigt säger nästan hälftan av alla kandidater att det mest frustrerande under en rekryteringsprocess är att inte få återkoppling från arbetsgivaren. 

Vi vet också att kandidatens upplevelse under rekryteringsprocessen har stark inverkan på hur de upplever företaget som arbetsplats, och över hälften av kandidaterna blir tveksamma till att köpa företagets produkt om de är missnöjda med rekryteringsprocessen. 60% av kandidater uppger också att de har lämnat en process för att den var för krånglig. 

Att satsa på ett starkt employer brand innebär att kommunikationen med kandidater måste säkerställas. Men när tiden inte räcker till blir det ofta en prioritering mellan att granska så många kandidater som möjligt och att ha en bra återkoppling till dessa eller att kunna fokusera på mötet med de kvalificerade kandidaterna. Men med rätt HR-verktyg behöver det inte vara ett val!

Automatiserade rekryteringsprocesser sätter kandidaten i fokus

Ju större volym kandidater, desto svårare är det att kvalificera rätt person och samtidigt ge en bra återkoppling till alla. Och när HR måste lägga en stor del av sin tid tidigt i processen på de mer administrativa delarna blir det mindre tid för själva mötet med kandidaten. 

Att automatisera rekryteringsprocesser gör det möjligt att hantera stora volymer av kandidater och ändå ge en bra kandidatupplevelse eftersom återkoppling och kommunikation till kandidaten säkerställs. Automatiserad rekrytering är helt enkelt en lösning för att spara tid och få nöjdare kandidater.