blog featured image

Urvalsfrågor är ett bra sätt för att tidigt i rekryteringen göra en första gallring.

För företag med många ansökningar är det också ett utmärkt verktyg för att effektivisera rekryteringen. En urvalsfråga kan användas för att ge svar på om kandidaten uppfyller skallkraven men också på mer mjuka frågor: delar kandidaten företagets värderingar och hur ser den på företagets kultur?

Vi har tagit fram 5 tips för hur du kan arbeta med urvalsfrågor i din rekrytering.

1. Behovsanalys och kravprofil

För att kunna skapa relevanta urvalsfrågor behöver det finnas en kravprofil, och för att skapa en kravprofil behövs en behovsanalys. Fundera över vilka era behov är och ta sedan fram kravprofilen baserat på dem. En kravprofil innehåller vanligen önskemål och krav kring: utbildning, erfarenheter, kunskap, färdigheter och förhållningssätt, intresse och utvecklingspotential samt praktiska förutsättningar och slutligen övriga krav.

2. Utifrån kravprofilen – är frågan relevant?

När kravprofilen väl är satt och du har tagit fram dina urvalsfrågor är nästa steg att fundera över om de verkligen är relevanta. Vad är meningen med frågan och vad ska du använda svaret till? Undvik onödiga krav och önskemål som kan skrämma bort potentiella kandidater. Det är trots allt inte en superhjälte som ska anställas och kraven måste vara rimliga och uppnåeliga. Var noga med att fundera över om egna fördomar och önskemål kan ligga till grund för de urvalsfrågor som du har tagit fram. Urvalsfrågor ska vara målgruppsanpassade. Om de är framtagna som en del i en cv-lös rekrytering eller som stöd för en mer komplex rekrytering kommer göra stor skillnad i vilka frågor som ställs och hur de bör ställas.

Tips! Ett rekryteringssystem kan hjälpa dig, och rekryterande chefer, med mallar för att göra en behovsanalys och utifrån det en kravprofil.

3. Kultur- och värderingsfrågor 

Urvalsfrågor handlar inte bara om att få fram personer som har en viss utbildning, erfarenhet eller kunskap. Det fungerar även bra att använda urvalsfrågor för att få en uppfattning om personen delar era värderingar och företagskultur. Dessa frågor och svar kan vara lite mer utmanande att utforma men är minst lika effektiva och viktiga. Dessutom hjälper de till att lätta upp känslan för kandidaten och ge en bättre bild av er som företag.

Tips! En urvalsfråga om värderingar och kultur kan vara hur en person ställer sig till, eller skulle agera i, ett visst scenario. Hur hanterar personen exempelvis en kund som hävdar att den har rätt när den egentligen har fel?

5-tips-sa-anvander-du-urvalsfragor-i-din-rekrytering2

4. Vad är ett bra svar?

Genom att ha en tydlig bild om vad ett bra svar är, baserat på de kompetenser som ligger till grund för frågan, kan du med hjälp av urvalsfrågor förenkla det första urvalet av kandidater. Urvalsfrågor som är baserade på skallkrav har ofta tydliga ja- eller nej svar medan urvalsfrågor som grundas på kultur och värderingar kan vara svårare. Kan du inte identifiera ett bra svar är det läge att fundera över om du verkligen bör ha med frågan. Kom ihåg att för många frågor riskerar att komplicera rekryteringsprocessen och skrämma bort kandidaten. Frågor som för tidigt snävar ner ditt urval är bättre att spara till längre fram i processen. 

Våga ställa mer lättsamma frågor men glöm inte att även de ska bottna i er kravprofil.


5. Avspeglar urvalsfrågorna er? 

Bra urvalsfrågor ska ha samma ton och stil som jobbannonsen och karriärsidan. På så sätt hjälper du kandidaten att få en rättvisande helhetsbild av företaget. En rolig annons som följs av tunga och tråkiga urvalsfrågor ger en felaktig och tvetydig bild. Våga ställa mer lättsamma frågor men glöm inte att även de ska bottna i er kravprofil. Det måste finnas en mening med det du frågar och hur du frågar det. Komplettera skalkravsfrågor med mer spännande och engagerande frågo

r för att öka intresset och maximera svarsfrekvensen.

Tips! Läs också våra skrivtips för hur du vässar texten i dina jobbannonser.

Exempel på olika typer av urvalsfrågor 

Urvalsfrågor baserade på skallkrav:

  • Har du b-körkort?
  • Är du dammallergiker?
  • Har du utbildning inom xx?

Urvalsfrågor baserade på kultur och värderingar:

  • Har kunden alltid rätt?
  • Vad gör du om en kund beställer vara x men vid leverans hävdar att hen beställde vara y och nu kräver att få den istället?
  • Jag är en person som gillar att arbeta i team. (Urvalsfråga med graderade svar)

Lär dig mer om urvalsmetoder

Urvalsfrågor baserade på skallkrav är bra för att hitta vem som är kvalificerad eller okvalificerad för tjänsten. Frågor kopplade till kultur och värderingar kan användas som ytterligare underlag till urval. Men, urvalsfrågor är bara en metod av många för att enkelt identifiera om kandidaten har de kompetenser man letar efter. Ladda ner vår guide för kompetensbaserad rekrytering och lär dig mer om urvalsfrågor, kravprofil och urvalsmetoder för att hitta rätt kandidat för jobbet.

 

Ladda ner köpguide för rekrytering