blog featured image
 

Träffsäker rekrytering, att hitta rätt medarbetare så snabbt som möjligt, är målet med alla rekryteringar. Det florerar mycket rekryteringstips på nätet – och för att du snabbare ska kunna orientera dig har vi här sammanfattat fem viktiga punkter för mer träffsäker rekrytering.

1. Analysera och lägg grunden för en träffsäker rekrytering

Lägg grunden för att rekrytera rätt genom att noggrant analysera vad rollen kräver. Träffsäkra rekryteringar bottnar i att identifiera ett behov och avgränsa och definiera rollen. Oavsett om du ska rekrytera till en helt ny tjänst eller ersätta en tidigare medarbetare är det viktigt att uppdatera ansvarsbeskrivning och skapa en tydlig bild av vad en kandidat ska ha för egenskaper för att passa tjänsten.

Gedigna förberedelser leder till en överenskommelse mellan rekryterare och rekryterande chef om vilken typ av kandidat som passar för rollen och ger ett bra underlag att falla tillbaka mot i senare bedömningar.

Lästips!

2. Attrahera och locka talangerna

Rekryteringsarbete är sannerligen svårt om ingen känner till att det finns ett jobb att söka. Att attrahera kandidater innebär att sprida jobbannonser och bygga på sitt arbetsgivarvarumärke. Att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke är till för att öka kännedomen om företaget som arbetsplats. Ett attraktivt employer brand övertygar fler talanger att självmant söka sig till företaget och hjälper också till att få kandidater att söka jobb. 

Några verktyg du kan använda för att attrahera och locka talanger är:

 • Karriärsidan: Här letar kandidater efter mer information om er som arbetsplats och lediga tjänster. Beskrivande texter om er som arbetsgivare, förmåner, geografisk plats och ett enkelt ansökningsförfarande ger en skjuts i employer brand.
 • Annonskanaler: Välj annonskanal utefter målgrupp, exempelvis finns det nischade sidor för specifika yrken. Kan det finnas andra sätt att sprida annonserna?
 • Sociala medier: Konton i sociala medier är ett sätt att bygga kännedom, visa upp arbetsplatsen och sprida aktuella jobbannonser.
 • Jobbannonser: Välskrivna annonser är A och O för att locka talangerna att söka. Se till att beskriva rollen och de kompetenser som krävs och sök hellre specifika talanger än allt för brett. Hellre 5 kvalificerade sökande än 150 som inte passar för jobbet!
 • SEO: Sökmotoroptimering/sökordsoptimering går ut på att utforma text i jobbannonser och på karriärsidan för att synas på sökmotorer och enklare bli hittad av kandidaterna.

Rekryteringen blir mer träffsäker när det finns ett ramverk att arbeta utefter.

3. Strategier till grund för att säkra rätt kandidat

Att lyckas i sin rekrytering hänger mycket på det interna samarbetet. En analys görs gemensamt av HR och rekryterande chef och medan annonsering och att kvalificera sökande hamnar på rekryterarens axlar är det ofta avdelningschefen som håller i intervjun, i alla fall i det senare skedet. Var överens om hur rekryteringen ska gå till och vem som sköter vad. Rekryteringen blir mer träffsäker när det finns en tydlig rekryteringsplan och ett ramverk att arbeta utefter.

Lästips!

4. Kvalificera kandidater

Med hjälp av urvalsfrågor går det att snabbt gallra okvalificerade kandidater som inte bör gå vidare i rekryteringen. Kvalificering efter en första gallring kan se olika ut beroende på hur er rekryteringsprocess är upplagd. En träffsäker rekrytering vilar på att de urvalsmetoder som används ger en bra förutsägelse för hur kandidaten kommer att prestera i framtiden. Kvalificering av kandidater ska alltid vara kopplat till den analys och rollbeskrivning som legat till grund för utlysning av tjänsten.

Urvalsmetoder som generellt är bra för att bedöma en kandidats kompetenser är exempelvis:

 • Arbetsprov
 • Kompetensbaserad intervju
 • Färdighetstest
 • Strukturerad arbetsintervju 

Lästips!

5. Tänk långsiktigt för rätt rekryteringar även i framtiden

Du kan tänka på kandidater som kunder på arbetsmarknaden. När en kund får en dålig upplevelse av en restaurang kommer de inte gå tillbaka dit och uppmanar säkert vänner och bekanta att inte heller äta där. Kandidater fungerar på samma sätt och en negativ upplevelse ger långtgående effekter. Säkerställ träffsäkra rekryteringar även i framtiden genom att se över kandidaternas upplevelse och se till att de lämnar rekryteringen med ett så positivt intryck som möjligt. Glöm inte heller hur nuvarande medarbetare upplever sin arbetsplats och att de kan hjälpa till att sprida ett positivt eller negativt rykte. 

Förbättra kandidatupplevelsen genom:

 • Återkoppling under rekryteringsprocessen
 • Motiverade beslut
 • Strategiskt tänk genom hela rekryteringen
 • Få kandidaten att känna sig sedd med personlig touch eller feedback

Nyfiken på att veta mer? Ladda ner vår rekryteringsguide om vad ni bör tänka på när det är dags för att investera i ett rekryteringssystem! Du klickar dig enkelt vidare till guiden via länken nedanför! 

Vad du kan förvänta dig av guiden:

 • Förstå på djupet vad ett rekryteringssystem är

 • Lär er bra frågor att ställa för att förstå vad ni verkligen behöver

 • Verktyg för att göra en behovsanalys både för er avdelning och ledningsgruppen
 • Praktisk checklista och tydligt tillvägagångssätt för att ni ska hitta rätt system

Att tänka på vid köp av rekryteringssystem