blog featured image

Det er skrevet mange artikler om å finne motivasjon på arbeidsplassen. Og det er det dessverre en grunn til. Vi ser mange søk på akkurat dette temaet, og for å gjøre det enkelt og greit å finne konkrete tiltak som du som leder kan vurdere, har vi oppsummert våre fem beste tips her.

1. Gi tilbakemelding og kommuniser med dine ansatte

Det er viktig å huske at alle mennesker er forskjellige og dette bør også kommunikasjonen din gjenspeile. Kommuniser derfor en-til-en med dine ansatte slik at de enkeltes ønsker blir hørt og du finner ut hva som motiverer dem. Sørg for at du leder med utgangspunkt i individet og ikke i teamet. Du vil oppdage at noen av dine ansatte trenger å ha friheten til å vokse, mens andre er mer komfortable med en mer strukturert tilnærming. Ha en åpen kommunikasjonslinje med dine ansatte slik at du unngår at dine ansatte gjør noe de ikke trives med.

2. Meningsfylt arbeid

En sterk faktor for motivasjon kommer fra følelsen av å gjøre noe som gir mening. Når man ikke lenger kan svare på hvorfor man gjør noe, blir det vanskelig å rettferdiggjøre. Hjelp de ansatte med å definere og oppnå en mening med deres arbeid. Første steg er blant annet å følge det første tipset. Deretter kan du i en undersøkelse få dem til å tenke på følgende:

  • Hva som gir eller ikke gir mening for dem på jobb
  • Hvordan de på jobben bidrar til noe større
  • Hvordan de kan fokusere på de områdene der de opplever mye mening
  • Hva kollegene deres betyr for arbeidet deres

Du kan også vurdere om dine ansatte har vanskeligheter med å finne en mening fordi de rett og slett kjeder seg? Ansatte som kjeder seg mens de er på jobb har vanskelig for å finne mening i det de gjør. Derfor er kommunikasjon ekstra viktig for å fange opp de ansatte som har mistet kjærligheten til arbeidsoppgavene sine.

Les også: Styrk ditt employer brand i tre steg

3. Anerkjennelse

Vi blir alle veldig motiverte av å bli sett og hørt, så sørg for å anerkjenne dine ansattes arbeid, meninger og forslag. Men vær forsiktig. Gjenkjennelse kan fort bli til tomme floskler hvis lederen roser i hytt og pine. Anerkjennelse handler ikke om å nøye seg med å rose laveste fellesnevner, men om å støtte den enkelte medarbeider i den atferd og kompetanse som virker fremmende. Dine ansatte kan nemlig føle om din anerkjennelse ikke er oppriktig. Skal anerkjennelse fungere, må det være troverdig og nyttig. Å rose er ikke det samme som å anerkjenne eller verdsette.

4. Sunn kultur

Bedrifter definerer ikke kultur. Det gjør folk. Og som leder er det viktig å bidra til en sunn arbeidskultur, og vise vei for sine ansatte. Derfor må du sette noen klare grenser som beskytter dine ansatte slik at de vet at det er OK å sykemelde seg når de er syke, og si nei til oppgaver de ikke har tid til. Det er viktig at du som leder sier dette, for å skape tillit og fjerne enhver tvil og bekymring.

Hvis du ikke fokuserer på at dine ansatte skal trives i jobben og med bedriften generelt, så kan du få problemer både med å beholde ansatte og tiltrekke deg de mest kvalifiserte når du trenger nye medarbeidere.

Les også: Hva kan HR bringe inn i toppledergruppen?

5. Ikke-arbeidsrelaterte arrangementer

Utover at lønningspils og kake på kontoret er skikkelig koselig, styrker det fellesskapet å gjøre noe sammen borte fra kontoret hvor man kan løsrive seg fra hverdagen. Sørg for at dine ansatte blir kjent med hverandre gjennom ikke-arbeidsrelaterte arrangementer.

Kanskje kan bedriften gjøre en avtale med det lokale treningssenteret om at ansatte kan få avslag i prisen. På denne måten vil ansatte kunne trene sammen før eller etter jobb, og til og med styrke sin fysiske og psykiske helse. Du kan også arrangere middag for avdelingen noen ganger i året for å skape noen sosiale rammer utenfor arbeidsplassen.

[Webinar] Pulsmålinger i virksomheten med Weekli - Se webinaret On-demand