blog featured image

Kort sagt, et employer brand er omdømmet virksomheten har som arbeidsgiver, og hvordan dere oppfattes av andre. I denne bloggartikkelen tar vi en titt på hvorfor et godt employer brand er så viktig, og hvilke steg du kan starte med for å styrke eller bygge ditt employer brand.

Tenk på virksomheten din som en merkevare. Employer branding handler om å bygge merkevaren din som arbeidsgiver. Å ha et kjent eller sterkt employer brand kan fort merkes i tiltrekningen av kandidater – der kandidatene finner arbeidsplassen din attraktiv, og kjenner og vet hva dere står for. I tillegg, når merkevaren din selger seg selv, så vil du mulig kunne spare inn noe tid på å selge inn fremtidige ledige stillinger, samt tidsbruk på annonsering. Dette er selvsagt ikke gitt, men et godt employer brand kan påvirke flere ting.

McDonald's – verdens beste arbeidsplass

Et eksempel på god employer branding er McDonald's, som for noen år siden ble kåret til verdens beste arbeidsplass. Dette er selvsagt ikke en status folk flest får, men det sier litt om ånden bedriften jobber i. Og det viser kandidater at McDonald's er en arbeidsplass hvor man utvikler seg gjennom ansvar, samarbeid og selvdisiplin.

McDonald's er gode på å forme merkevaren sin som arbeidsgiver gjennom TV-reklamer, kampanjer i sosiale medier og ikke minst med karriereside der ansatte forteller sine historier. En employer branding strategi som forteller hvordan det er å jobbe i McDonald's, hva som forventes av de ansatte, og hva de ansatte til gjengjeld får i verdi ved å jobbe akkurat her.

Les også: Hva er fordelene med en sterk Employee Value Proposition (EVP)?

Så hvordan skaper du et godt employer brand?

Noen ganger kan du oppleve at tiden jobber mot deg; at det ikke er det rette tidspunktet å verken investere eller gå all-in på annonser i sosiale medier eller store kampanjer. Men det fine er at litt er bedre enn ingenting, og det er fullt mulig å bygge en god merkevare bare ved å starte i det små. Bare å husk å tenke over følgende tre steg: (1) Hva du ønsker å formidle (hva er kjernefortellingen din?) (2) Fokuser på viktige touch points og (3) Bruk de riktige kanalene for å spre budskapet ditt. 

Steg 1: Legg grunnlaget

Hvem er vi? Dette er grunnleggende som trengs for å bygge videre på merkevaren din. Noen andre grunnleggende spørsmål å stille seg er:

  • Hva tror vi på?
  • Hvordan kan vi oppsummere bedriftskulturen vår?
  • Hva er fordelene med å jobbe her?

Basert på svarene vil du få en oversikt over bedriftens identitet, visjon og verdier. Denne oppsummeringen er det som skal gjennomsyre hele virksomheten, og være tydelig i kommunikasjonen med potensielle og nåværende ansatte.

Steg 2: Fokuser på viktige touch points

Hvis du prøver å lage et spesifikt bilde av virksomheten som ikke samsvarer med bildet andre har, vil du kanskje erfare at arbeidet er forgjeves. Sørg derfor for at du har et godt omdømme som arbeidsgiver ved å investere tid og energi i kandidatenes erfaring, samt velvære for dine nåværende ansatte.

Forbedre kandidatopplevelsen slik at alle som søker jobb hos deg føler seg sett og hørt. På den måten vil de føle seg sikker på hvem dere er, og hva dere står for.

Her er tre tips til å forbedre kandidatopplevelsen:

  • Gi alltid tilbakemelding på innsendte søknader.
  • Prøv så langt det er mulig å gi tilbakemelding til de som gikk på intervju slik at de vet hvor de står.
  • Rådføre deg gjerne med nyansatte om hva de opplevde som mindre positivt i rekrutteringsprosessen, slik at du kan forbedre dette.

Og ikke glem dine egne ansatte! Kommuniser tydelig om arbeidskultur og forventninger i form av medarbeidersamtaler, kompetanseutvikling og hvilke muligheter som finnes for å påvirke eget arbeid – da er du allerede langt fra å forbedre omdømmet og gi virksomehetens employer brand et løft.

Her er forslag til noen spørsmål du kan stille:

  • Hvordan behandler og håndteres kandidater?
  • Hvordan går det med de ansatte?
  • Hvordan kan gode kandidatopplevelser skapes?
  • Hvordan skapes og opprettholdes et godt og positivt arbeidsmiljø?

Les også: Derfor bør du som rekrutteringsansvarlig svare alle i en ansettelsesprosess

Steg 3: Bruk av sosiale medier og karrieresider

Selv om ledelsen, ansatte og en selv vet hva virksomheten står for, er ikke det nok i seg selv. Bruk av karrieresider og sosiale medier spiller en viktig rolle!

Karrieresider er virksomhetens univers som er dedikert til deg som arbeidsgiver, hvor du kan tillate deg å være kreativ og fortelle gode historier. Bruk av bilder, video og tekster er med på å gi et godt bilde av hvem dere er, og kan gi tydeligere forventninger til jobbsøkere om hvordan det er å jobbe i nettopp deres virksomhet.

Sosiale medier, som en bedriftsside på LinkedIn, Instagram eller Facebook, er også en fin måte å vise frem ansatte, arbeidsmiljø og ikke minst ting som skjer i virksomheten. Vær synlig og til stede der kandidatene også er!

Bruk av karrieresider og sosiale medier er med andre ord en effektiv og enkel måte for kandidater å bli kjent med virksomheten; hvor kontoret er, visjon, verdier, hva dere gjør og hvor mange ansatte dere er – for å nevne noe.

For de nysgjerrige jobbsøkerne skal det være enkelt å bli kjent med og lese grunnleggende ting om bedriften, som; hvor du har kontor, din visjon og verdier, hva du gjør, og hvor mange du har ansatt osv.

Det starter med kultur og ansatte

Employer branding krever innsats, og det starter aller først internt. Er virksomheten i en situasjon der kollegaers oppfatninger løper i ulike retninger, eller kulturen ikke er helt slik du ønsker at den skal være, så må det kanskje litt mer til for å styrke samholdet og skape et felles verdigrunnlag, men som nevnt innledningsvis – det er fullt mulig å bygge en god merkevare bare ved å starte i det små!

New call-to-action