blog featured image

Päivät, jolloin jokainen työntekijä oli kokoaikainen ja vakituinen, ovat ohi. Jo 50%:ssa yrityksistä työvoimaan kuuluu myös suuri joukko freelance- ja määräaikaisia työntekijöitä. 13%:ssa yrityksistä keikkatyöläiset ja vuokratyöntekijät ovat isossa roolissa. (Lähde: Deloitte Human Capital Trends Survey)

Kasvavasta trendistä huolimatta vain 20%:lla organisaatioista on käytänteitä perinteisestä poikkeavien työntekijöiden auttamiseksi. 


Tämän suhteen ollaan siis kaukana ihanteesta, sillä ei-vakituisten työntekijöiden perehdyttäminen ei ole enää vapaaehtoista – se on kriittistä toimivan liiketoiminnan takaamiseksi!

Tässä siis kuusi vinkkiä ei-vakituisten työntekijöiden perehdyttämiseksi.

1. Älä kohtele heitä kuten vakituisia työntekijöitä 

Jos henkilön työsuhde ei noudata perinteistä in-house -mallia, tulisi tämän näkyä myös perehdytyksessä. 

Uudella täysipäiväisellä työntekijällä on kuukausia aikaa opetella rauhassa uutta työtään (keskimääräinen aika on kahdeksan kuukautta), kun taas keikkatyöläisen on sopeuduttava tehtävään salamannopeasti, sillä työsuhteen kesto on vain muutama viikko tai kuukausi.

Keikkatyöläisten perehdytyksen on siis oltava nopeampaa, mikä tarkoittaa käytännössä perehdytyksen automatisointia.

Tehokkaan perehdytysalustan avulla varmistat, että kaikki lomakkeet täytetään ajallaan, perehdytyssisältöjä lähetetään automaattisesti sekä että perehdytettävät voivat testata tietojaan ennen töiden alkua.

2. Dokumentoi prosessit, jotta uudet työntekijät pääsevät nopeammin alkuun

Jos keikkatyöläiset työskentelevät usein samoissa rooleissa, näihin liittyvien, keskeisimpien prosessien dokumentaatio on todella hyödyllinen työväline. Voidaan esimerkiksi dokumentoida se, miten myynti voi hyödyntää CRM:ää asiakassähköpostien lähettämiseen tai se, miten copywriterit voivat julkaista artikkeleita yrityksen blogiin.

Sisällytä nämä dokumentit freelancerin tai keikkatyöntekijän perehdytysmateriaaleihin. Työmenestys on taattu, kun työntekijä pääsee nopeammin alkuun.

Vinkki! Perehdyttäminen tapahtuu nyt pitkälti etäyhteyksien välityksellä. Siksi olemme koonneet parhaat vinkkimme etäperehdytyksiin. Artikkeliin pääset tästä.

3. Selkeät pelisäännöt pitävät tiedot suojassa

Kun osa henkilöstöstä vaihtuu aiempaa useammin, salassa pidettävän tiedon hallinta voi olla haaste.

Mikäli heidän tulee päästä käsiksi palvelimiin, yrityksen tileihin, Google Drive -dokumentteihin tai asiakastietoihin, anna väliaikaiset käyttöoikeudet tai ”vain luku” -oikeudet.

Ethän myös unohda mainita erityisiä tietoturvaan tai työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja sääntöjä perehdytyksen aikana!

4. Kerro salassapitovelvollisuuksista ja mahdollisista kilpailukieltosopimuksista

Epäperinteiset työtavat johtavat siihen, että ammattilaiset liikkuvat sinne, missä työtä on. Liikkuva työvoima johtaa siihen, että yksi henkilö voi palvella useampaa asiakasyritystä – jopa yrityksenne kilpailijoita – samanaikaisesti.

On siksi tärkeää keskustella kilpailukieltosopimuksista jo perehdytyksen aikana väärinkäsitysten välttämiseksi.

5. Kulttuuri on kuningas

Oli henkilö töissä 10 päivää tai 10 vuotta, hän on silti yrityksenne edustaja ja sitä suuremmassa määrin, mikäli hän on tekemisissä asiakkaidenne kanssa.

Siksi yrityskulttuurinne on tuotava keskiöön myös väliaikaisten työntekijöiden perehdytyksessä.

Hyvä perehdytysteknologia fasilitoi esimerkiksi virtuaalisia työntekijöiden välisiä tapaamisia. Lisäksi sen avulla voidaan toimittaa tärkeimmät yhteystiedot, videoviesti toimitusjohtajalta tai esihenkilöiltä – ilman PowerPoint-maratoneja.

6. ”Mitä olisimme voineet tehdä paremmin?”

Organisaationne ”ulkopuolisina” määräaikaisten työntekijöiden on saavutettava täysi produktiivisuuden taso nopeasti. Ja siksi he ovat todellinen informaation kultasuoni – he tietävät, miten perehdytysprosessia voitaisiin parantaa.

Älä siis jää paitsi näistä tärkeistä vihjeistä, ja kysy heidän mielipiteitään ja parannusehdotuksiaan ennen, kuin työsuhde päättyy.


Keikkatyöläisten tai freelancereiden palkkaaminen tarkoittaa sitä, että perehdytysprosessi täytyy mukauttaa myös heidän tarpeisiinsa sopivaksi.

Varaa virtuaalinen perehdytyskonsultaatio, jossa käymme yhdessä läpi, miten Talmundo by Talentech voi auttaa sinua ja yritystänne perehdyttämään paremmin!

Keskustele asiantuntijamme kanssa