blog featured image
Tiden då en verksamhet endast bestod av traditionellt anställda medarbetare är förbi. 

Idag har 50 procent av alla verksamheter ett betydande antal frilansare bland sina medarbetare, ungefär 25 procent av företagen har ett stort antal och 13 procent jobbar frekvent med sk ‘gigarbetare’, enligt Deloittes Global Human Capital Trends survey.
Trots denna växande trend har färre än 20 procent av bolagen inte processer på plats för att hantera arbetskraft som inte är av den traditionella sorten - vilket såklart inte är idealt.

Kunskap om hur man onboardar den nya tidens arbetare  behöver alla organisationer skaffa sig då alternativet kostar för mycket. 

Här kommer 6 tips på hur du onboardar frilansare, konsulter och projektanställda:

1. Arbeta inte på samma sätt som med vanliga medarbetare

Du kan inte onboarda en frilansare på samma sätt som en ny medarbetare, eftersom de inte kommer att vara en del av din organisation lika länge. 

Medan en vanlig nyanställd  kan få månader på sig att komma in i sin nya roll och nå full produktivitet (genomsnittet är åtta månader), behöver en projektanställd lyckas med detta på mycket kortare tid eftersom de bara kommer att stanna i några veckor eller månader.

Onboarding för frilansare behöver vara mer effektiv - och det leder oss snabbt in på automatisering.

Ett digitalt onboardingsystem ger dig möjlighet att effektivt säkerställa att alla formulär fylls i och att nytt innehåll levereras automatiskt. Du kan  till och med sätta frilansarens kunskaper på prov under preboardingfasen redan innan de börjat jobba.

Onboarding för frilansare behöver vara mer effektiv - och det leder oss snabbt in på automatisering.

2. Dokumentera processer för att öka effektiviteten

På tal om produktivitet: Om du ofta jobbar med frilansare för samma roller kan du tjäna mycket på att dokumentera viktiga processer, som till exempel hur säljare kan använda ert CRM för att skicka emails eller hur en copywriter kan publicera en artikel på er företagsblogg.

Inkludera dessa dokument i onboardingen för frilsansare och konsulter och spara dem i en delbar mapp för att hjälpa nya teammedlemmar att lyckas och känna sig mer trygga i sina nya roller.

3. Tillämpa policyer för att säkerställa hantering av information

När frilansare och andra temporära medarbetare kommer och går är det viktigt att känslig data hanteras säkert - vilket kan vara en utmaning.

Om frilansare behöver tillgång till servrar, onlinekonton, dokument på Google Drive eller kundinformation - ge dem tillfällig åtkomst som tidsmässigt sträcker sig så långt som deras uppdrag eller som har begränsningen “endast visa.”

Glöm heller inte att under onboardingen nämna eventuella regler kring säkerheten.

4. Var tydlig kring sekretess- och konkurrensavtal

Den nya tidens arbetare går dit jobben finns. De kan ofta leverera till flera kunder samtidigt och skulle till och med kunna arbeta för din konkurrent. 

Var säker på att du har kommunikation kring konkurrensavtal under frilansarens onboarding för att undvika en obekväm situation i framtiden.

5. Sätt kulturen i centrum

Frilansare representerar din verksamhet, speciellt om de interagerar med kunder.

Det innebär att organisationskulturen bör genomsyra hela onboardingupplevelsen.

Med bra digitala lösningar kopplat till onboardingen kan du möjliggöra virtuella möten mellan medarbetare och nyckelkontakter, skicka ut videomeddelanden från er VD eller andra ledare och förmedla kulturen utan att behöva skicka ut långa och ofta rätt tråkiga PowerPoint-presentationer.

6. Prioritera offboarding

På grund av att frilansaren eller konsulten står utanför din verksamhet och snabbt behöver uppnå produktivitet har hen ett unikt perspektiv på vad som kan göra processen i att onboarda den här typen av arbetare bättre.

Det är sannerligen en guldgruva av information.

Gå inte miste om den kunskapen och se till att offboarda tillfälligt anställda innan deras tid hos dig är förbi. Var noga med att fråga efter förslag på förbättringar.

Om du anlitar frilansare eller konsulter behöver du en anpassad onboardingprocess som snabbt hjälper dem att uppnå produktivitet och känna engagemang.

Boka en kostnadsfri produktdemo med Talmundo by Talentech och upptäck hur kraftfull din onboardingresa kan bli.

New call-to-action