blog featured image
Työntekijän vaakakupissa ei enää paina pelkkä tilille kuukausittain kilahtava rahasumma, vaan myös yrityksen arvot sekä yhteiskunnallinen merkitys. Työnantajabrändillä tarkoitetaan kaikkea kommunikaatiota yrityksen ja potentiaalisten hakijoiden välillä. Aikana, jolloin asiakkaat ja hakijat kuuluvat samaan kohderyhmään, on tärkeää huolehtia autenttisuudesta. Tässä siis viisi syytä siihen, miksi työnantajamielikuvaan kannattaa panostaa!

Kiristyneet työmarkkinat

Moni yritys kokee osaajista käytävän kilpailun aina vain tiukempana. Työmarkkinat ovat pitkälti hakijoiden käsissä. Ensiaskel on tietenkin rakentaa hyvä paikka tehdä töitä. Seuraava vaihe on kommunikoida asia hakijoille. Moni yritys unohtaa, että matka kohti vahvaa työnantajabrändiä lähtee aina sisältä käsin.

Tieto on helposti saatavilla

Nykypäivänä tieto on muutaman sekunnin Google-haun päässä, ja  yrityksen huono maine leviää internetin välityksellä kuin kulovalkea. 75 prosenttia hakijoista ottaa selvää yrityksen maineesta ennen työhakemuksen lähettämistä. 69 prosenttia puolestaan on jättänyt työtarjouksen hyväksymättä yrityksen huonon maineen vuoksi. (Lähde: LinkedIn) Kun tieto huonoista kokemuksista kantautuu hyvin helposti hakijoiden korviin, on tärkeää huolehtia positiivisesta maineesta.

Elämme läpinäkyvyyden aikakautta

Yritysmaailmassa on paljon puhetta läpinäkyvyydestä ja innovatiivisista yrityksistä, jotka ovat vieneet läpinäkyvyyden uudelle tasolle. Asiat, joita aiemmin käsiteltiin johtoportaassa suljettujen ovien takana, käsitellään nyt yhä useammin kaikkien työntekijöiden nähden. Samoiten näemme somevaikuttajien jakavan yhä enemmän elämäänsä esimerkiksi Instagram-tarinoiden välityksellä. Aitous, sanojen ja tekojen yhtenevyys on aina vain tärkeämpää.

miksi-autenttinen-tyonantajamielikuva-on-tarkeaa

Työn merkitys on laajentunut

Tänä päivänä työtä hakevilla on pitkälti erilaiset vaatimukset kuin esimerkiksi 30 vuotta sitten. Hakijat haluavat työpaikan, josta voivat olla ylpeitä ja johon kokevat yhteyttä. Työ ei enää ole vain työtä. Luodakseen autenttisen työnantajamielikuvan yrityksen on kommunikoitava arvopohjansa kristallinkirkkaasti.

Autenttisuus tuo taloudellisia hyötyjä

Monet yritykset ovat tietoisia työntekijöidensä arvosta. Uskottavaan työnantajabrändiin satsaaminen tuo monenlaisia taloudellisia etuja:

  • Voi vähentää henkilöstövaihtuvuutta jopa 28 prosentilla
  • Rekrytointikustannukset vähenevät puolella
  • Tuo mukanaan 50 prosenttia enemmän vaatimukset täyttäviä hakijoita
  • 1-2 kertaa lyhyemmät rekrytointiprosessit

(Lähde: LinkedIn)

Yrityksenne tulisi olla läsnä siellä, missä hakijatkin ovat. Näytä, millaista yrityksessänne on olla töissä.

Kuinka luoda autenttinen työnantajabrändi?

Luo positiivista työnantajamielikuvaa sisältä käsin. Aito työnantajamielikuva lähtee liikkeelle yrityksen omista riveistä. Johdolla ja työntekijöillä tulee olla selkeä ja yhtenäinen kuva yrityksen missiosta, visiosta ja tavoitteista. Päätöksenteon tulisi olla läpinäkyvää ja työntekijöillä mahdollisuus vaikuttaa tärkeisiin päätöksiin.

Älä välttele kritiikkiä ja palautetta. Positiiviseen palautteeseen on tietysti helppoa vastata, mutta kriittisempiin kommentteihin on aina hankalampaa suhtautua. Moni yritys poistaa negatiiviset kommentit somesyötteistään. Tämä ei kuitenkaan ole paras taktiikka, sillä kommenttien poistaminen jää harvoin huomaamatta, ja antaa kuvan yrityksestä, joka ei halua ottaa vastaan kritiikkiä. Kiitä palautteesta, ota kantaa kritiikkiin sekä kerro, mitä yritys aikoo tehdä korjatakseen tilanteen.

Hyödynnä omia kanavianne. Moni käyttää sosiaalista mediaa työpaikkajahdissa. Yrityksenne tulisi siis olla läsnä siellä, missä hakijatkin ovat. Näytä, millaista yrityksessänne on olla töissä.

Rakenna toimivat urasivut. Ihminen käsittelee ja tulkitsee visuaalista materiaalia paljon nopeammin kuin tekstiä. Kommunikoimalla kuvien ja videoiden välityksellä annatte selkeän kuvan työnantajabrändistännne. Pidä siis tekstiosuudet lyhyinä ja ytimekkäinä, ja sisällytä esimerkiksi työntekijöiden sitaatteja. Urasivut ovat täydellinen paikka esitellä yrityksen kulttuuria houkuttelevalla tavalla.