blog featured image
Perehdytyksellä tarkoitetaan prosessia, joka auttaa uusia työntekijöitä sopeutumaan yrityksen sosiaalisiin ja toiminnallisiin ulottuvuuksiin mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. Perehdytys opettaa ne asenteet, tiedot, taidot sekä käyttäytymismallit, joita organisaatiossa menestyminen edellyttää.

Pelkkä perehdytyksen määritelmä ei kuitenkaan mielestämme riitä. 

Me Talentechillä nimittäin uskomme siihen, että kun viet perehdytyksen askeleen pidemmälle, sen tuomat hyödyt moninkertaistuvat.

Perehdytys: Talentech-määritelmä

Kokonaisvaltainen perehdytys käsittää koko prosessin työsopimuksen allekirjoittamisesta ensimmäiseen työpäivään (esiperehdytys) ja ensimmäisistä viikoista (varsinainen perehdytys) siihen, että työntekijä tuntee olonsa kotoisaksi uudella työpaikallaan (integraatio).

Parhaat perehdytysmatkat ovat pidempiä kuin muutaman viikon standardimalli. Perehdytyksen laadulla on nimittäin väliä; Yli 20% uusista työntekijöistä irtisanoutuu ensimmäisten kuudenkymmenen päivän aikana. 

Hyvin toteutettu perehdytys tarjoaa virtaviivaisen kokemuksen, joka säästää HR:n aikaa, antaa lisäpotkua yrityksenne työnantajabrändille sekä motivoi uusia työntekijöitä.

Hyvä perehdytys koostuu neljästä avainkomponentista. Nämä tunnetaan englanniksi termillä 4 C’s: compliance, clarification, connection ja culture.

Määräystenmukaisuus: Onko uusi työntekijä tietoinen häntä sitovista sopimuksista?

Selkeys: Ymmärtääkö uusi työntekijä täysin työtehtävänsä, sekä sen, mitä häneltä odotetaan?

Yhteisöllisyys: Tunteeko uusi työntekijä itsensä osaksi työyhteistöä?

Kulttuuri: Onko uusi työntekijä tietoinen yrityskulttuurinne eksplisiittisistä ja implisiittisistä puolista?

hyva-perehdytys

Mitä hyvällä perehdytyksellä voidaan saavuttaa? 

Jos mielessäsi heräsi tämä kysymys, olet oikeilla jäljillä!

Perehdytyksellä on pitkäaikaisia vaikutuksia moneen eri HR-ekosysteemin osa-alueeseen. Erityisesti vaikutus on nähtävissä liittyen henkilöstön sitoutuneisuuteen, säilyvyyteen sekä siihen, kuinka nopeasti uudet työntekijät pääsevät täyteen tuottavuuteen.

Henkilöstön säilyvyys

On osoitettu, että perehdytys lisää uusien työntekijöiden säilyvyyttä jopa 82%.

Matala henkilöstön vaihtuvuus toimii ikään kuin vakuutuksena sille keskimääräiselle yli 4000 euron investoinnille, joka kuluu uusien työntekijöiden värväämiseen – hyvä perehdytys on siis välttämätön tavoite mille tahansa budjettitietoiselle HR-osastolle!

Sitoutuneisuus

Perehdytys lisää tutkitusti uusien työntekijöiden sitoutuneisuutta jopa 33%.

Sitoutunut henkilöstö tarkoittaa tyytyväisiä työntekijöitä, jotka suoriutuvat työstään paremmin ja antavat enemmän lisäarvoa yritykselle. Sitoutuneet työntekijät ovat myös 21% tuottavampia.

Time-to-productivity

Perehdytys vähentää tutkitusti uuden työntekijän time-to-productivityä jopa 70%:lla 

Lyhyemmän time-to-productivityn saavuttaneet yritykset kykenevät minimoimaan uuden henkilön perehdytyksen aikana menetetyn tuottavuuden vaikutukset tulokseen jopa 2,5%:lla.


Oletko valmis rakentamaan unohtumattoman ensimmäisen viikon uusille työntekijöillesi?

Lue oppaamme Talentechin perehdytysopas: 10 vaihetta unohtumattomaan ensimmäiseen työviikkoon!

Klikkaa tästä suoraan oppaaseen