blog featured image

Kun joudut maksamaan 15 000 euroa henkilöstöpalvelusta, joka auttaa sinua palkkaamaan uuden työntekijän, sinun velvollisuutesi on varmistaa, että saat rahoillesi vastinetta. Tämän saavuttamiseksi sinun tulee tarkistaa useita kohtia rekrytointiprosessissasi. Palveluntarjoajista ei ole pulaa, mutta mikä yritys sopii juuri sinulle?

1. Kokemusta vastaavista tehtävistä

Jos etsit henkilöä hallinnolliseen tehtävään, useimmat henkilöstöpalvelut väittävät voivansa auttaa sinua tässä. Jos kuitenkin palkkaat asiantuntijan, useimmat toimistot sanovat myös voivansa auttaa, mutta sinun tulee olla varovainen. Toisin sanoen henkilöstöpalvelut tuppaavat lupaamaan, että heillä on jokaiselle jotain. Henkilöstöpalvelun tulee kuitenkin pystyä aidosti osoittamaan kokemusta vastaavista tehtävistä. Millainen verkosto heillä on tämän asiantuntemuksen omaavien ehdokkaiden kanssa?

2. Haku tai valinta

Haku tarkoittaa aktiivista hakijoiden etsimistä verkostoista, kun taas valintaan kuuluu paikan ilmoittaminen ja valinta hakevien hakijoiden joukosta. Jos päätät käyttää rekrytointitoimistoa, heidän pitäisi etsiä aktiivisesti ehdokkaita eikä vain ilmoittaa avoimesta työpaikasta. He voivat tavoittaa henkilöitä, joihin sinun voi olla vaikea ottaa yhteyttä, kuten kilpailijan palveluksessa työskenteleviin henkilöihin, ja he voivat tunnistaa ehdokkaita, jotka eivät muuten olisi hakeneet avointa paikkaa. Valinta on epäilemättä vähiten aikaa vievä vaihtoehto rekrytointitoimistolle, mutta se ei välttämättä ole paras valinta sinulle.

3. "Hands-off" -sopimukset

Varo "hand-off" -sopimuksia. Joillakin toimijoilla on sopimuksia asiakkaiden kanssa, joiden kanssa he ovat aiemmin työskennelleet, mikä estää heitä ottamasta yhteyttä kyseisten yritysten työntekijöihin. Jos haluat toimiston lähestyvän yhtä tai useampaa kilpailevan yrityksen henkilöä, ota yhteyttä toimistoon, joka ei vielä työskentele kilpailijan palveluksessa.

4. Konsultti

Varmista, että konsultti, jonka kanssa olet keskustellut ja jonka olet valinnut suorittamaan tehtävän, on se, joka todella suorittaa tehtävän. Vaihtoehtoisesti voit tavata ja hyväksyä henkilöt, jotka hoitavat tehtävän.

5. Suositukset

Pyydä virastolta referenssejä. Kannattaa tehdä ylimääräinen varmistuskierros ja puhua muutaman näistä suosittelijoista kanssa. Kysy, että työskentelevätkö toimijan kautta palkatut työntekijät edelleen kyseisessä yrityksessä ja miten he pärjäävät. Onko henkilöstöpalvelu ollut yhteydessä työntekijöihin ja seurannut heitä 6, 12 ja 18 kuukauden työskentelyn jälkeen? Kuinka hyvin konsultti perehtyi yritykseen, johon hän rekrytoitiin?

6. Prosessi

Ota selvää, kuinka henkilöstöpalvelu suorittaa prosessin työn määrittelystä palkkausvaiheeseen. Tiedustele myös asiakirjoja, jotka he toimittavat sinulle matkan varrella. Vankka päätöksenteon perusta lopulliselle ehdokkaalle on välttämätön. Sen tulee sisältää CV, hakemus tai motivaatiokirje, asiaankuuluvat liitteet, arvioinnit haastatteluista ja arvioinnit, jotka perustuvat tehtyihin testeihin. Tärkeää on myös se, miten henkilöstöpalvelu tekee taustatarkistuksia. Parhaat toimistot panostavat tähän merkittävästi minimoidakseen mahdollisten ongelmien riskin palkkaamisen jälkeen.

7. Odotusten linjaaminen

Selvitä odotukset viimeisellä kierroksella sinulle esitettävien ehdokkaiden lukumäärästä. On tavallista, että työtehtävässä on kolme hakijaa, jotka esitellään toimeksiantajalle. Jos etsit niukkaa asiantuntemusta, saatat päätyä vain yhden ehdokkaan esittelyyn. Jos ihanteellinen ehdokas ilmaantuu prosessin varhaisessa vaiheessa, sinun tulee tavata hänet nopeasti, jotta hän ei pääse liukumaan muihin yrityksiin. Jos haluat silti olla mukana prosessissa aikaisemmin kuin viimeisessä vaiheessa, keskustele siitä, miten tämä voidaan toteuttaa henkilöstöpalvelun toimesta.

8. Syrijintä

Tiedustele viraston kantaa syrjintään. Kuinka he varmistavat prosessin, joka välttää syrjinnän?

9. Monimuotoisuus

Tutkimukset osoittavat, että monimuotoisuudella on useimmissa tapauksissa positiivisia vaikutuksia yritykseen, sanoo vanhempi tutkija Margrete Haugum Trøndelag Research and Developmentista (TFoU). Ja koska monimuotoisuus alkaa rekrytoinnista, sinun tulee keskustella tästä rekrytointitoimiston kanssa. Jos et tee sitä, on suuri todennäköisyys, että viimeisessä vaiheessa tapaamasi ehdokkaat muistuttavat sinua itseäsi.

10. Testaus

Tämä on alue, jota sinun on harkittava tarkkaan. On tärkeää valita testit, jotka ovat merkityksellisiä arvioitaessa, ovatko hakijat päteviä avoimeen työpaikkaan liittyviin tehtäviin. Testien tulee olla DNV:n (Det Norske Veritas) hyväksymiä. Jos uskot, että testit eivät ole merkityksellisiä, ohita ne.

11. Rekrytointiratkaisu

Jos valitset valmiin ratkaisun, varmista, että rekrytointitoimisto käyttää yrityksesi rekrytointiratkaisua. Toisin sanoen luo rekrytointitoimiston konsultille erillinen käyttäjätili. Tämän etuna on, että kaikki hakijat tulevat tietokantaasi suoraan. Hyvät hakijat, jotka eivät sovi tähän tehtävään, voidaan todeta myöhemmin sopiviksi toiseen tehtävään. Sisäiset hakijat säilytetään omassa tietokannassasi eivätkä he päädy henkilöstöpalvelun tietokantaan. Hakuprosessi on myös osa yrityksesi työnantajabrändäystä, ja yrityksesi useisiin tehtäviin hakevien tai niistä kiinnostuneiden hakijoiden tulee kohdata sama rekrytointiratkaisu joka kerta jatkuvuuden takaamiseksi.

12. Työnantajabrändäys

Rekrytointi on työnantajabrändäystä. Hakijan vuorovaikutus rekrytointitoimiston kanssa on myös hänen vuorovaikutustaan yrityksesi kanssa. Onko kokemus positiivinen vai negatiivinen? Se vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti yrityksesi työnantajabrändiin.

13. Entä takuu?

Entä jos virasto ei löydä sinulle sopivaa ehdokasta? Usein virastot ottavat palkkiosta 40 % aloitusvaiheessa, 40 % lopullisten ehdokkaiden esittämisen yhteydessä ja loput 20 % työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Tällä maksunjaolla varmistat, että toimisto pysyy motivoituneena koko prosessin ajan. "Ei palkkausta - ei maksua" -maksurakenne tarjoaa vähemmän motivaatiota. Tämän maksurakenteen vaarana on ajan kulumisen ilman onnistunutta rekrytointia.

14. Useiden rekrytointitoimistojen kilpailuttaminen

Kutsu kolme rekrytointitoimistoa tapaamaan sinua. Kun kutsut heidät, kerro heille, minkä tyyppisessä tehtävässä tarvitset apua. He voivat sitten puolestaan esitellä, kuinka he työskentelevät varmistaakseen oikean ehdokkaan palkkaamisen.