blog featured image

Työnhakija voi näyttää paperilla erittäin pätevältä, mutta kuinka hän ratkaisee haasteita, ajattelee ja viestii viestit, on usein yhtä tärkeää kuin muut meriitit. Työelämässä useimmat ihmiset kohtaavat haasteita ja tilanteita, joita he eivät ole ratkaisseet aiemmin. Tällaisissa tapauksissa hyvät kognitiiviset ja sanalliset kyvyt ovat välttämättömiä menestymiselle.

Mikä on kelpoisuuskoe?

Soveltuvuustesti koostuu erilaisista tehtävistä, jotka arvioivat henkilön kykyjä ja voivat olla suureksi avuksi ennakoitaessa, kuinka ehdokkaat sopivat avoimeen tehtävään ja täyttävät sen. Soveltuvuustesteillä voidaan arvioida kognitiivisia, sanallisia ja numeerisia taitoja, jotka ovat tärkeitä useimmissa työtehtävissä. Soveltuvuustestit voidaan yhdistää myös taitotesteihin, jotka mittaavat tiettyjä valmiuksia esimerkiksi kielen tai tietokoneohjelman osalta.

Kognitiiviset soveltuvuustestit

Kognitiiviset taidot osoittavat, kuinka henkilö omaksuu uutta tietoa ja käyttää sitä ymmärtääkseen ja oppiakseen. Hyvä muisti, keskittymiskyky, tilanteiden tulkinta ja järki ovat esimerkkejä kognitiivisista kyvyistä.

Esimerkkejä kognitiivisista soveltuvuustesteistä:

 • Työmuisti
 • Keskittymiskyky
 • Nimi- ja kasvomuisti
 • Reaktioaika
 • Oppimiskyky

Sanalliset soveltuvuustestit

Monissa työtilanteissa sanalliset taidot ovat yhtä tärkeitä kuin kognitiiviset taidot. Jos olet ratkaissut ongelman, mutta et pysty viestimään ratkaisua tehokkaasti, epäonnistut usein työtilanteessa. Sanallisten taitojen puute johtaa usein konflikteihin ja turhautumiseen.

Sanallisten soveltuvuustestien kautta voi myös testata hakijan kielitaitoa.

Esimerkkejä sanallisista kelpoisuuskokeista:

 • Sanallinen päättely
 • Sanallinen tulkinta
 • Yksinkertaisten ohjeiden ymmärtäminen
 • Kielitaito (esim. englanti, norja, ranska, saksa) 

Numeeriset soveltuvuustestit

Numeerinen soveltuvuus tarkoittaa henkilön kykyä ymmärtää ja tulkita numeerista tietoa, kuten taulukoita, luetteloita, kaavioita ja laskelmia.

Esimerkkejä numeerisista kelpoisuuskokeista:

 • Numeerinen päättely
 • Numeerinen tulkinta
 • Numeerinen ymmärrys 

Integroidut soveltuvuustestit Talentechin rekrytointijärjestelmän kanssa

Aon ja Assessio ovat tunnettuja ja johtavia soveltuvuustestien tarjoajia, joita käytetään rekrytoinnin ja rekrytoinnin yhteydessä.

Soveltuvuuskokeet voidaan integroida saumattomasti Talentechin rekrytointiratkaisuihin ja rekrytointiprosessista vastaavana henkilönä saat yleiskatsauksen työnhakijoiden tuloksiin suoraan rekrytointiratkaisussa. Tämä helpottaa oikeiden ehdokkaiden lajittelua ja valintaa tulevia haastattelukierroksia tai työpaikkoja varten.