blog featured image
Flere og flere virksomheder opdager værdien af rekrutteringsanalyse og dermed vigtigheden af at bruge data til at få overblik over hele rekrutteringstragten, forstå effekten af employer branding og med succes bruge benchmarking. Alt sammen for at kunne arbejde mere datadrevet med at tiltrække og rekruttere de rigtige talenter

Hvad kan rekrutteringsanalyse hjælpe din virksomhed med?

Rekrutteringsanalyse gør det muligt for HR at arbejde datadrevet med at tiltrække og rekruttere talenter. At bruge data behøver slet ikke at være kompliceret. Ved at få adgang til data kan HR-afdelinger identificere og evaluere den konkrete effekt, deres beslutninger har på forretningen - data viser resultaterne af dine valg.

Et analyseværktøj skaber værdi for både HR og ledelsesteamet. Med et analyseværktøj er det muligt at spare hele 30-40% på annoncebudgettet og som HR får du flere kvalificerede ansøgninger og i sidste ende bedre kvalitet i dine ansættelser. Ved at spore og optimere alle rekrutteringsaktiviteter har du mulighed for at hente bedre egnede kandidater og opbygge en talentmasse til fremtidige rekrutteringer.

For ledelsesteamet i en virksomhed er det af stor værdi, at time-to-hire for nye medarbejdere reduceres med mindst 30%. Med et analyseværktøj er det altså muligt at få kandidater hurtigere ind og reducere omkostningerne per job.

5 fordele ved rekrutteringsanalyse:

  • Du kan samle alle dine employer branding- og rekrutteringsdata ét sted – og dermed undgå at skifte mellem forskellige systemer. 
  • Lad data hjælpe dig med at investere i den rigtige rekrutteringskanal – skal du bruge LinkedIn, Facebook, Jobindex, Monster eller en hvilken som helst anden kanal?
  • Du kan bygge talentpuljer og måle effekten af din employer branding.
  • Du kan strømline hele din rekrutteringsproces; identificere flaskehalse, forbedre kandidatoplevelsen og forstå effekten af ​​de forskellige kanaler. 
  • Du kan få overblik over hele din rekrutteringstragt – fra kandidatbesøgene på din karriereside til en endelig ansættelse.

Rekrutteringsanalyse viser værdien af din employer branding

Med et analyseværktøj kan du få fuld indsigt i, hvilke Employer Branding indsatser der virker bedst på de kandidater, der besøger virksomhedens karriereside samt hvilken effekt, de har på rekrutteringstragten. På den måde hjælper rekrutteringsanalyse også med at opbygge et bedre employer brand via dybdegående dataindsigt, der viser, hvordan Employer Branding driver bedre rekruttering og styrker virksomhedens brand.

Benchmarking viser, hvordan din virksomhed klarer sig

Med god benchmarking-funktionalitet får du værdifuldt indsigt i arbejdsgiverbevidsthed, rekrutteringspipeline, rekrutteringsprocessen, kilder og rekrutteringseffektivitet mv. Hvert område kan opdeles efter land, brand, afdeling og kilder, så du kan vurdere, hvordan du præsterer i forhold til markedet som helhed, og måske endnu vigtigere - hvordan du performer i hele din virksomheden.

På den måde bliver det altså nemmere at opdage flaskehalse i processerne og få klarhed over, hvor virksomheden klarer sig bedst og dårligst – på et meget detaljeret niveau og over tid.

Tiltrækning og rekruttering af de rigtige talenter har aldrig været så svært! Lær mere om 3 indsatsområder der kan løse kompetencemanglen i 2022