blog featured image
 

Allt fler verksamheter upptäcker styrkan i att använda data för att få en överblick över hela rekryteringstratten, förstå effekten av sitt employer brand och framgångsrikt använda benchmarking. Vi pratar vi med Anders Jørgensen, Product Manager för Talentechs analysverktyg Ontame, om hur HR kan arbeta mer datadrivet för att attrahera och rekrytera rätt talang. 

Hej Anders, du är en av grundarna till rekryteringsanalysverktyget Ontame, som nu är en del av Talentech-familjen. Kan du berätta lite om bakgrunden till Ontame?

– Vi grundades 2015 av ett team bestående av erfarna, datadrivna rekryteringsentreprenörer. Samma team som startade och byggde Graduateland som idag är Europas största jobbportal för studenter, säger Anders Jørgensen.

Ontame-teamet drog nytta av denna erfarenhet för att utveckla en analysplattform för talent acquisition och recruitment marketing som automatiskt samlar data över HR:s aktiviteter. Ontame har tech- och BI-avdelningen (Business Intelligence) internt och har utvecklat plattformen under de senaste sex åren utifrån feedback från kunder.

– Vårt uppdrag är att ge HR möjlighet att skapa värde som blir den viktigaste byggstenen för verksamheters framgång. Så hur planerar vi att lyckas med detta? Det enklare svaret är: data!

Hur fungerar Ontame?

– Ontame är en plug-and-play-svit inom analys som förser HR-avdelningar med en plattform som är enkel att använda och som gör att teamet kan ta det viktiga steget i att börja arbeta datadrivet med att attrahera och rekrytera talang. Att använda data behöver inte alls vara komplicerat, utan vi vill att vår plattform ska vara intuitiv och enkel att använda. 

Vilka insikter kan man få ut som kund?

– Genom att få tillgång till data kan HR-avdelningar identifiera och utvärdera vilken konkreta effekt deras beslut har för verksamheten – data visar resultatet av dina val.

5 fördelar som Ontame ger:

  • Samla all er employer branding och rekryteringsdata på ett ställe – slipp att växla mellan olika system.
    • Satsa på rätt rekryteringskanal – ska ni använda LinkedIn, Facebook, Monster eller någon annan kanal?
  • Bygg upp talangpooler och mät effekten av er employer branding. 
  • Effektiviserar hela er rekryteringsprocessen; identifiera flaskhalsar, förbättra kandidatupplevelsen och förstå effekten av de olika kanalerna. 
  • Få en överblick över hela er rekryteringstratt – från kandidatbesöken på er karriärsida till en slutlig anställning.

 

Vi vill att vår plattform ska vara intuitiv och enkel att använda.

Attrahera och rekrytera rätt med hjälp av data

Att använda ett analysverktyg är fördelaktigt för både HR och ledningsgruppen. Anders menar att det är möjligt spara in hela 30-40 procent av annonseringsbudgeten för nya tjänster, samt att ni som HR får fler kvalificerade ansökningar och i slutändan bättre kvalitet på anställningarna.

– Genom att spåra och optimera alla rekryteringsaktiviteter har ni möjlighet att få in bättre lämpade kandidater och bygga upp en talangpool för framtida rekryteringar, säger Anders.

För ledningsgruppen inom en verksamhet är det av stort värde att tiden för att anställda en ny medarbetare minskar med minst 30 procent.
– Med ett analysverktyg är det helt enkelt möjligt att få in kandidater snabbare och att minska kostnaden per anställning.

Employer brand är ju ett område som är relativt svårt att mäta, hur gör Ontame för att hjälpa verksamheter ha koll på sitt EB och optimera det?

– Ontame ger full inblick i vilket Employer Branding-innehåll kandidater söker när de besöker verksamhetens karriärsida, och den direkta "spillover"-effekt det har på rekryteringstratten. På så sätt hjälper vi till med att bygga ett bättre arbetsgivarvarumärke genom att spåra talang, engagemang, konvertering och anställningar. Vi tillhandahåller datainsikter för att visa hur Employer Branding driver bättre rekrytering och stärker verksamheters varumärke.

Hur jobbar ni med bechmarking?

– Våra kunder använder vår bechmarking-funktion för att få tydliga riktlinjer för employer awareness, rekryterings-pipelinen, anställningsprocessen, källor och rekryterares effektivitet m.m. Varje område kan delas upp efter land, varumärke, avdelning och källor så att ni kan bedöma hur ni presterar gentemot marknaden i stort, och kanske ännu viktigare – hur ni presterar inom hela er organisation.

Med Ontame är det enkelt att upptäcla flaskhalsar i processerna och få klarhet var organisation presterar bäst kontra sämst – på en väldigt detaljerad nivå och över tid.

Vad är nästa steg för Ontame?

– Efter att vi blev en del av Talentech-familjen har vi hittat ett antal nya spännande projekt! Vi vill bygga en ännu starkare benchmark-funktion som kommer att ge Talentechs kunder en mycket bättre möjlighet att välja rätt kanaler och media för både jobbkategorier och länder.

Vi vill även tillämpa maskininlärning på vår datauppsättning för att kunna ge ännu fler datadrivna rekommendationer. Vi siktar även på att bygga en integration med Talentechs tredje ATS-system Webcruiter, så att de kunder som använder den lösningen också har möjlighet att starta sin datadrivna resa.

Använd datadrivna insikter med Talentechs verktyg Ontame.