blog featured image

Flere og flere virksomheter oppdager verdien av rekrutteringsanalyse og dermed viktigheten av å bruke data til å generere en oversikt på hele rekrutteringsstrakten, forstå effekten av employer branding og for å bruke benchmarking på en vellykket måte. Alt dette for en mer datadrevet tilnærming for å tiltrekke og rekruttere den rette kandidaten.

Hva kan rekrutteringsanalyse gjøre for din virksomhet?

Rekrutteringsanalyse gjør det mulig for HR å arbeide datadrevet med å tiltrekke og rekruttere kandidater. Å bruke data trenger ikke være komplisert. Ved å få tilgang til data, kan HR-avdelinger identifisere og evaluere den konkrete effekten deres beslutninger har på virksomheten – data visualiserer resultatene av valgene du tar.

Et analyseverktøy genererer verdi for både HR og ledelsen. Ved å bruke et analyseverktøy kan du spare opptil 30–40% på annonsebudsjettet ditt, mens HR vil motta mer kvalifiserte søknader og til slutt en arbeidsstyrke av bedre kvalitet. Sporing og optimalisering av alle rekrutteringsaktiviteter gjør at du både kan velge mer egnede kandidater og bygge en talentpool for fremtidige rekrutteringsaktiviteter.

Dette representerer en enorm verdi for ledelsen i virksomheten, og reduserer time-to-hire med minst 30%. Ved å bruke et analyseverktøy blir det dermed mulig å få kandidater raskere, samt redusere kostnadene per tilsetting.

Fem fordeler med rekrutteringsanalyse:

  • Du kan samle all din employer branding og rekrutteringsdata på ett sted – noe som betyr at du ikke trenger å gå frem og tilbake mellom ulike systemer.

  • Bruk data for å sikre at du investerer i riktig rekrutteringskanal – er det best å bruke LinkedIn, Facebook, Finn eller en helt annen kanal?

  • Du kan bygge talentpool og måle effekten av din employer branding.

  • Effektiviser hele rekrutteringsprosessen: Identifiser flaskehalser, forbedre kandidatopplevelsen og forstå effekten av de forskjellige kanalene som brukes.

  • Du kan også få en oversikt over hele rekrutteringstrakten – fra kandidatbesøk på karrieresiden din til kontraktsignering.

Les også: Utnytter du den gullgruven av data du sitter på?

Rekrutteringsanalyse viser verdien av din employer branding

Ved å bruke et analyseverktøy kan du få full innsikt i hvilke aspekter av din employer branding-innsats som fungerer best på kandidatene som besøker nettstedet ditt og hvilken effekt de har på rekrutteringstrakten din. På denne måten kan rekrutteringsanalyse også hjelpe deg med å utvikle en bedre employer branding gjennom bruk av dyptgående datainnsikt som viser hvordan din employer branding både driver bedre rekruttering og styrker din virksomhets varemerke.

Benchmarking tar pulsen på virksomheten din

En god benchmarking-funksjonalitet betyr verdifull innsikt i din arbeidsgiverbevissthet, rekrutteringspipeline, rekrutteringsprosess, kilder og rekrutteringseffektivitet osv. Hvert område kan sorteres etter land, varemerke, avdeling og kilder, slik at du kan vurdere hvordan du presterer i forhold til markedet som helhet, og kanskje enda viktigere – hvordan du presterer på tvers av hele virksomheten.

Dette gjør det lettere å oppdage flaskehalser i prosessene dine og få klarhet rundt hvor virksomheten din presterer best og dårligst – i detalj og over tid.

Les også: 3 måter virksomheten kan møte kompetansemangelen

[Guide] Hvordan lykkes med rekruttering i en digital verden?