blog featured image

Har du nogensinde undret dig over, hvad arbejdskultur handler om, eller hvilken indvirkning den har på arbejdstrivslen? Værdier, gestus, baggrund, ideer og traditioner – det er nogle af de ting, der danner kulturer. På arbejdspladsen adopterer medarbejderne disse og danner en sammenhængende helhed – virksomhedskulturen.

Det påvirker medarbejdernes trivsel, motivation og velvære på arbejdspladsen og giver rammerne for interne aktiviteter. Det har igen også en positiv indvirkning på virksomhedens resultater, jobtilfredshed, fastholdelse og fratrædelse. Så hvorfor ikke investere i at forbedre din virksomhedskultur?

Det er lettere sagt end gjort. Derfor har vi oplistet fem vigtige punkter i virksomhedskulturen, som du ikke ønsker at glemme, og som indikerer god trivsel på arbejdspladsen.

1. Retfærdighed og respekt

Forstil dig en situation, hvor du arbejder hårdere end en kollega i en lignende stilling for den samme lønsats. Eller en situation, hvor anerkendelsen for det arbejde, du udfører gives til anden og du bliver ignoreret. Det vil formentlig være meget ubehageligt.

Retfærdige arbejdsopgaver og krav samt et arbejdsmiljø, hvor alle er lige, har en stor indvirkning på det sociale kapital og jobtilfredshed i en virksomhed. Når du føler, at du er blevet behandlet retfærdigt, er du også i bedre stand til at internalisere og udvikle dig fra større forandringer, tilbageslag og kritisk feedback.

Hav disse følgende ting i baghovedet, og du er allerede på rette vej

 • Træf beslutninger på en objektiv og faktabaseret måde
 • Anvend lønanbefalinger
 • Udarbejd fælles regler for arbejdspladsen
 • Lyt til alle parter involveret i beslutningen
 • Gør det klart, at beslutninger kan ændres – hvis de ikke er retfærdige
 • Forbedre din følelsesmæssige intelligens og empati

2. Mangfoldighed 

Vi er alle forskellige, men er det samme værd. Dette burde være indlysende, men det er ikke altid tilfældet.

Mangfoldighed og produktivitet går hånd i hånd, og der er blevet forsket meget i forholdet mellem de to. Forskning fra McKinsey viser f.eks., at virksomheder, der investerer i kønsdiversitet, har set deres produktivitet stige med 21%, og dem der investerer i kulturel og etnisk mangfoldighed med op til 33%. Så gør mangfoldighed kan udvikle sig til profit.

3. Du må ikke glemme at have tillid

Tillid mellem kolleger styrker positive følelser, værdsættelse og attitude blandt medarbejdere, hvilket direkte afspejles i arbejdsmiljøet og virksomhedskulturen. Når der er tillid på plads, vil du lægge mærke til positive ændringer i fokus, kvalitet, kreativitet, effektivitet og engagement i dit arbejde. Derudover frigiver det tid og penge, når der er mindre behov for at overvåge arbejdet.

Begynd med at styrke tilliden på disse følgende områder

 • Præstationer og mål. Sørg for, at alle ved, hvorfor de udfører deres job, og hvad det betyder for virksomheden. Sæt klare og menneskelige mål og beløn præstation. Straf ikke fejl, men lær af dem.
 • Åben kommunikation. Vær en rollemodel for åben kommunikation. Lyt og diskuter åbent - både problemer og succeser. Dette vil opmuntre dine medarbejdere til at gøre det samme.
 • Samarbejde. Ikke alle mennesker nyder at arbejde sammen, men medarbejdere bør alligevel opfordres til at samarbejde. På den måde lærer de af hinanden, og frem for alt styrkes tilliden.
 • Værdsættelse. Værdien af bidraget fra hver medarbejder og teammedlem bør anerkendes. Anerkend individuelle succeser og fordel ansvar og frihed. Det vil hjælpe dig med at udvikle individuel værdsættelse blandt dine medarbejdere. Når det er på plads, spreder det sig til arbejdsmiljøet.

4. Sammenhængskraft

Samarbejde i en støttende, hjælpsom og motiverende atmosfære er essentielt for at skabe sammenhængskraft blandt en gruppe af mennesker, der arbejder sammen og får arbejdet gjort. Forskellige meninger og personligheder kan udfordre sammenhængskraften i en gruppe og skabe udfordrende situationer. Derfor er det vigtigt at identificere og håndtere problemer tidligt for at opbygge en god virksomhedskultur.

En arbejdsplads med succesfuldt samarbejde og styrket følelse af tilhørsforhold blandt medarbejdere øger også den immaterielle kapital i organisationen og kan ligeledes afspejles positivt i kundetilfredshed.

Et tip! En god arbejdsatmosfære er en vigtigere motivationsfaktor end traditionelle materielle belønninger. Investér derfor mere i arbejdsatmosfæren, fordi det også er mere økonomisk givende.

5. Støtte fra kolleger

Hjælp på det rigtige tidspunkt - så simpelt er det. Støtte har mange facetter, og mange mennesker har måske ikke modet til at bede om hjælp eller ved, at de har brug for det. Peer-support kan se anderledes ud i forskellige situationer. 

Her er en liste over, hvad støtte og support kan være:

 • Hjælp på arbejdspladsen. Uanset om det er et lille eller stort arbejdsrelateret problem, er det altid vigtigt at få hjælp, og støtten fra kolleger er uvurderlig.
 • Konstruktiv feedback. Uden feedback kan vi ikke forbedre os. Derfor er nøglen til succes en åben arbejdsatmosfære, hvor man kan give kritisk feedback.
 • Undervisning og uddannelse. Viden og færdigheder er mere værdifulde end penge. I et læringsmiljø lærer medarbejderne konstant af hinanden.
 • At være til stede. Nogle gange er det bare nok at være til stede. Især i den nuværende og digitaliserende verden er tilstedeværelse desto vigtigere, og kun viden om, at man ikke er alene, kan hjælpe med at klare det.
 • Lyt og vejled. Nogle gange arbejder vi så hårdt, at vi glemmer det vigtigste - os selv. En god kollega kan se behovet for hjælp, stoppe dig i dine spor og vejlede dig videre. Dette kan være en afgørende faktor for trivsel på arbejdspladsen.

Investering i trivsel på arbejdspladsen betaler sig!

Måling af trivsel på arbejdspladsen og virksomhedskultur er ikke så ligetil, da det påvirkes af mange faktorer såsom arbejdspladsens værdier, arbejdsmiljø, sundhed og trivsel, jobtilfredshed eller endda belønningsmetoder.

Med Talentech kan du identificere dine medarbejderes reelle smertepunkter tidligt i processen og reagere på fakta i stedet for følelser. For eksempel er jobtræthed eller manglende motivation ikke en joke, og at forebygge disse eller andre negative konsekvenser vil spare din virksomhed en pæn sum af penge.