blog featured image
Det senaste året har inneburit ett skifte i vad som attraherar kandidater. Att som verksamhet investera i medarbetarens mentala hälsa anses idag inte som något sidoprojekt utan något som har en direkt koppling till verksamhetens affär och resultat. Signalerar er verksamhet att ni bryr er om hälsoaspekten hjälper det er att både attrahera och behålla talang.

Det är ett kritiskt läge kring den mentala hälsan på arbetsplatser.  

I oktober 2020 visade en undersökning från Previa att den mentala ohälsan i Sverige nått högre nivåer än någonsin. Allt tyder på att det är till följd av den pågående pandemin, och för många anställda går det tyvärr ofta långt innan de sjukskriver sig för psykisk ohälsa.  

Med detta i åtanke är det inte överraskande att verksamheter som på riktigt bryr sig om sina medarbetares mentala hälsa ökar sin attraktionskraft. 

En undersökning från Monster visar också att kandidater vid sidan av en förmånlig lönebild nu bryr sig mer än tidigare om faktorer som är konkret livsförhöjande - som bättre förmåner och högre nivå av flexibilitet.  

Pendeln svänger helt enkelt till förmån för mer mjuka värden.

Hur premierar ni den mentala hälsan på arbetsplatsen? 

  • Idag pratas det mycket om “work-life balance”, alltså balansen mellan arbete och jobb. Det handlar om att ha ett flexibelt synsätt som arbetsgivare. Det kan handla om att erbjuda flex både vad det gäller jobbtimmar och från vilken fysisk plats medarbetare har möjlighet att jobba. 
     
  • Det är även viktigt att skapa en arbetsplats som alltid strävar efter en öppen kommunikation, där det är högt i tak och där ledningen verkligen lyssnar på medarbetarna. Använd pulsundersökningar, frekventa one-on-one-samtal och erbjuda forum som är öppna för diverse frågor och idéer. 
     
  • Promota en hälsosam livsstil genom att som arbetsgivare och HR erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag och uppmuntra eller till och med erbjud steg-tävlingar, utflykter, mindfullness-sessioner, yogapass och dylikt.
     
  • Ta aktivt ställning för jämställdhet och mångfald och arbeta mot diskriminering, för trots att det är lagstadgat att verksamheter inte får diskriminera anställda så är det större chans att ni lockar de främsta talangerna genom att konkret visa upp hur långt fram ni befinner er inom dessa områden.

Idag kan vi på några få sekunder söka upp information om vilket bolag som helst via telefonen – och precis samma möjlighet har givetvis alla kandidater.

Hur kan ni kommunicera att ni bryr er om mental hälsa?

Att ni är en verksamhet som tar hänsyn till den mentala aspekten behöver genomsyra era jobbannonser, er karriärsida, er kommunikation i sociala medier, i möten och intervjuer med kandidater. 

Ja, helt enkelt alla kontaktytor där er verksamhet kan visa att ni har en kultur som faktiskt värnar om den mentala hälsan. Men se till att det är ett genuint employer brand som ni visar upp, för i dagens digitala sfär är det lätt att syna en bluff.

Idag kan vi på några få sekunder söka upp information om vilket bolag som helst via telefonen – och precis samma möjlighet har givetvis alla kandidater. Betyg, omdömen och diverse kommentarsflöden finns närmare till hands än någonsin. Som organisation kan man inte värja sig mot att ett dåligt rykte kan sprida sig som en löpeld. 75 procent av kandidater gör research på en organisations rykte innan de ansöker om ett jobb och 69 procent av kandidaterna menar att de inte hade börjat jobba på en arbetsplats som har ett dåligt rykte, enligt LinkedIn.

New call-to-action