blog featured image
Viime vuosi on muuttanut sitä, mikä hakijoita houkuttelee. Yritysten investointeja työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin pidettiin aiemmin mukavana sivuprojektina. Nykyään mielenterveydestä huolehtiminen nähdään asiana, joka vaikuttaa suoraan yrityksen liiketoimintaan ja tulokseen.

Koronaepidemia on jättänyt jälkensä myös väestön mielenterveyteen. Vaikka kysynytä mielenterveyspalveluille oli nousussa jo ennen koronaa, määrä on lisääntynyt entisestään. (Lähde: Yle) Epidemian tuomat huolet ja epävarmuus tulevat epäilemättä johtamaan sairauspoissaoloihin myös psyykkisen terveydentilan vuoksi.

Näiden tietojen varjossa ei ole ihme, että yritykset, jotka satsaavat henkilöstön mielenterveyteen, ovat entistä houkuttelevampia hakijoiden silmissä.  

Monsterin tekemän tutkimuksen mukaan hakijat arvostavat (hyvän palkkauksen lisäksi) aiempaa enemmän konkreettisia tekijöitä, jotka parantavat hyvinvointia –  parempia työsuhde-etuja ja korkeampaa joustavuutta.

Vaaka on siis kallistumassa entistäkin suuremmassa määrin pehmeiden arvojen suuntaan.

mielenterveys-rekrytointi-2

Miten mielenterveys voidaan asettaa etusijalle työpaikalla?

  • Nykypäivänä puhutaan paljon työn ja vapaa-ajan tasapainosta (work-life balance). Työnantajan näkökulmasta tämä tarkoittaa joustavampaa lähestymistapaa. Kyse voi olla esimerkiksi joustavista työajoista tai mahdollisuudesta työskennellä mistä käsin tahansa.

  • On myös tärkeää luoda työpaikka, joka pyrkii aina avoimeen kommunikaatioon ja jossa johto aidosti kuuntelee työntekijöitään. Hyödynnä pulssikyselyitä, one-on-one -keskusteluita ja tarjoa foorumi kysymyksille ja ideoille.

  • Työnantajan tulisi kannustaa terveellisiin elämäntapoihin tarjoamalla työterveyden palveluita. Lisäksi voidaan järjestää hauskoja tempauksia esimerkiksi portaiden käytön kannustamiseksi, kävelyitä, mindfullness-hetkiä, joogatunteja – taivas on rajana!

  • Myös työnantajan suhtautuminen ja kannanotot tasa-arvoisuuteen, syrjinnän vastaiseen työhön sekä monimuotoisuuteen ovat tärkeitä tapoja edistää työntekijöiden henkistä hyvinvointia. Hyvinvoiva henkilöstö näkyy myös ulospäin, mikä vuorostaan houkuttelee parhaita talentteja hakemaan juuri teille.

Tiedot mistä tahansa yrityksestä ovat nopean google-haun päässä – pidä siis mielessä, että yrityksen huono maine voi levitä sosiaalisen median avulla hyvinkin nopeasti. Arviot, lehtiartikkelit ja keskustelupalstat ovat lähempänä kuin koskaan. 75 prosenttia hakijoista tekee tutkimusta yrityksestä ja sen maineesta ennen hakemuksen lähettämistä. 69 prosenttia puolestaan kertoi jättäneensä työpaikan väliin yrityksen huonon maineen vuoksi. (Lähde: LinkedIn)

Miten viestitte ulospäin siitä, että yrityksenne välittää henkilöstönsä mielenterveydestä?

Paras tapa on antaa välittämisen näkyä kaikessa kommunikaatiossa – työpaikkailmoituksissa, urasivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä työhaastatteluissa. Kun kommunikaatio on monikanavaista, välittyy myös selkeästi se, mitä halutaan sanoa: me välitämme työntekijöidemme henkisestä hyvinvoinnista. Autenttinen työnantajabrändi on tärkeä osa palapelia – se, että yritys puhuu mielenterveydestä ”vain, koska on pakko”, näkyy kauas.

Kun yritys osoittaa välittävänsä työntekijöistään, auttaa se paitsi säilyttämään olemassaolevat talentit, mutta myös houkuttelemaan uusia osaajia. Kommunikaatio alkaa jo työpaikkailmoituksen laatimisesta – nappaa siis alta kattava oppaamme, jonka avulla laadit erinomaisia työpaikkailmoituksia!

Lataa tekstin viimeistelyopas