blog featured image

Oletko koskaan pohtinut mistä organisaatiosi yrityskulttuuri oikein muodostuu tai millaisia vaikutuksia yrityskulttuurilla on työhyvinvointiin? Arvot, eleet, taustat, ajatukset ja perinteet – näistä asioista kulttuurit muodostuvat. Työpaikalla yksittäiset henkilöt omaksuvat edellä mainitut ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden – yrityskulttuurin.

Tämä blogi on kolmiosaisen blogisarjan ensimmäinen osa, jossa pääset tutustumaan syvemmin työhyvinvointiin - yrityskulttuurin, sitouttamisen ja johtamisen näkökulmista. Tässä blogissa sukellamme hyvän yrityskulttuuriin salohin.

Yrityskulttuuri vaikuttaa työntekijöiden viihtyvyyteen, motivaatioon ja työhyvinvointiin, sekä luo kehykset yrityksen sisäiseen toimintaan. Tämä puolestaan heijastuu myös positiivisesti liiketoimintaan, työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja vaihtuvuuteen. Miksi siis et panostaisi yrityskulttuurin parantamiseen?

Helpommin sanottu, kuin tehty. Siksi listasimme sinulle viisi yrityskulttuurin tärkeää kulmakiveä, joita et halua unohtaa.

1. Oikeudenmukaisuus ja kunnioitus

Ajattele tilanne, jossa teet samalla palkalla enemmän töitä, kuin samassa työtehtävässä työskentelevä kollega. Tai tilanne, missä tekemäsi työn kunnia annetaankin toiselle, eikä sinua huomioida. On sanomattakin selvää, että se tuntuisi ikävältä.

Oikeudenmukaisilla työtehtävillä ja vaatimuksilla sekä tasavertaisella työympäristöllä on suuri vaikutus yrityksen sosiaaliseen pääomaan ja työtyytyväisyyteen. Kun kokee tulleensa kohdelluksi oikeudenmukaisesti, pystyy sisäistämään myös paremmin isoja muutoksia, takaiskuja ja kriittistä palautetta sekä kehittymään niiden pohjalta.

Kun pidät nämä asiat mielessä olet jo päässyt hyvään alkuun:

 • Tee päätökset puolueettomasti ja faktaorientoidusti
 • Hyödynnä palkkasuosituksia 
 • Laadi työpaikan yhteiset pelisäännöt 
 • Kuuntele kaikkia päätöksiä koskevia osapuolia
 • Tee selväksi että päätökset voidaan purkaa - mikäli ne eivät ole oikeudenmukaisia
 • Paranna omaa tunneälyä ja empatiakykyäsi
 • Arvosta työntekijöitäsi oikeasti!

2. Monimuotoisuus

Jokainen meistä on erilainen, mutta saman arvoinen. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta sitä se ei kuitenkaan aina ole. 

Diversiteetti sekä tuottavuus kulkee käsikädessä ja näiden suhdetta on tutkittu paljon. Muun muassa McKinseyn tutkimus osoittaa, että sukupuolen tasa-arvoon panostavien yritysten tuottavuus on kasvanut 21 prosentilla sekä kulttuuriseen ja etniseen diversiteettiin panostavilla jopa 33 prosentilla. Käännä siis monimuotoisuus voitoksi.

3. Luottamusta et voi unohtaa

Kollegoiden välinen luottamus vahvistaa työntekijöiden positiivisia tuntemuksia, arvostusta ja asenteita, jotka heijastuvat suoraan työilmapiiriin ja yrityskulttuuriin. Kun luottamus on kunnossa, voit huomata positiivisia muutoksia työskentelyn tavoitteellisuudessa, laadussa, luovuudessa, tehokkuudessa ja sitoutuneisuudessa. Tämän lisäksi vapautuu aikaa ja rahaa, kun työnteon valvomisen tarve pienenee.

Aloita luottamuksen parantaminen näistä asioista: 

 • Saavutukset ja tavoitteet. Varmista, että kaikki tietävät miksi tekevät työtään ja mitä se oikeasti merkitsee yrityksellesi. Aseta selkeät ja inhimilliset tavoitteet sekä palkitse saavutuksista. Älä rankaise epäonnistumisista, vaan opeta virheistä. 
 • Avoin viestintä. Ole avoimen viestinnän esikuva – kuuntele ja keskustele avoimesti, niin ongelmista kuin saavutuksistakin. Tämä rohkaisee myös työntekijöitä tekemään samoin.
 • Yhteistyö. Kaikki ihmiset eivät nauti yhdessä työskentelystä, mutta siitä huolimatta työntekijät on syytä ohjata tekemään yhteistyötä. Näin he oppivat toisiltaan ja ennen kaikkea luottamus vahvistuu.
 • Arvostus. Arvosta jokaisen työntekijän ja tiimiläisen työpanosta. Huomioi yksilölliset onnistumiset sekä jaa vastuuta ja vapautta. Näin pystyt kehittämään työntekijöiden yksilöllistä arvostusta. Kun se on kohdillaan, leviää se myös työilmapiiriin. 

4. Yhteenkuuluvuus

Yhteenkuuluvuus on parhaimmillaan ihmisten muodostama kokonaisuus, jossa vallitsee kannustava, auttava ja motivoiva ilmapiiri sekä työtkin sujuvat kuin rasvattu. Mielipiteet ja erilaiset luonteenpiirteet haastavat yhteenkuuluvuutta ja ryhmäytymistä, mikä voi aiheuttaa haastavia tilanteita. Siksi ongelmakohtien löytäminen ajoissa ja niihin puuttuminen on tärkeää toimivan yrityskulttuurin muodostamiseksi.

Yhteisöllisessä työpaikassa on ilo työskennellä, eikä haastavatkaan työtehtävät tunnu ylitsepääsemättömiltä. Kun yhteistyö sujuu ja työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunne vahvistuu, nostattaa se myös organisaation aineetonta pääomaa merkittävästi. Tämä heijastuu myönteisesti jopa asiakastyytyväisyyteen.

Vinkki! Hyvä työilmapiiri on merkittävämpi kannuste kuin perinteiset aineelliset palkitsemistavat. Panosta siis enemmän työilmapiiriin, sillä onhan tämä myös taloudellisesti kannattavampaa. 

5. Kollegoiden tuki

Apua oikeaan aikaan – sitä se yksinkertaisuudessaan on. Tuki on moniulotteista ja moni ei välttämättä uskalla pyytää tai tiedosta tarvitsevansa apua. Kollegoiden tuki voi näyttäytyä erilaiselta eri tilanteissa.

Katso alta lista, mitä tuki voi olla:

 • Työssä auttamista. Oli kyseessä pieni tai suuri työhön liittyvä ongelma, on avun saaminen aina tärkeää ja kollegoiden tuki kullanarvoista.
 • Rakentavaa palautetta. Ilman palautetta emme voi kehittyä. Siksi avain onnistumiseen on avoin työilmapiiri, jossa voi antaa kriittistä palautetta.  
 • Opettamista ja oppimista. Tiedot ja taidot ovat rahaakin arvokkaampia. Oppivaisessa ympäristössä työntekijät oppivat toinen toisiltaan jatkuvasti. 
 • Läsnäoloa. Joskus läsnäolo riittää. Etenkin vallitsevassa etätyöskentelyn maailmassa läsnäolon merkitys korostuu ja ainoastaan tieto siitä, ettet ole yksin auttaa jaksamaan. 
 • Kuuntelua ja ohjausta. Joskus työskentelemme niin lujasti, että unohdamme merkityksellisimmän asian - itsemme. Kuunteleva osapuoli voi huomata avun tarpeen, pysäyttää ja ohjata eteenpäin. Tämä voi olla ratkaiseva tekijä hyvinvoinnissa.

Bonus: Suomessa tervehtiminen ei ole niin itsestään selvää, kuin muualla maailmassa. Tervehtimisellä kuitenkin on suuri merkitys ja on pienin ele, jolla voi osoittaa arvostusta toista ihmistä ja hänen työtään kohtaan. Muista siis moikkailla!

Työntekijöihin panostaminen kannattaa!

Mittaaminen työhyvinvoinnin ja yrityskulttuurin tukena ei ole niin yksiselitteinen asia, sillä siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten työpaikan arvot, työympäristö, terveys ja hyvinvointi, työtyytyväisyys tai vaikka palkitsemismetodit. Toimme Weekli by Talentech -pulssikyselytyökalun Suomen markkinoille helpottaaksemme yritysten tietoisuutta yritystoiminnan ongelmakohdista sekä työntekijöiden työhyvinvoinnista. 

Nykyajan teknologialla pystyt tunnistamaan ajoissa työntekijöiden oikeat kipupisteet ja reagoimaan tosiasioihin fiiliksen sijaan. Esimerkiksi työuupumus tai motivaatiopula eivät ole leikinasia ja näiden tai muiden negatiivisten seurausten ennaltaehkäisy säästää pitkän pennin yrityksessäsi. Lue lisää, miten Weekli by Talentech auttaa sinua löytämään kipupisteet sekä tekemään oikeita päätöksiä ja muutoksia organisaatiossasi. 

New call-to-action