blog featured image

Har du noen gang lurt på hva arbeidskultur egentlig handler om, og hvilken innvirkning den har på trivsel på arbeidsplassen? Verdier, gester, bakgrunn, ideer og tradisjoner – det er noen av de faktorer som er en del av kulturen. På arbeidsplassen bruker de ansatte disse faktorene og skaper en sammenhengende helhet – virksomhetskulturen.

Den påvirker medarbeidernes trivsel, motivasjon og velvære på arbeidsplassen, og legger rammene for interne aktiviteter. Den har dessuten også positiv innvirkning på virksomhetens resultater, jobbtilfredshet, å holde på ansatte og fratredelse. Så hvorfor ikke investere i forbedringer av virksomhetskulturen?

Det er lettere sagt enn gjort. Derfor har vi listet opp de fem viktigste punktene i virksomhetskulturen som du ikke bør glemme, og som er indikatorer på trivsel på arbeidsplassen.

1. Retterferdighet og respekt

Forestill deg en situasjon der du arbeider mer enn en kollega i en lignende stilling, for det samme lønnsnivået. Eller en situasjon der anerkjennelsen for arbeidet som du gjør blir gitt til noen andre, og du blir oversett. Det ville sannsynligvis ikke være veldig hyggelig.

Rettferdige arbeidsoppgaver og krav, samt et arbeidsmiljø der alle er like, har en betydelig innvirkning på den sosiale kapitalen og jobbtilfredsheten i en virksomhet. Når du føler at du har blitt behandlet rettferdig, er du også mer i stand til å internalisere og utvikle deg i møtet med større forandringer, tilbakeslag og kritiske tilbakemeldinger.

 • Ta beslutninger på en objektiv og faktabasert måte
 • Bruk lønnsanbefalinger
 • Utarbeid felles regler for arbeidsplassen
 • Lytt til alle parter som er involvert i beslutninger
 • Gjør det klart at beslutninger kan endres – hvis de ikke er rettferdige
 • Forbedre din følelsesmessige intelligens og empati
 • Sett pris på dine medarbeidere!

2. Mangfold

Vi er alle forskjellige, men vi er like mye verdt. Det burde være innlysende, men det er ikke alltid tilfelle.

Mangfold og produktivitet går hånd i hånd, og det er forsket mye på forholdet mellom de to. Forskning fra McKinsey viser for eksempel at virksomheter som investerer i kjønnsmangfold har registrert at produktiviteten stiger med 21 %, og de som investerer i kulturell og etnisk mangfold har sett en produktivitetsøkning på opptil 33 %. Slik kan mangfold vises på bunnlinjen.

3. Du må ikke glemme å vise tillit

Tillit mellom kollegaer styrker positive følelser, verdsettelse og holdninger blant medarbeidere, noe som direkte avspeiles i arbeidsmiljøet og virksomhetskulturen. Når arbeidsplassen er preget av tillit, vil du legge merke til positive endringer i fokus, kvalitet, kreativitet, effektivitet og engasjement i arbeidet ditt. Dessuten reduserer det tid- og pengebruk, da det er mindre behov for å overvåke arbeidet.

Begynn med å styrke tilliten på disse områdene:

 • Prestasjoner og mål. Sørg for at alle vet hvorfor de gjør oppgavene sine, og hva de betyr for virksomheten. Sett klare og realistiske mål, og belønn prestasjoner. Ikke straff feil, men lær av dem.

 • Åpen kommunikasjon. Vær en rollemodell for åpen kommunikasjon. Lytt og diskuter åpent – både problemer og suksesser. Dette vil oppmuntre medarbeiderne dine til å gjøre det samme.

 • Samarbeid. Det er ikke alle mennesker som liker å jobbe sammen, men medarbeidere bør likevel oppfordres til å samarbeide. På denne måten lærer de av hverandre, og fremfor alt styrkes tilliten.

 • Verdsettelse. Verdien av bidraget fra hver medarbeider og hvert teammedlem bør verdsettes. Anerkjenn individuelle suksesser, og fordel ansvar og frihet. Det vil hjelpe deg med å utvikle individuell verdsettelse blant medarbeiderne dine. Når det er på plass, sprer det seg i arbeidsmiljøet.

4. Samhold

Samarbeid i en støttende, hjelpsom og motiverende atmosfære er avgjørende for å skape samhold i en gruppe, som skal jobbe sammen og få jobben gjort. Forskjellige meninger og personligheter kan utfordre samholdet i gruppen, og skape utfordrende situasjoner. Derfor er det viktig å identifisere og håndtere problemer tidlig, for å bygge opp en god virksomhetskultur.

En arbeidsplass med godt samarbeid og en styrket følelse av tilhørighet blant medarbeiderne bidrar dessuten til den immaterielle kapitalen i organisasjonen, og kan i tillegg avspeiles positivt når det gjelder kundetilfredshet.

Et tips! Et godt arbeidsmiljø er en viktigere motivasjonsfaktor enn tradisjonelle materielle belønninger. Invester derfor mer i arbeidsmiljøet, fordi det også er mer økonomisk lønnsomt.

5. Støtte fra kollegaer

Hjelp til riktig tid – så enkelt er det. Støtte er et mangefasettert tema, og mange mennesker har kanskje ikke motet til å be om hjelp, eller så vet de ikke en gang at de trenger hjelp. Peer-support kan se annerledes ut i forskjellige situasjoner.

 • Hjelp på arbeidsplassen. Uansett om det dreier seg om et lite eller stort arbeidsrelatert problem, det er alltid like viktig å få hjelp, og støtte fra kollegaer er uvurderlig.

 • Konstruktiv feedback. Uten tilbakemeldinger kan vi ikke forbedre oss. Derfor er nøkkelen til suksess et åpent arbeidsmiljø., der man kan gi kritisk feedback.

 • Undervisning og utdannelse. Kunnskap og ferdigheter er mer verdifulle enn penger. I et læringsmiljø lærer medarbeiderne hele tiden fra hverandre.

 • Å være til stede. I noen tilfeller det nok bare å være til stede. Særlig i dagens digitale verden er tilstedeværelse desto mer viktig, og bare det å vite at man ikke er alene kan være til god hjelp.

 • Lytt og veiled. I noen situasjoner arbeider vi så hardt at vi glemmer det viktigste – oss selv. En god kollega kan se behovet for hjelp, få deg til å ta en pust i bakken og veilede deg videre. Det kan være en avgjørende faktor for trivsel på jobben.

Å investere i medarbeiderne dine lønner seg!

Måling av virksomhetskultur og trivsel på arbeidsplassen er ikke så enkelt, da det kan påvirkes av mange faktorer, som virksomhetens verdier, arbeidsmiljø, helse og velvære, jobbtilfredshet og til og med belønningsmetoder.

Med Talentech kan du identifisere dine medarbeideres reelle smertepunkter tidlig i prosessen, og reagere på fakta istedenfor følelser. For eksempel er jobbtretthet eller manglende motivasjon ikke noe å spøke med, og å forebygge disse og andre negative konsekvenser vil spare virksomheten din for store summer.