blog featured image

Att gå från en fas av medarbetarlivscykeln till en annan kan vara en överväldigande upplevelse.

Hur den här typen av förflyttningar görs har en stor inverkan på verksamheten och era medarbetarare.
Det finns fem huvudsakliga övergångsfaser i medarbetarlivscykeln : preboarding, onboarding, crossboarding, reboarding och offboarding.

Idag kommer vi att undersöka varje fas, ta en titt på hur de fungerar och ge några tips och tricks för att förbereda er HR för framgång.

Preboarding

Preboarding är den första viktiga introduktionen till er verksamhet, som börjar i det ögonblick en nyrekryterad medarbetare tackar ja till ett anställningserbjudande och fortsätter tills medarbetaren har sin första anställningsdag.

Tekniskt sett är preboarding en del av den större onboardingprocessen, men preboarding har sina egna specifika utmaningar.

En bra preboarding är utformad för att skapa trygghet, en snabbare lärokurva och ge nya medarbetare verktyg för att komma igång snabbare och i slutändan driva engagemang och få medarbetare att stanna kvar.

Tre saker att göra IDAG för bättre preboarding:

 1. Öka lärokruvan genom att portionera ut lärande bit för bit redan under preboardingen.
 2. Arrangera en informell zoom-frukost eller lunch för den nyanställda och deras team.
 3. Automatisera admin och och samla in information före start för en roligare första dag på jobbet.

Onboarding 

Definieras som "processen som hjälper nya medarbetare att anpassa sig till sociala och prestationsmässiga aspekter av sina nya jobb".

En väl genomförd onboarding bör omfatta perioden före start (preboarding) och underlätta tidiga anställningsaktiviteter, som utbildning, isbrytare och sociala sammankomster (
orientering och introduktion), samt stödja nyanställda tills de är helt insatta i sin roll, oavsett om det är 3 veckor, 3 månader eller till och med ett år (integration).

Onboarding är alltså en tvåvägsprocess, utformad för att dela kunskap, kommunicera värderingar och bygga kontakter. Målet är att förkorta upplärningstiden, minska antalet tidiga avhopp och inte minst göra nyanställda till teammedlemmar och ambassadörer med självförtroende.

Tre saker att göra IDAG för bättre onboarding:

 1. Utveckla ett buddyprogram och ge kollegor möjlighet att på ett meningsfullt sätt stötta nya medarbetare.
 2. Anpassa aktiviteter och utbildning med aktuella projekt, för att säkerställa att nyanställda får relevant information.
 3. Ha kontinuerliga check-ins regelbundet och låt medarbetaren utvärdera sin onboarding,

Crossboarding  

Crossboarding är en relativt ny term som beskriver medarbetarnas förflyttningar inom en verksamhet. Processen används oftast när en teammedlem flyttar från sitt befintliga team eller avdelning till en ny roll.

Många av aktiviteterna inom en crossboarding-process lyfts ut från både onboarding och offboarding, med tanke på att medarbetare som förflyttar sig internt i huvudsak "lämnar" ett jobb för ett annat, om än inom samma organisation.

En formaliserad crossboarding-process bidrar till att säkerställa att den som byter tjänst knyter ihop alla lösa trådar i sin tidigare roll, för att bli redo för en bra start i sin nya . En väl genomförd crossboarding kan minimera utbildnings- och utvecklingstiden som läggs på ersättare för den som byter tjänst internt OCH avsevärt förbättra medarbetarens tid-till-produktivitet i sin nya roll.

Tre saker att göra IDAG för bättre crossboarding:

 1. Låt din crossboardee sammanställa en djupgående "how-to-guide” för sin ersättare, för att säkerställa en smidig överföring av arbetsuppgifter.
 2. Hjälp till att få den som byter tjänst internt att känna sig mer bekväm i sitt nya team genom att arrangera ett mindre team-möte – kasta gärna in några isbrytare för bra stämning!
 3. Skapa en "första-veckorna-på-jobbet-tidslinje” för den som byter roll. Den bör, innehålla möten med nyckelpersoner i teamet och i organisationen.

Reboarding

Reboarding är en process som oftast genomförs av medarbetare som har varit frånvarande från organisationen under en tid (tex vid föräldraledighet, utbrändhet eller andra skäl), och som nu återvänder till er verksamhet.

Syftet är att göra återvändande medarbetare bekanta med pågående projekt i er organisation, att välkomna dem tillbaka till er verksamhets sociala sammanhang och hjälpa till att snabbare komma tillbaka fullt ut i sitt arbete.

Under pandemin var reboarding ett populärt verktyg för organisationer som ville välkomna tillbaka sina team från ledighet eller tillbaka till kontoret efter distansarbete.

En bra reboarding följer samma principer som bra onboarding, men processen är ofta mer skräddarsydd för att tillgodose medarbetarens befintliga kunskap om organisationen.

Tre saker att göra IDAG för bättre reboarding:

 1. Portionera ut information och lärande bit för bit fram tills att anställda återvänder till kontoret, för att undvika att överväldiga dem.
 2. Följ upp ofta med återvändande anställda, för att säkerställa att de hittar tillbaka in i verksamheten och sin roll.
 3. Gör information lättillgänglig.

Offboarding

Den sista fasen i medarbetarlivscykeln är offboarding, även kallad exit management.

Offboarding sker precis före den formella separationen mellan en arbetsgivare och en medarbetare. Denna process förbises ofta:
mer än 70 % av organisationer saknar en formell exithanteringspolicy.

En bra offboarding ska ge stöd för de 5 nyckelkomponenter för en effektiv exithantering: bedömning, varumärke, efterlevnad, värdighet och expertis.

En väl genomförd offboarding kommer att säkra kontinuiteten i verksamheten, utveckla era framtida processer, och skapa än bättre förutsättningar för att få medarbetare som är ambassadörer, som lämnar er organisation med huvudet högt.

Tre saker att göra IDAG för bättre offboarding:

 1. Crowdsourca ert adjö-meddelande. Låt medarbetarens kollegor skriva personliga meddelanden samlat, för att påminna hur saknad han eller hon kommer att bli.
 2. Sätt ett datum för en formell överlåtelse av ansvar med er ersättare (eller andra relevanta parter).
 3. Håll en formell exitintervju. Ställ öppna frågor för att få ärliga och uttömmande svar.

Vill ni provköra en kraftfull digital tjänst som kan hantera alla övergångsfaserna i medarbetarlivcykeln? 

Boka en demo och se vad vi kan göra för er!