blog featured image

Företag runt om i världen börjar fundera på att återgå till normala arbetsdagar när vi börjar gå förbi det värsta av covid-19. Detta kommer naturligtvis att variera från land till land och bransch till bransch, men vi kommer alla så småningom att återgå till något som liknar "normalt".

Frågan är hur du på ett effektivt sätt får dina anställda tillbaka ombord och ser till att de känner sig trygga, säkra och redo för normalitet. Svaret är en process som kallas reboarding.

Vad är reboarding?

Reboarding är mest relevant för anställda som har varit borta från din organisation under en längre tid, oavsett om det är för medicinska ändamål, föräldraledighet eller utplacering. Och efter en pandemi.

Den är utformad för att bekanta dina återkommande kollegor med verksamheten, uppdatera dem om relevanta förändringar, integrera dem i arbetsplatskulturen och ge dem möjlighet att återgå till normala arbetsdagar så snart som möjligt.

Varför är reboarding viktigt?

Reboarding är ungefär som att börja ett jobb igen, det är den mycket sällsynta "andra chansen att göra ett bra första intryck". Se detta som din möjlighet att återuppliva dina anställda och göra det enkelt för dem att brinna för att arbeta för ditt företag.

Ur ett rent affärsperspektiv har reboarding en stor inverkan på "tid till produktivitet".

När din personal har varit frånvarande från sin roll under en längre tid, finns det en brant inlärningskurva för att få dem att uppdatera sig om organisatoriska förändringar och tillbaka på projekt de arbetade med innan de lämnade. En bra reboarding-process hjälper till att få tillbaka huvudet i spelet och damma av deras färdigheter.

Men det finns mer:

Bra gjort, reboarding handlar lika mycket om en känslomässig koppling - speciellt vid tider som dessa där dina anställda har haft en psykisk påfrestning och befinner sig i en utsatt position.

Effektiv reboarding gör att du kan mäta tillståndet för medarbetarens mentala och känslomässiga välbefinnande och hjälpa till att vidta åtgärder för att säkerställa att de känner sig omhändertagna.

Hur kan du reboarda effektivt?

De flesta organisationer har anställda som återvänder från två specifika scenarier:

  • Distansarbete. Din medarbetare har fortsatt att arbeta, men har gjort det hemifrån och bedrivit verksamheten under en "ny normal".
  • Placerad i kö. Den anställde har inte arbetat aktivt under en längre period.

För att bygga en effektiv reboardingstrategi kommer vi att upprätta en status för båda alternativen, och låna tekniker från bra onboardingprocesser som fokuserar på medarbetarens erfarenhet.

Sex reboardingstekniker

  1. Bygg tydliga interna kommunikationslinjer. Få förtroende från dina återkommande medarbetare genom att sätta tydliga förväntningar och följa löften från början.
  2. Berätta historier med värde. Påminn dem om vad kärnan i verksamheten är och arbeta för att påminna de anställda om varför de började arbeta i verksamheten från början.
  3. Nära kontakt. Ha en nära dialog med den återvändande, så att de känner sig sedda och välkomna tillbaka.
  4. Ta bort hinder. Gör information lättillgänglig, så att medarbetarna kan utforska detta på sin fritid och få svar på sina frågor.
  5. Information i portioner. Undvik att översvämma återvändare med all information på en gång. Låt dem uppdatera sig över tid genom att droppa relevant information och innehåll över tid.
  6. Fokusera på social anknytning. Bygg om en social miljö som inspirerar till tvärvetenskapliga kontakter och hjälper dina anställda att utveckla starka mellanmänskliga relationer.

Få ihop allt

En bra reboardingstrategi kommer bara att vara effektiv om du tydligt kommunicerar din plan från början.

Om du kan, håll ett företagsomfattande konferenssamtal innan reboardingen börjar för att involvera alla relevanta intressenter. Alternativt, om ditt företag är mycket stort, kan du först ha ett samtal med de högre cheferna och få dem att ansluta till sina individuella team. Beskriv vad planen är, ge dem lite bakgrund om vad du hoppas uppnå genom processen och uppmuntra konstruktiv feedback!