blog featured image

Työntekijät ovat organisaatiosi kallisarvoisin voimavara ja heidän sitouttamisen onnistuminen on liiketoiminnan menestymisen kannalta kriittistä. Menestyvät yritykset ovat ymmärtäneet parantaa liiketoimintaansa sijoittamalla työntekijöiden sitouttamiseen. Kysymys kuuluukin, miksi et ottaisi mallia ja menestyisi?

Tämä on toinen osa kolmiosaisesta blogisarjasta, jossa käsittelemme työhyvinvointia yrityskulttuurin, sitoutumisen ja johtamisen avulla. Ensimmäisessä blogissa tutustuimme tarkemmin yrityskulttuurin saloihin ja tällä kertaa sitouttamisen viiteen tärkeimpään kulmakiveen. 

Motivaatio, tuottavuus, luovuus, innovatiivisuus, rohkeus ja tehokkuus - näitä asioita sitoutuneet työntekijät omaksuvat. Sitoutuneisuus ei ole vain pintaraapaisu työhyvinvoinnista vaan vaikutukset ovat pintaa syvemmällä. Sitoutumisen kannalta merkittävin tekijä on organisaatioiden kyky toteuttaa yksilöllistä sitoutumista. Tätä on myös syytä tutkia ja seurata aktiivisesti, jotta organisaatio voi sisällyttää tarvittavat muutokset strategioihin. Eiköhän siis oteta selvää, mitä sitoutuneisuus on.

1. Merkityksellisyys 

Vain murto-osa ihmisistä pääsee työskentelemään omien intohimojensa parissa ja siksi muissa tapauksissa merkityksellisyyden tunne on löydettävä muilla keinoilla. Kun työntekijä kokee työn imua tai saa työstään jotain perustarpeita arvokkaampaa, voi se luoda tarpeeksi riittävän merkityksen tunteen ja vahvistaa sitoutumista. On hyvä muistaa, että merkityksellisyys on yksilöllistä ja tunneperäistä, sekä siihen vaikuttavat monet eri tekijät.

Työn merkityksellisyys antaa työntekijälle selkeän tarkoituksen ja kontekstin. Nämä ovat merkittävässä roolissa työn menestymisen, työhyvinvoinnin ja työntekijöiden sitouttamisen rakentumisessa.

Kolme syytä, miksi työn merkityksellisyys kannattaa ottaa huomioon:

  • Kehittyminen. Työnsä merkitykselliseksi kokevat työntekijät ovat innokkaita oppimaan ja kehittymään, sekä jakavat tietotaitoaan myös muille. Tämä lisää yrityksen arvokasta aineetonta pääomaa.
  • Onnellisuus. Työn merkityksellisyys heijastuu onnellisuuden tunteeseen myös työelämän ulkopuolella. Kun työntekijät voivat hyvin näkyy se myös kokonaisvaltaisesti työn laadussa ja työilmapiirissä, sekä merkittävästi sitoutumisessa.
  • Kustannustehokkuus. Motivaatio, työtyytyväisyys, työnlaatu ja tehokkuus nousevat arvoonsa kun työntekijä kokee työnsä merkitykselliseksi. Ja tällä on tietysti positiivisia vaikutuksia organisaation liiketoimintaan. 

Vinkki! Keskity virtaviivaisiin prosesseihin, mutta ole avoin muutoksille. Älä tingi työympäristöstä tai työergonomiasta. Varmista, että työntekijälle määritetään riittävän haastavat työtehtävät mielenkiinnon ja kehittymisen tueksi. Kerro työntekijöille, mitä heidän työ oikeasti merkitsee. Seuraa myös aktiivisesti työntekijöiden fiiliksiä ja kehitä toimintaa työntekijälähtöiseksi.

2. Kehitysmahdollisuudet 

Työntekijöiden henkilökohtaisen kehittymisen merkitys on kriittistä. Mikäli henkilö ei kykene kehittämään työssään tietoja ja taitoja, saattaa tämä johtaa työntekijän tylsistymiseen ja pahimmassa tapauksessa jopa työpaikan vaihtoon. Lisäksi puutteellisilla kehittymismahdollisuuksilla on negatiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin, motivaatioon, työpanokseen ja tuottavuuteen. 

Kun realistiset tavoitteet ja työn vaatimukset asetetaan oikein, on ammatillinen sekä henkilökohtainen kehittyminen mahdollista. Työtehtävien monipuolistaminen sekä tiimityön lisääminen on myös mahdollinen tapa vahvistaa kehittymistä ja parantaa työympäristöä. 

Hyvä muistaa: Ammattitaitoinen henkilöstö on yrityksesi vahvin kilpailuetu ja parantaa myös työnantajabrändiä. Panosta siis kehitysmahdollisuuksiin ja luo oppiva organisaatio.  

3. Ennustettavuus 

Työntekijöiden epävarmuuden tunteen välttämistä – sitä se yksinkertaisuudessaan on. Oikeaan aikaan saatava tieto on merkittävässä roolissa varmuuden tunteen kehittymisessä ja kokonaisvaltainen tiedonkulku onkin esihenkilöiden tärkeimpiä työtehtäviä. Tärkeimmät aiheet, mistä esihenkilöiden tulee työntekijöilleen viestiä ovat työtehtävien onnistumiseen vaikuttavat tiedot ja työpaikan tai työtehtävien muutokset.

Kun työntekijät ovat varmoja ja tietävät, kuinka toimia erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa, voivat he tehdä laadukasta työtä ja auttaa toinen toistaan. Ennustettavuus on merkittävä tekijä sitoutumisen muodostumisessa, niin henkilökohtaisesti kuin organisaatiotasolla.

4. Työtyytyväisyys

Työtyytyväisyys on tärkeä osa yleistä työhyvinvointia ja on myös merkittävin tekijä työntekijän sitoutumisessa. Yksinkertaisuudessaan työtyytyväisyys on yksilöllinen tunne siitä, kuinka mielekkääksi henkilö kokee työnsä kaiken kaikkiaan. 

Työtyytyväisyyteen vaikuttaa kaikki yrityskulttuurin, sitoutumisen ja johtamisen osa-alueet, ja siksi työtyytyväisyyttä kannattaakin tutkia kokonaisuutena eikä yksittäisinä tekijöinä. Toisaalta, kun löydät yrityksestäsi ongelmakohdan, voi siihen ajoissa puuttuminen muuttaa kokonaisvaltaista työtyytyväisyyttä positiiviseen suuntaan. Kipupisteiden löytämisen apuna voidaan hyödyntää nykyaikaista teknologiaa ja tutkimuksia, kuten anonyymejä työtyytyväisyyskyselyitä, pulssikyselyitä sekä kvartaalisia haastatteluja.

Vinkki! Listasimme kahdeksan pulssikyselyiden hyötyä, mitä jokaisen tulisi tietää. Pääset tutustumaan hyötyihin täältä.

5. Roolien selkeys 

Ymmärrys omista sekä kollegoiden työtehtävistä, odotuksista ja vastuun jakautumisesta ovat tärkeä osa sitoutumisen rakentumista. Roolien omaksumisen seurauksena työntekijä pystyy oppimaan työympäristöstä, muiden tehtävistä ja kehittämään myös omaa henkilökohtaista sekä ammatillista osaamistaan.

Roolien tiedostaminen parantaa merkittävästi työtyytyväisyyttä, yhteisöllisyyttä, luottamusta ja näin ollen myös yritykseen sitoutumista sekä työhyvinvointia. Toisaalta on syytä muistaa, että jos roolit eivät ole selkeitä, vaikuttaa se suoraan työntekijöiden stressitasoihin, passiivisuuteen, tehokkuuteen ja jopa tuottavuuteen.

Miten onnistut: Työnkuvat voivat muuttua, mutta raamien asettaminen koko henkilöstölle ja jokaiselle työntekijälle vahvistaa sitoutumista. Lisäksi joustavuus, tieto vastuun jakautumisesta organisaation sisällä ja avoin viestintä ovat avaimet onnistumiseen.

Sitoutumisen uusi aikakausi 

Nykyaikainen teknologia mahdollistaa ajankohtaisen sekä todenmukaisen mittaamisen ja tutkimisen. Tämän avulla on mahdollista kehittää myös työntekijän sitoutumista ennennäkemättömällä tavalla ja huomioida asioita, joita et ehkä tullut edes ajatelleeksi. 

Olemme luoneet maksuttoman Pulssityökalun tarkistuslistan, jonka avulla voit oppia lisää pulssikyselyistä ja niiden hyödyistä. Lataa lista alta:

New call-to-action