blog featured image

Dine medarbejdere er din organisations mest værdifulde aktiv, og det er afgørende for din virksomheds succes at engagere medarbejderne succesfuldt. Virksomheder, der har haft succes, har indset, at investering i medarbejderengagement er nøglen til at forbedre deres forretning. Spørgsmålet er, hvorfor ikke følge eksemplet og lykkes?

Motivation, produktivitet, kreativitet, innovation, mod og effektivitet er ting, som engagerede medarbejdere omfavner. Engagement er ikke blot et overfladisk udtryk for trivsel, virkningerne går dybere end overfladen. Den vigtigste faktor i engagement er organisationers evne til at levere individuelt engagement. Dette bør også aktivt undersøges og overvåges, så organisationen kan inkorporere de nødvendige ændringer i strategierne. Lad os finde ud af, hvad engagement er.

1. Meningsfuldhed 

Kun et mindretal af mennesker kan arbejde med deres passion, og derfor skal en følelse af relevans findes gennem andre midler. Når en medarbejder føler noget er blevet opnået eller får noget mere værdifuldt fra deres arbejde end de grundlæggende behov, kan det skabe en tilstrækkelig følelse af meningsfuldhed og styrke engagementet. Det er vigtigt at huske, at meningsfuldhed er individuel og påvirkes af mange forskellige faktorer.

Arbejdets meningsfulde karakter giver medarbejderen en klar følelse af formål og kontekst. Det spiller en vigtig rolle i at opbygge succes i jobbet, trivsel og selve medarbejderengagement.

Tre grunde til, hvorfor jobrelevans er værd at overveje:


  • Udvikling. Medarbejdere, der finder deres arbejde meningsfuldt, er ivrige efter at lære og udvikle sig samt dele deres viden med andre. Dette øger virksomhedens værdifulde immaterielle kapital.
  • Lykke. Arbejdets meningsfuldhed afspejles også i en følelse af lykke uden for arbejdet. Når medarbejdere har det godt, afspejler dette sig i den samlede kvalitet af arbejdet og arbejdsatmosfæren, og endnu vigtigere i medarbejderengagementet.
  • Udvikling. Motivation, jobtilfredshed, kvalitet af arbejdet og effektivitet øges i værdi, når medarbejdere føler, at deres arbejde er meningsfuldt. Og det har selvfølgelig en positiv indvirkning på organisationens forretning.

Et tip! Fokuser på strømlinede processer, men vær åben for ændringer. Gå ikke på kompromis med arbejdsmiljøet eller arbejdsergonomien. Sørg for, at medarbejderne får tildelt udfordrende nok opgaver til at støtte deres interesser og udvikling. Fortæl medarbejderne, hvad deres job virkelig betyder. Overvåg aktivt medarbejdernes følelser og udvikl medarbejderorienterede aktiviteter.

2. Udviklingsmuligheder

Den personlige udvikling af medarbejdere er afgørende. Manglende udvikling af færdigheder og viden på arbejdspladsen kan føre til kedsomhed og i værste fald til jobskifte. Desuden har manglen på udviklingsmuligheder negative virkninger på trivsel, motivation, arbejdsindsats og produktivitet.

Når realistiske mål og jobkrav er korrekt fastlagt, er faglig og personlig udvikling mulig. Mangfoldighed i arbejdsopgaver og øget samarbejde er også mulige måder at styrke udviklingen og forbedre arbejdsmiljøet på.

Vigtigt at huske: En dygtig arbejdsstyrke er din virksomheds stærkeste konkurrencefordel og styrker også dit employerbrand. Så invester i udviklingsmuligheder og skab en lærende og udviklende organisation.

3. Forudsigelighed 

At undgå en følelse af usikkerhed blandt medarbejdere - det er, hvad det handler om i sin enkelthed. At have de rette oplysninger på det rigtige tidspunkt spiller en vigtig rolle i at udvikle en følelse af sikkerhed, og den samlede strøm af information er en af ​​de vigtigste opgaver for ledelsen. De vigtigste emner, som ledelsen skal kommunikere til deres medarbejdere, er oplysninger, der påvirker deres arbejde og ændringer på arbejdspladsen eller i jobopgaverne.

Når medarbejderne er selvsikre og ved, hvordan de skal håndtere forskellige opgaver og situationer, kan de levere kvalitetsarbejde og hjælpe hinanden. Forudsigelighed er en vigtig faktor i at opbygge medarbejderengagementet, både personligt og på organisationsniveau.

4. Jobtilfredshed

Jobtilfredshed er en vigtig del af den samlede trivsel på arbejdspladsen og er også den vigtigste faktor i medarbejderengagementet. I sin mest enkle form er jobtilfredshed en persons følelse af tilfredshed ved deres job.

Jobtilfredshed påvirkes af alle aspekter af virksomhedskulturen, forpligtelse og ledelse, og det er derfor værd at se på jobtilfredshed som en helhed, i stedet for som individuelle faktorer. På den anden side, når du finder et problem i din virksomhed, kan det at adressere det i tide ændre den samlede jobtilfredshed i en positiv retning. Moderne teknologi og undersøgelser som anonyme jobtilfredshedsundersøgelser, pulsmålinger og kvartalsvise interviews kan bruges til at hjælpe med at identificere smertepunkter.

5. Klarhed i roller og ansvar

Forståelse af egne og kollegers roller, forventninger og ansvar er en vigtig del af at opbygge forpligtelse blandt medarbejderne. Ejerskab giver en medarbejder mulighed for at lære om arbejdsmiljøet og andres roller og også udvikle deres egne personlige og professionelle færdigheder.

Bevidsthed om roller forbedrer i høj grad jobtilfredshed, fællesskab, tillid og dermed forpligtelse til virksomheden og trivsel på arbejdspladsen. På den anden side skal det huskes, at hvis rollerne ikke er tydelige, vil det have direkte indflydelse på stressniveauet, passivitet, effektivitet og endda produktivitet.

Sådan opnår du succes: Jobbeskrivelser kan ændre sig, men at sætte grænser for alle medarbejdere og hver enkelt styrker medarbejderengagementet. Fleksibilitet, bevidsthed om opgavefordelingen inden for organisationen og åben kommunikation er også nøgler til succes.