blog featured image

Det kan være en stor mundfuld at skifte job. Der er mange forhold, der ændrer sig og mange vil stå med en følelse af at være på dybt vand.

Alt er nyt og det kræver tid, tilvænning og en masse energi at falde godt på plads på ens nye arbejdsplads. Derfor er det også vigtigt at hjælpe den nye medarbejder så meget som muligt allerede før første arbejdsdag. Det kan nemlig være med til at mindske tvivl, usikkerhed og eventuelle frafald og sikre, at den nye medarbejder hurtigt kommer til at føle sig værdsat, engageret og motiveret til at gøre en forskel i sit nye job.

I dag har medarbejdere mange valgmuligheder og der er i høj grad kamp om talenterne og de dygtigste medarbejdere. De er i mange tilfælde ombejlet og virksomheder arbejder derfor hårdt for at tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere. Det er blandet andet her preboarding kommer ind i billedet.

Hvad er preboarding?

Preboarding er perioden imellem kontraktunderskrift og første arbejdsdag. Perioden kan således være af forskellig varighed og kan for nogle virksomheder reelt set også starte allerede før kontrakten underskrives. Preboarding består af en række aktiviteter i denne periode, som tilsammen bl.a. er med til at sikre engagement, motivation, loyalitet og empowerment fra dag ét.

Så hvorfor er det vigtigt?

Preboarding er vigtigt, fordi det er med til at give den nye medarbejder en følelse af selvsikkerhed, loyalitet og glæde ved sin nye arbejdsplads, allerede inden hun/han er startet. Der er således en række klare fordele forbundet med preboarding: 

  • Det er med til at sikre gensidig forpligtelse

I tiden mellem kontraktunderskrift og første arbejdsdag, kan der for alvor oparbejdes loyalitet og tilhørsforhold til den nye arbejdsplads. Med løbende kommunikation og check-ins, vil du opleve, at den ny medarbejder i højere grad knytter og engagerer sig i de materialer og emner du præsenterer medarbejderen for. Det skaber også et mere personligt bånd til nye kollegaer og virksomheden og det skaber spænding og forventnings glæde.

  • Det gør første arbejdsdag mere overskuelig

Nye medarbejdere som har haft et godt planlagt preboarding forløb vil i de fleste tilfælde føle sig langt bedre forberedt og tilsvarende bedre klædt på til at tage imod ny viden og de mange nye indtryk, som venter dem den første dag. I preboarding perioden har du eksempelvis sørget for, at de lidt mere kedelige og tunge opgaver, som f.eks. dokumentunderskrifter, udfyldning af formularer, indhentning af vigtige data mm. allerede er klaret. På den måde bliver første arbejdsdag en god og overkommelig oplevelse med fokus på kultur og relationer.

  • Hurtigere performance og produktivitet

I preboarding perioden har du altså god mulighed for at engagere, motivere og forberede den nye medarbejder på sit nye job, sine nye kollegaer og sin nye arbejdsplads som helhed. Det er tilsammen med til at skabe ro omkring selve jobbet og de forskellige opgaver, der er forbundet med det. Preboarding perioden kan eksempelvis give den nye medarbejder en god forståelse for virksomhedens vision, mission og værdier, såvel som strategier, håndbøger, analyser og planer relateret til den nye medarbejders arbejdsområde. Det kan også give den nye medarbejder et solidt billede af strukturer og roller internt i virksomheden, som er afgørende for det nye job. Effekten af preboarding vil ofte afhænge af, i hvor høj grad det er en del af virksomhedskulturen og om det er strategisk forankret i virksomheden. Sidstnævnte er i mange tilfælde med til at sikre, at preboarding prioriteres, alignes med virksomhedens mål og således gøres målbart.

  • Booste medarbejderfastholdelse før dag et

44 % af arbejdere, der trak sig fra et jobtilbud før dag 1, gjorde det, fordi de modtog et "bedre tilbud fra en anden virksomhed".

Hvordan et ’bedre tilbud’ ser ud, kan vi ikke være sikre på, men vi ved godt, at højere lønninger kun er den 4. vigtigste faktor, som medarbejderne søger i et nyt job. Meget vigtigere er virksomhedskultur, personlig værditilpasning og behovet for nye udfordringer.

Preboarding lader din nyansatte få indblik i, hvordan din virksomhed fungerer og imødekomme enhver tvivl, de måtte have. Måske vigtigst af alt, skaber det flere kontaktpunkter mellem din nye ansættelse og HR-afdelingen, så du kan forudse og modvirke frafald.


To eksempler på situationer, preboarding kan hjælpe dig med at undgå:

  1. Din nyansatte accepterer en anden stilling hos en konkurrent, fordi de blev tilbudt mere fleksibilitet i deres arbejdstid. Din virksomhed er glad for at imødekomme denne form for fleksibilitet, men du har aldrig haft mulighed for at forhandle, fordi du ikke var i kontakt med din nye medarbejder.

  2. Din nyansatte hører fra en tidligere kollega, at din virksomhed har et dårligt ry, som arbejdsgiver og beslutter sig for ikke at dukke op på dag 1. Du har forbedret dine processer i stor stil og haft en FANTASTISK første uge planlagt, men din nye ansættelse (nu tidligere ansat) vil aldrig opleve dette, fordi du ikke tog dig tid til at 'bejle' til dem før dag et.

I sidste ende giver preboarding noget af kontrollen tilbage i hænderne på HR-afdelinger og kan, som en del af en større onboarding-strategi, hjælpe med at booste fastholdelse af nye ansatte med op til 82 %!