blog featured image

Ur allt ont kommer något gott, som det heter. I svallvågorna av covid-19 är det många verksamheter som fått flera insikter kring rekrytering – lärdomar som kommer att följa med in i framtiden. 

Även om pandemin har drabbat olika branscher olika hårt och med varierad styrka så är det ett faktum att pandemin påverkat alla arbetsplatser och branscher på något sätt. Nu talar det mesta för att vi befinner oss i en lågkonjunktur. BNP förväntas minska med 4,8 procent för 2020, enligt KI:s nyliga konjunkturuppdatering.  


There
 is nothing as stable as change, som Bob Dylan sa. Om det är någonting som rekryterare över hela världen har lärt sig av covid-19 är det troligtvis att man snabbt måste kunna anpassa sig till en ny verklighet med nya spelregler. I den här artikeln går vi igenom några av de lärdomar som många rekryterare fått lära sig efter covid-19. 

Erbjudande om distansarbete

En av de stora utmaningarna för verksamheter under covid-19 har utan tvekan varit att hantera distansarbete. En studie från McKinsey visar på att 80 procent av deltagarna i en studie uppskattade att arbeta hemifrån. Antalet rekryterare som erbjuder remote work för utlysta tjänster har ökat drastiskt sedan början av året och en undersökning från DNB visar att ledande personer i olika branscher förväntas sig att andelen distansarbete på svenska och norska kontor kommer mer än fördubblas efter covid-19 – från 11 procent till 28 procent.  
 
Det är inget långskott att gissa på att gig-arbete också kommer att bli allt vanligare framöver. Som en följd av att distansarbete värderas högt av kandidater behöver verksamheter se över sin inställning till detta – och i grunden sina värderingar. Har man byggt en kultur där man litar på sina anställda? Där förtroende under ansvar är en approach som fungerar? Här behöver tilltro mellan medarbetare och ledning upprättas. 

Branschöverskridande talangscouting

Covid-19 har slagit olika hårt mot olika branscher. Inom vissa utsatta branscher så har många verksamheter haft totalt rekryteringsstopp, samtidigt som andra mer lyckligt lottade branscher haft råd att rekrytera och då upplevt fler högkvalificerade kandidater än någonsin på arbetsmarknaden.  
Och för de som vågar höja blicken från den egna branschen i jakt på kandidater, och tänka lite utanför boxen finns ännu mer att vinna. Kanske är det så att en uppsagd reseledare skulle göra sig perfekt som projektledare inom er verksamhet? En öppenhet för att rekrytera från andra branscher än den egna tros vara en av pandemins mer positiva effekter framöver. 
 
Nya medarbetare som har en förmåga att lära sig nya saker snabbt har under en lång tid värderats högt, men kanske är det först efter pandemin som många verksamheter inser att det finns fler talanger att tillgå om man letar lite mer flitigt utanför sin vanliga krets.

Och för de som vågar höja blicken från den egna branschen i jakt på kandidater, och tänka lite utanför boxen finns ännu mer att vinna.

100% digitaliserad rekryteringsprocess

En av de största förändringarna som covid-19 fört med sig är digitaliseringen av rekryteringsprocessen. Det rör allt ifrån att sköta intervjuer helt via video, använda sig av digitala tester i högre grad, sköta signeringen av anställningsavtal digitalt till att även arbeta med digital onboardingAllt fler inser vikten av att ha ett modernt och effektivt rekryteringssystem som hjälper till att hantera ett stort antal kandidater samtidigt som man behåller hög kvalitet i processen. Läs gärna vår bloggserie Out of Office som vi publicerade i våras om du vill läsa mer om digitalisering av rekrytering under covid-19.

Proaktivt nätverksbygge

Om ni befinner er i en bransch som drabbats av rekryteringsstopp eller minskat budget för nyrekryteringar så har ni nog insett styrkan av att upprätthålla en god kommunikation med före detta kandidaterDet ger er ökade chans för att enklare hitta talanger när rekryteringen sätter igång igen. Att jobba proaktivt och långsiktigt med rekryteringen, istället för att släcka bränder när de uppstår, är någonting som många rekryterare kommer ta med sig efter pandemin. Dessutom är kontinuerligt nätverksbyggande ett ypperligt sätt att locka passiva kandidater på.

Avslutningsvis så finns det en fördom om att rekryterare
 behöver vara extroverta, utåtriktade och mycket sociala människor för att vara riktigt bra på sitt jobb. Men i takt med att rekryteringsarbete blir allt mer datadrivet är det dags att vidga synen på vad som faktiskt är en bra rekryterare. Här behövs personer som har förmågan att tänka nytt och har lätt för att ta till sig den tekniska utvecklingen 

 

Ladda ner köpguide för rekrytering