blog featured image

Det kommer noe godt ut av alt vondt, som det heter. I tidevannsbølgene fra COVID-19 er det mange virksomheter som har fått mer innsikt om rekruttering - lærdom som vil følge inn i fremtiden.

Selv om pandemien har rammet ulike bransjer forskjellig og med varierende styrke, er det et faktum at pandemien har påvirket alle arbeidsplasser og næringer på en eller annen måte.

There is nothing so stable as change.

There is nothing so stable as change, som Bob Dylan uttrykte det. Hvis det er en ting som rekrutterere rundt om i verden har lært av COVID-19, er det sannsynligvis at man må kunne tilpasse seg raskt til en ny virkelighet med nye spilleregler. I denne artikkelen går vi gjennom noen av lærdommene som rekrutterere har fått gjennom COVID-19.

Tilbud om hjemmekontor

En av de største utfordringene for virksomheter under COVID-19 har utvilsomt vært å håndtere hjemmekontor. En studie fra McKinsey viser at 80 prosent av deltakerne i en studie satte pris på å jobbe hjemmefra. Antall rekrutterere som tilbyr hjemmekontor til utlyste stillinger har økt drastisk siden begynnelsen av året, og en undersøkelse fra DNB viser at ledende personer i ulike bransjer forventer seg at andelen hjemmekontor i norske og svenske virksomheter vil mer enn dobles etter COVID-19 - fra 11 prosent til 28 prosent.

Det er ikke et sjansespill å gjette at frilansarbeid også vil bli mer vanlig i fremtiden. Som et resultat av at hjemmekontor er høyt verdsatt av ansatte, må virksomheter vurdere holdningen til dette. Har man bygget en kultur der man stoler på sine ansatte? Hvor tillit under ansvar er en tilnærming som fungerer? Her må tillit bygges mellom ansatte og ledelse.

For de som tør å løfte blikket fra sin egen bransje i jakten på kandidater, og tenke litt utenfor boksen, finnes det mer å hente.

Bransjeoverskridende talentspeiding

COVID-19 har rammet virksomheter ulikt. I noen sårbare bransjer har mange virksomheter har det vært full stopp i rekrutteringen, mens andre mer heldige bransjer har hatt råd til å rekruttere og til og med opplevd å få flere høyt kvalifiserte kandidater enn noen gang før. For de som tør å løfte blikket fra sin egen bransje i jakten på kandidater, og tenke litt utenfor boksen, finnes det mer å hente. Kanskje det er slik at en avskjediget reiseleder vil gjøre seg perfekt som prosjektleder i din virksomhet?

En åpenhet for å rekruttere fra andre bransjer enn din egen antas å være en av pandemienes mer positive effekter. Som rekrutterer kan det for eksempel være mye å hente på å gjennomgå hvilke målgrupper du annonserer på i sosiale medier og hvilke du henvender deg til i din sourcing.

Nye medarbeidere som har evnen til å lære seg nye ting raskt, har vært høyt verdsatt i lang tid, men det er kanskje først etter pandemien at mange virksomheter innser at det er flere talenter tilgjengelig hvis man leter litt flittigere utenfor sin vanlige sirkel.

Hvilken innsikt har COVID-19 gitt rekrutterere?100% digitalisert rekrutteringsprosess

En av de største forandringene COVID-19 medfører er digitaliseringen av rekrutteringsprosessen. Det spenner fra å gjennomføre intervjuer utelukkende via video, i større grad å bruke digitale tester, håndtere signering av arbeidskontrakter digitalt, til å jobbe med digital onboarding. Stadig flere innser viktigheten av å ha et moderne og effektivt rekrutteringssystem som hjelper til med å håndtere et stort antall kandidater, samtidig som de holder høy kvalitet i prosessen.

Proaktiv rekruttering

Hvis du er i en bransje som har vært utsatt for rekrutteringsstopp eller redusert budsjett for nye rekrutteringer, har du sannsynligvis innsett styrken ved å opprettholde god kommunikasjon med tidligere kandidater. Det gir deg økt sjanse til å lettere finne talenter når rekrutteringen starter igjen. Å jobbe proaktivt og langsiktig med rekruttering, i stedet for å slukke branner når de oppstår, er noe mange rekrutterere vil ta med seg etter pandemien. I tillegg er kontinuerlig nettverksbygging en fin måte å tiltrekke seg passive kandidater.

Avslutningsvis finnes det fordommer om at rekrutterere må være ekstroverte, utadvendte og veldig sosiale mennesker for å være virkelig flinke i jobben sin. Men i takt med at rekrutteringsarbeid blir mer og mer datadrevet, er det på tide å utvide synet på hva som faktisk er en god rekrutterer. Her trengs det folk som har evnen til å tenke nytt og har lett for å ta til seg den tekniske utviklingen.

Guide: Digital rekruttering i tiden med COVID-19