blog featured image

Det psykologiska kontraktet såg dagens ljus i en studie gjord av en amerikansk managementteoretiker och professor emeritus vid Harvard Business School, Chris Argyri, 1960. Flera definitioner av vad det psykologiska kontraktet är har senare gjorts. Jag tror att Denise Rousseau helt enkelt definierade det 1995: "Ett psykologiskt kontrakt hänvisar till individens förståelse av villkoren i utbytesavtalet mellan sig själva och sin arbetsorganisation."

Det psykologiska kontraktet utvecklas kontinuerligt utifrån kommunikation, eller bristande kommunikation, mellan anställd och arbetsgivare. Ett exempel på detta är om din chef ger dig intrycket av att du är på väg mot en befordran eller löneförhöjning. Men det är alltså inget muntligt avtal och inte heller något som är klarlagt där båda är överens om innehållet. Här finns förväntningar som antingen kommer att infrias eller inte.

Hur är detta relevant vid rekrytering?

Detta är högst relevant vid rekrytering! Och det börjar redan i utformningen av platsannonsen. För vad är det vi egentligen skriver i annonsen? Hur tråkig och grå kan arbetsdagen i denna position vara? Att ekonomin i verksamheten varit oroväckande låg de senaste åren? Att det puttras lite i kulturen efter att den nya chefen vände upp och ner på allt för 12 månader sedan?

Eller så skriver vi lite rosenrött om arbetsuppgifter, kultur och förutsättningar.

Företagets hemsida är också fylld med säljinnehåll som ger intrycket att detta är världens bästa arbetsplats.

När den arbetssökande läser platsannonsen för första gången börjar byggandet av det psykologiska kontraktet med vederbörande. Vidare kommer all kontakt med den eventuella nya arbetsgivaren att vara en källa till vidarebyggnation av kontraktet. Hur mycket som faktiskt byggs varierar från process till process.

Det är inget problem att det psykologiska kontraktet uppstår, problemen uppstår när de förväntningar som finns i kontraktet inte uppfylls. Exempel på detta:

Platsannonsen

Som nämnts ovan ska det som "säljs" i annonsen vara uppfyllt. Kanske avslöjas det under intervjufasen att tjänsten är översåld, och den arbetssökande drar sig ur, och då ska du vara glad för det! För i värsta fall upptäcker den arbetssökande inte brottet mot det psykologiska kontraktet förrän personen är i arbete, då kan utfallet bli uppsägning eller en lägre produktivitet.

Intervju

Det är tyvärr vanligt att tjänsterna och arbetsplatsen är översålda under intervjufasen. Detta bör undvikas så snart som möjligt, men det kan finnas andra saker som inte är lika uppenbara.

I en rekryteringsprocess uppstår ofta ett förtroendeförhållande mellan intervjuaren, ofta en blivande chef, och den arbetssökande. Det är normalt en förutsättning att båda tycker om varandra för ett erbjudande och antagande av tjänsten. Vad händer om den här chefen lämnar eller får en annan tjänst innan den nyanställde börjar i den nya tjänsten? Det blir ett klart brott mot det psykologiska kontraktet den arbetssökande tar med sig till sin första arbetsdag.

Lön

Detta är en upprepning. Löneförhandlingen skjuts upp och det finns förhoppningar och förväntningar på båda sidor om bordet. När man inte kan träffas inom varandras ramar faller drömjobbet för den arbetssökande och drömkandidaten till chefen.

Första gången på ett nytt jobb

Det är då den nyanställde får reda på om alla förväntningar som byggts upp är uppfyllda. Det kan ta hela 6 månader innan personen får reda på om jobbet är sämre, liknande eller bättre än förväntat.

Jag jobbade en gång med att sälja nya bilar. När kunden skrev på kontraktet fick vi veta att den förväntade leveranstiden var mellan 6 och 8 veckor. När 6 veckor hade gått ringde kunden och begärde leverans. De gånger jag uppgett att den skulle vara klar om ett par veckor blev kunden besviken.

Vi lärde oss av detta och bestämde oss för att ändra våra rutiner. Vi började informera om en förväntad leveranstid på mellan 8 och 10 veckor. När vi efter 8 veckor kunde ringa kunden och berätta att deras bil hade kommit så blev de så glada!

Slutsatsen är att det är bättre att sätta förväntningarna där de ska vara, även om det kan vara svårt att inte sälja över. Så är det med det mesta, även från det att du börjar skriva platsannonsen tills att anställningsavtalet är påskrivet.