blog featured image

När Verisure började använda sig av tipsrekrytering för lite över två år sedan kunde de inte föreställa sig hur stort det skulle bli i deras säljorganisation. Redan efter åtta månader hade de halverat sina rekryteringskostnader och idag är irecommend en del av vardagen. Vi pratade med Rania Awn, rekryteringschef på Verisure, om hur man bygger upp en tipsarkultur och hur man engagerar medarbetare i rekryteringen.

Hej Rania, på Verisure har ni jobbat  med digitaliserad tipsrekrytering sedan 2019. Vad är bakgrunden till att ni började göra det? Kan du berätta lite generellt om era rekryteringsbehov?

-Jag jobbar som rekryterare i vår säljorganisation, där vi har ett väldigt stort anställningsbehov, ett behov som är konstant över tid. Eftersom vi är en stor organisation började vi fundera över hur vi kunde ta vara på den talang vi har inhouse i våra medarbetare och det var då vi började använda irecommend. Efter bara åtta månader med irecommend hade vi halverat våra rekryteringskostnader. De pengar som vi numera inte lägger på rekrytering kan vi istället använda till att utforska nya kanaler för att bredda och täcka in flera ytor.  

Jag kan inte tänka mig att jobba utan tips längre. Det är det som är så skönt med irecommend, där har vi alla tips samlade på ett ställe, i stället för något email här och något muntligt där.  

Hur ser ert arbete med tipsrekrytering ut idag? Vad har hänt sedan ni implementerade irecommend? 

- irecommend är idag en naturlig del av vår företagskultur i den del av organisationen där jag jobbar. När vi implementerade irecommend kickade vi igång ett rekryteringstänk hos medarbetarna, som har lett till att väldigt många medarbetare tipsar, vilket såklart är jättekul. Hittills har vi anställt 124 personer via irecommend.

Vi har sett en tydlig skillnad i konverteringsgrad när det gäller tipsrekrytering och rekrytering via annons. Konverteringsgraden för tipsrekryteringen i irecommend är ca tre gånger så hög som när vi anställer via annons. Via annons har vi en konverteringsgrad på 2,9% och via irecommend ligger siffran närmare 10%.  

Det vi också ser är att de personer som blivit anställda via tips tenderar att stanna längre hos oss, de kommer snabbare in i sitt arbete och trivs bättre. Det innebär enorma besparingar, vilket givetvis är en jättevinst. Jag vill tro att det är en vinst även för dem som anställs. Det är mer fart på ”tipsare”, som vi kallar dem som anställs genom tips. Jag tror att startsträckan för dem är kortare än för de som anställts via annons, eftersom de redan känner någon som har berättat hur det är att jobba hos oss.

En stor vinst för oss är också tiden vi lägger på rekrytering, den har verkligen minskat sedan vi implementerade irecommend.

Rania 250x250

De som blivit anställda via tips stannar i regel längre hos oss
- Rania Awn, rekryteringschef


Hur går ni tillväga för att engagera era medarbetare i att använda irecommend?

- Vi har med irecommend redan i onboardingen, jag tror att det är nyckeln till att det blir så bra. Vi har säljare som börjar hos oss varje månad och redan andra dagen på vår säljutbildning får de en introduktion i hur irecommend fungerar och kan ladda ner appen. Det är rekryterarna som visar hur enkelt systemet är och vi är med i uppstartsmöten och påminner och pushar. Dessutom arbetar vi med moroten att man får bonus om vi anställer en kandidat som vi fått tips om. 

Engagemanget föds i att ha appen installerad på sin telefon och att vi pratar om det. Säljare och tävlingar går hand i hand och i irecommend finns en scoreboard där många kollar för att se hur de ligger till i förhållande till kollegorna. Jag märker att medarbetarna blir motiverade av att se hur andra tipsar och får bonusar. Jag tror också att de upplever att det är kul att få följa varje steg i processen och se hur en kandidat man tipsat om först varit på intervju och sedan blir anställd. Det är kul att det finns flera steg, det gör att man vill gå in i appen, för man får känna sig delaktig. Hela systemet med gamification känns väldigt genomtänkt och det gör det roligt. 

Allt detta händer i vardagen, vi bygger mycket av kulturen utifrån irecommend. Om engagemanget dalar får vi gå in och påminna. Det positiva med irecommend är att det är så enkelt, oavsett ålder kan alla använda det. Att man får poäng på de olika stegen är väldigt motiverande för våra medarbetare. Ett sätt att få igång medarbetare är att köra olika typer av tävlingar. Det går att dela upp tävlingar på både individ-, team-, och kontorsnivå i irecommend.  

Läs också: Så kommer du igång med tipsrekrytering

Vad är nyckeln till att arbeta framgångsrikt med irecommend?

-Jag tror verkligen på det här med att ta riktiga exempel på medarbetare som blivit anställda och de som tipsat. Människan är väl lite skapt för att härma. I Solna hade vi några torra månader när tipsandet gick ner. Plötsligt var det en kille som drog in tre tips på en månad. Det var många kollegor som gav honom cred i korridorerna för att han låg etta på listan över de som tipsat om flest kandidater och han fick höra att han vunnit bonusen. När vi lyfte honom som exempel vände tipsandet. 

Vi kunde inte föreställa oss att det skulle komma såhär många tips när vi drog igång med irecommend. Tack vare irecommend känns det som att tipsandet blivit roligare och det tror jag är nyckeln till mycket. Jag tror att konkreta exempel i kombination med att vi uppmärksammar någon som tipsar gör att vi stärker den personen och inspirerar andra. Konkreta exempel skapar mycket engagemang. 

Vi märker att de team som drar in många tips också är stabila och starka team. 

Läs också: Defintionen av effektiv onboarding

Vad blir nästa steg för er? Ska ni expandera och använda tipsrekrytering i andra delar av organisationen också?

- Just nu får hela bolaget tipsa till säljarroller. Säljarna är den viktigaste beståndsdelen hos oss, det är de som säkrar hem runt om i Sverige och därför har vi lagt mest fokus på dem.  Men i och med att vi får så mycket bra tips har vi tänkt att vi ska vidga användandet av irecommend till IT, legal eller andra avdelningar också.

 

Ranias bästa tips på hur du kommer igång med irecommend:  

   • Visa hur appen fungerar redan i onboardingen av nya medarbetare. Det är A och O att få in tänket tidigt. 
   • Ha en kontaktperson som man kan vända sig till med frågor kring appen och tipsande. 
   • Använd praktiska exempel för att skapa engagemang. 
   • Få in det i företagskulturen till vardags. Prata om det, men tjata inte om det.
   • Ta fasta på det roliga och att det är enkelt. Kör tävlingar med jämna mellanrum och jobba med olika typer av belöningar.  

Är du nyfiken på hur vi på Talentech kan hjälpa dig med hela medarbetarresan, från att attrahera rätt kandidater, till att rekrytera, introducera, utveckla och engagera dina medarbetare? Boka en demo!

 

New call-to-action