blog featured image
Digital onboarding är processen som handlar om att hjälpa nyanställda att landa på en ny arbetsplats, med allt vad det innebär – till exempel det sociala och uppgifterna kopplade till den nya rollen. 
Det behöver gå så snabbt och smidigt som möjligt att förstå kulturen och ta in ny kunskap för att fungera så effektivt som möjligt inom verksamheten.


Men här på Talentech vill vi ta onboarding ett steg längre.

Så definierar Talentech onboarding

Digital onboarding spänner över hela anställningsprocessen. Från att kandidaten har accepterat jobberbjudandet, till första dagen på kontoret (preboarding), genom deras första dagar och veckor på kontoret (introduktion och orientering), till dess att de är helt hemma i sin nya roll (integration).

Ett vanligt synsätt är att se onboardingen som en process som endast pågår en månad. Men faktum är att 20 procent av de nyanställda lämnar sin tjänst inom de första 60 dagarna, så de som vill skapa en starkare onboardingresa bör inse vikten av en längre onboardingprocess.

Stark digital onboarding resulterar i en strömlinjeformad upplevelse som spar tid för HR, stärker verksamhetens arbetsgivarvarumärke och genererar nya medarbetare som stannar längre.

Onboarding består av fyra viktiga komponenter:

Samtycke
Är de lagliga bitarna på plats så att era nyanställda kan börja representera er verksamhet? 

Förtydligande
Är era nyanställda helt införstådda med den nya rollen och förväntningar kopplade till den?

Förberedelse
Känner de nyanställda sig som en del av familjen när de anländer till kontoret? 

Kultur
Kan era nyanställda känna sig bekväma med de uttalade, såväl som de outtalade, aspekterna av er företagskultur?

Vad kan bra digital onboarding hjälpa er med?

Onboarding påverkar många delar av HR-ekosystemet. Det får er att behålla fler av era kollegor, ökar time-to-productivity och engagemang.

Bibehållande
Onboarding har visat sig öka bibehållandet av nyanställda med upp till 82 procent. 
Organisationer med låg grad av bibehållande kan med hjälp av bra onboarding undvika kostnaden för att nyanställa på cirka 40 000 kronor – vilket är goda nyheter för alla budgetmedvetna HR-avdelningar!

Engagemang
Onboarding har visat sig öka nyanställdas engagemang med upp till 33 procent. 
Organisationer med högt medarbetarengagemang får uppleva gladare anställda som presterar bättre och bidrar mer till verksamheten. De är också 21 procent mer lönsamma jämfört med verksamheter som har en lägre grad av engagemang. 

Time-to-productivity
Onboarding har visat sig effektivisera medarbetarens tid till full produktivitet med upp till 70 procent. 

Organisationer med snabbare inlärningskurvor minimerar risken för minskad produktivitet, och därmed finansiell förlust, med upp till 2,5 procent.

Nästa steg_

Övertygad? Är ni redo att börja bygga en effektiv första vecka för era anställda med hjälp av digital onboarding?
Kolla in Talentechs onboardingguide med 10 steg till en perfekt första vecka!

New call-to-action