blog featured image

Redan innan pandemin pratades det mycket om att vi befann oss på en kandidat-driven marknad. Förändringarna som ägt rum de senaste åren har drivit på det ytterligare.

Verksamheter behöver vara lyhörda och öppna för förändringarna för att fortsätta att attrahera och behålla medarbetare på en konkurrenskraftig marknad. Vi pratar med Claudia Holgersson, Partner Manager – Public Sector på LinkedIn, om de senaste trenderna inom rekrytering.

The Great Reshuffle – vad är det? Jo, det handlar om att jobbsökare i högre grad har börjat reflektera  kring hur de arbetar, och varför, och har därför också lämnat sina gamla jobb för att hitta nya som passar dem bättre. De mer flexibla arbetssätten vi ser idag skapar helt enkelt nya utmaningar för HR-team i att uppdatera sina arbetsmodeller.

Färska siffror från LinkedIn visar att antalet medlemmar runt om i världen som har bytt jobb mellan augusti och oktober 2021 har ökat med 25 procent jämfört med motsvarande period 2019.
– Det är ännu fler människor där ute som går i tankarna på att byta jobb, men som inte tagit steget, säger Claudia Holgersson.

Det är ingen tvekan om att det rör på sig på den svenska arbetsmarknaden. Det är faktiskt så många som 2 av 3 svenskar som funderar på att byta jobb under 2022, medan 15 procent söker aktivt.

– En intressant faktor är att i fjol kollade kandidater dubbelt så mycket på en jobbannons innan de sökte jobbet, jämfört med 2019.

Work-life balance centralt för dagens jobbsökare

Work-life balance är ett ord som hamnat högre upp i svenskarnas medvetande i och med pandemin. För många jobbsökare är möjligheten till hemarbete eller någon form av hybridlösning otroligt viktigt.

Skärmavbild 2022-02-17 kl. 14.31.59

Om det är så många som är öppna för att byta jobb, varför är det fortfarande så att 76 procent av verksamheter upplever det som en utmaning att hitta talang? (Enligt Talent Shortage, en global undersökning som genomförts på initiativ av ManpowerGroup.)
– Det beror på att kandidater ställer nya krav på en arbetsplats. Det de prioriterar högst är en bra lön, näst i tur flexibilitet men sen även utvecklingsmöjligheter och att man är uppskattad och får support från sin chef och arbetsledning. Det här är trender som verksamheter som vill attrahera kandidater behöver förhålla sig till och tillgodose om de vill lyckas, säger Claudia.

Flexibilitet mer efterfrågat än någonsin

Vi ser idag en stor förändring i att kandidaterna inte är rädda att släppa taget om sin arbetsplats. För dem med rätt kompetens finns många jobbannonser och intressanta erbjudanden därute.
– Vi upplever en digitalisering på steroider som kräver en stor ansträngning från arbetsgivarnas sida. Man behöver bland annat ha en öppenhet för nya sätt att organisera sig, nya anställningsformer och ett starkt distansledarskap, säger Claudia. 


Skärmavbild 2022-02-17 kl. 15.18.59

– I framtiden kommer ”one size-fits all” inte att vara aktuellt för företag, eftersom idén med ett 9 till 5-jobb med alla på plats är på väg att bli utdaterat. Idag premieras flexibilitet där man fokuserar mer på resultat än att vara på plats. Det handlar om att hjälpa anställda att balansera arbetslivet med det privata.

Statistik från LinkedIn visar en 84-procentig ökning av antal jobbannonser som nämner flexibilitet sedan 2019, och en ökning på 343 procent när det kommer till omnämnanden av flexibilitet i företagstjänster sedan 2019. Samtidigt så är det ett dropp i engagemang på 35 procent för de företagsinlägg som nämner ordet flexibilitet. Hur kommer det sig egentligen?
Claudia understryker vikten av att tänka över sitt budskap när ni som verksamhet pratar om flexibilitet.

– Det är viktigt att ta hänsyn till sin publik och sin målgrupp och det gäller i alla marknader och länder. Det är nämligen en stor skillnad på hur prat om flexibilitet mottages av t.ex olika åldersgrupper. Kandidater från Gen Z (födda efter 1996) reagerar väldigt positivt på det medan vi hos så kallade ”baby boomers” (födda 1946-1964) ser det motsatta. Så ju yngre kandidater ni vill attrahera, desto mer gynnar det er att nämna flexibilitet i samband med en utlyst tjänst, säger Claudia.

Skärmavbild 2022-02-17 kl. 15.32.10

Slutligen har Claudia 4 tips på hur ni kan lyckas med flexibilitet:

• Etablera riktlinjer för distansarbete
• Skapa villkor som är så lika som möjligt för alla anställda
• Fokusera på resultat, inte arbetstid
• Låt det vara tydligt i jobbannonser om tjänsten är remote, hybrid eller on-site. Tänk över målgruppen för annonsen och om ni tjänar på att fokusera på flexibilitet.New call-to-action