blog featured image

Jo ennen pandemiaa on puhuttu, että työnhaussa vallitsevat työnhakijoiden markkinat. Viime vuosina tapahtuneet muutokset ovat edistäneet sitä.

Houkutellakseen ja pitääkseen työntekijöitä kilpailluilla markkinoilla, yritysten on reagoitava nopeasti ja oltava avoimia muutokselle. Keskustelemme LinkedInin julkisen sektorin kumppanuuspäällikkö Claudia Holgerssonin kanssa viimeisimmistä rekrytointitrendeistä.

The Great Reshuffle (suomeksi: suuri pakan sekoitus) - mistä siinä on kyse? No, kyse on siitä, että työnhakijat pohtivat yhä enemmän sitä, miten he työskentelevät ja miksi, mikä on johtanut irtisanoutumisiin vanhoista työpaikoista löytääkseen itselleen uusia, paremmin sopivia työpaikkoja. Nykyajan joustavat työtavat haastavat HR-tiimejä päivittämään omia työskentelymallejaan.

LinkedInin tuoreet luvut osoittavat, että elo-lokakuussa 2021 työpaikkaa vaihtaneiden jäsenten määrä ympäri maailmaa oli kasvanut 25 prosenttia verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Samanlaisia lukuja nähdään myös Suomessa, sillä Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan avoimia työpaikkoja viimeisellä vuosineljänneksellä vuonna 2020 oli 33 400 ja luku nousi 59 100 vuonna 2021. 

- On vieläkin enemmän ihmisiä, jotka harkitsevat työpaikan vaihtoa, mutta jotka eivät vielä ole ottaneet askelta, sanoo Claudia Holgersson.

Ei ole epäilystäkään, että tämä koskettaa myös pohjoismaiden työmarkkinoita. Itse asiassa peräti kaksi kolmesta harkitsee työpaikan vaihtoa vuonna 2022, ja 15 prosenttia hakee aktiivisesti töitä.

– Mielenkiintoinen seikka on, että viime vuonna hakijat katsoivat kaksi kertaa enemmän työpaikkailmoituksia ennen työhön hakemista verrattuna vuoteen 2019.

 

 

Työntekijät arvostavat eniten hyvää palkkaa,  joustavuutta, kehittymismahdollisuuksia ja sitä, että heitä arvostetaan ja, että he saavat tukea esihenkilöltään ja yrityksen johdolta. 

Työn ja vapaa-ajan tasapaino on tärkeää tämän päivän työnhakijoille

Työn ja vapaa-ajan tasapaino on käsite, joka on päätynyt korkeammalle ihmisten tietoisuuteen pandemian myötä. Monille työnhakijoille mahdollisuus etätyöhön tai jonkinlaiseen hybridiratkaisuun on erittäin tärkeä.

Jos työpaikan vaihdolle avoimia työntekijöitä on niin paljon, miksi 76 prosenttia yrityksistä pitää edelleen haasteena kykyjen löytämistä? (ManpowerGroupin aloitteesta tehdyn maailmanlaajuisen tutkimuksen Talent Shortagen mukaan.)

– Tämä johtuu siitä, että ehdokkaat asettavat työpaikoille uusia vaatimuksia. He arvostavat eniten hyvää palkkaa, toiseksi joustavuutta, mutta näiden lisäksi myös kehittymismahdollisuuksia ja sitä, että heitä arvostetaan ja, että he saavat tukea esihenkilöltään ja yrityksen johdolta. Nämä ovat trendejä, joihin yritysten, jotka haluavat houkutella ehdokkaita, kannattaa valmistautua ja olla valmiita tarjoamaan menestyäkseen, Claudia sanoo.

 

Joustavuudella on enemmän kysyntää kuin koskaan

Yksi suuri muutos nykypäivänä on se, että ehdokkaat eivät pelkää luopua työpaikastaan. Niille, joilla on oikeanlaiset taidot, riittää työpaikkailmoituksia ja mielenkiintoisia tarjouksia.

- Elämme digitalisaation aikaa, mikä vaatii työnantajilta paljon ponnistelua. On muun muassa oltava avoin uusille tavoille organisoitua, uusille työllistymismuodoille ja vahvalle etäjohtajuudelle, kertoo Claudia.

 - Tulevaisuudessa “one size fits all(suomeksi: yksi koko sopii kaikille) ei ole yrityksille merkityksellinen, sillä ajatus ysistä viiteen -työpaikasta, jossa kaikki ovat fyysisesti paikalla, on vanhentumassa. Nykyään priorisoidaan joustavuutta, jolloin keskitytään enemmän tuloksiin kuin paikan päällä olemiseen. Kyse on siitä, että työntekijöitä autetaan tasapainottamaan työelämää yksityiselämän kanssa.

LinkedInin tilastot osoittavat, että työpaikkailmoitusten määrä, jotka mainitsevat joustavuuden on kasvanut 84 prosenttia vuodesta 2019 ja 343 prosenttia, kun puhutaan joustavuudesta yrityspalveluissa vuodesta 2019. Samaan aikaan kiinnostus yrityksen postauksiin, joissa mainitaan sana joustavuus, on laskenut 35 prosenttia. Mistä tämä johtuu?

Claudia korostaa pohtimaan uudelleen yrityksen sanomaa, kun puhutaan joustavuudesta.

- On tärkeää ottaa huomioon yleisö ja kohderyhmä ja tämä pätee kaikilla markkinoilla ja maissa. Eri ikäryhmien välillä on suuria eroavaisuuksia siinä miten joustavuudesta puhutaan. Z-sukupolven ehdokkaat (syntyneet vuoden 1996 jälkeen) reagoivat siihen erittäin positiivisesti, kun taas me niin kutsutut "baby boomerit" (syntyneet vuosina 1946-1964) koemme asian päinvastoin. Mitä nuorempia hakijoita haluat houkutella, sitä hyödyllisempää sinun on sinun mainita joustavuus työpaikkailmoituksessa, Claudia sanoo.

 

Lopuksi Claudialla on 4 vinkkiä, kuinka voit menestyä joustavuuden avulla:

  • Laadi suuntaviivat etätyölle
  • Luo mahdollisimman tasa-arvoiset olosuhteet kaikille työntekijöille
  • Keskity tuloksiin, älä työaikaan
  • Tee työpaikkailmoituksissa selväksi, tehdäänkö työtä etänä, hybridinä vai paikan päällä. Mieti ilmoituksen kohdeyleisöä ja sitä, onko sinulle hyötyä joustavuuden esille tuomisesta.

Järjestelmät ilmaiseksi