blog featured image

Det nya EU-direktivet ställer högre krav på arbetsgivaren kring att upprätta en intern kanal för visselblåsare, vara måna om anonymitet och opartiskhet samt att se till att det sker inom vissa tidsramar. 

I det här blogginlägget går vi igenom vad den nya visselblåsar-lagen innebär och hur ni som organisation kan se till att möta de nya kraven.

Vad är en visselblåsare?

Begreppet visselblåsning handlar om anmälan eller rapportering om en oegentlighet eller en överträdelse. I svensk lagstiftning finns det redan ett visst skydd för de anställda kring detta, men i och med det nya EU-direktivet har EU konstaterat att det är en grundläggande demokratisk rättighet för medarbetare att kunna rapportera om oegentligheter på arbetsplatsen. 

  • EU-direktivet om visselblåsare gäller både för offentlig och privat sektor, undantaget är bolag inom privat sektor med färre än 50 anställda. 
  • Visselblåsar-direktivet började gälla den 17 december 2021. Men bolag inom privat sektor med 50-249 anställda har till 2023 på sig. 
  • Direktivet ger ett skydd för visselblåsare och kan vara allt från arbetstagare, egenföretagare, aktieägare, styrelse, leverantörer - det vill säga alla som berörs av en arbetsplats har rätt att anmäla oegentligheter.

– Anmälan ska kunna göras anonymt och det ska finnas ett skydd från repressalier, det vill säga negativa konsekvenser för den medarbetare som väljer att anmäla, säger Malin Gustafsson, Legal Director på Talentech.


 

Som verksamhet behöver man snart även en intern rapporteringskanal med konfidentiell behandling av anmälan. Det är här som Weekli by Talentechs nya funktion Speak up kommer in i bilden.

Hur fungerar visselblåsar-funktionen Speak Up i Weekli? 

Hur kan ni då på enklast sätt implementera den här processen i er organisation? Weekli by Talentech är ett pulsmätningsverktyg för att skapa mer proaktiva organisationer.

I verktyget svarar medarbetarna på frågor varje vecka och ni som arbetsgivare kan enkelt hålla koll på både den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Läs också: Talentechs nya visselblåsarfunktion i samband med nytt lagkrav 

Frågor om trakasserier, mobbning och korruption är en del av frågebatteriet och det är nu även möjligt för medarbetare som svarat ja på en fråga kopplat till detta att chatta anonymt med HR genom den funktion som kallas Speak Up. Detta gör det enklare för HR-personen att stötta den utsatta medarbetaren, följa EU-direktivet och smidigt vidta åtgärder.

Vi gör det också enkelt att följa upp och föra register på visselblåsar-rapporterna. Med hjälp av Weeklis kontrollpanel kan man följa varje fall och se hela konversationen och arkivera de olika casen när det är dags för det.

- Helene Odevall, product manager för Weekli

Chatten i Speak up möter de krav för anonym kommunikationskanal för visselblåsare som det nya EU-direktivet ställer och gör det enkelt för er som organisation att ha en opartisk person eller avdelning som mottagare för uppföljning och eventuella rapporteringar.

 

Vill du ta del av vårt webinar om visselblåsare och vår funktion Speak Up i sin helhet kan du göra det kostnadsfritt. I webinaret får ni höra Malin Gustafsson, Compliance Manager på Talentech och Helene Odevall, Product Manager på Talentech, som tillsammans går igenom vad lagkravet innebär för dig och din organisation och hur du bäst rustar dig för att möta såväl interna som externa krav. 

Vårt webinar lär dig mer om:

• Bakgrunden till EU-direktivet och vad det innebär för organisationer

• Hur Weekli by Talentech kan hjälpa dig att möta lagkravet

• Hur processen för hantering av visselblåsning kan se ut

• Vi kommer också att prata om hur du proaktivt arbetar med hela medarbetarcykeln för att skapa en sund företagskultur och ett bra ledarskap. 

 

New call-to-action