blog featured image

2021 lanserade Talentech en Speak Up-funktion i verktyget Weekli som gör det möjligt för organisationer att tillhandahålla en säker och digital rapporteringskanal för oegentligheter – till exempel korruption, miljöbrott, sexuella trakasserier och mobbning.

EU-direktivet om skydd av visselblåsare är ett lagkrav sedan december 2021.

Senast den 17 december 2021 behövde företag och organisationer inom privat och offentlig sektor med över 250 anställda ha inrättat en rapporteringskanal för hantering av anmälningar om missförhållanden i organisationen. Detta framgår av EU-direktivet om skydd för visselblåsare. Företag och organisationer med 50 till 249 anställda berörs också av direktivet, men har istället fram till 2023 på sig att inrätta en rapporteringskanal. EU-direktivet ställer nya krav på organisationer och HR, eftersom man måste vara rustad för att både ta emot och utreda den här typen av anmälningar och att hantera dem konfidentiellt med rätt kompetens. 

Vad menas med visselblåsare och varför är det så viktigt?

– Som organisation vill man naturligtvis arbeta proaktivt för att undvika missförhållanden, men om trakasserier eller andra oegentligheter dyker upp kan medarbetare agera visselblåsare och anmäla dessa digitalt, säkert och anonymt, direkt via Weekli-appen, säger Elin Arnell, vd för Talentech Sverige.

Läs också: Pulsande medarbetarundersökningar skapar hållbara organisationer

Arbetsgivarens skyldighet att hantera anmälningar

I och med det nya direktivet blir det arbetsgivarens skyldighet att hantera anmälningar konfidentiellt och göra de utredningar som krävs för att komma till rätta med oegentligheter. Dessutom har visselblåsare rätt till återkoppling kring ären det han eller hon rapporterat in.

– Visselblåsare kan direkt via chatten prata med HR eller annan instans i organisationen som tar emot anmälningar, naturligtvis även detta helt anonymt, säger Elin Arnell.

 

Elin Arnell

Speak Up-funktionen i Weekli ger HR en överblick över situationen och förutsättningar för att kunna vidta korrekta åtgärder och följa upp dessa.
- Elin Arnell, vd för Talentech Sweden

Funktioner i Weekli som hjälper HR leva upp till de nya kraven:

  • En anonym digital och säker kanal för att medarbetare ska kunna agera visselblåsare och anmäla oegentligheter. All tredjepartsinformation förblir konfidentiell.
  • Smidig återkoppling till den som anmält ett missförhållande. Ansvarig får meddelande när rapportering har mottagits.
  • Verktyget är utformat för att inkomna ärenden ska kunna tas om hand i enlighet med EU-direktivet. Det finns stöd för mottagning, utredning, stängning och arkivering av ett ärende.

VILL DU VETA MER OM SPEAK UP-FUNKTIONEN I WEEKLI? BOKA EN DEMO

 

New call-to-action