Idag lanserar vi på Talentech en Speak Up-funktion i verktyget Weekli som gör det möjligt för organisationer att tillhandahålla en säker och digital rapporteringskanal för oegentligheter så som korruption, miljöbrott, sexuella trakasserier och mobbning.

EU-direktivet om skydd av visselblåsare blir lagkrav i december 

Senast den 17 december i år ska företag och organisationer inom privat och offentlig sektor med över 250 anställda ha inrättat en rapporteringskanal för hantering av anmälningar om missförhållanden i organisationen. Detta framgår av EU-direktivet om skydd för visselblåsare. Företag och organisationer med 50 till 249 anställda berörs också av direktivet, men har istället fram till 2023 på sig att inrätta en rapporteringskanal. EU-direktivet ställer nya krav på organisationer och HR, eftersom man måste vara rustad för att både ta emot och utreda den här typen av anmälningar och att hantera dem konfidentiellt med rätt kompetens. 

"Som organisation vill man naturligtvis arbeta proaktivt för att undvika missförhållanden, men om trakasserier eller andra oegentligheter dyker upp kan medarbetare anmäla dessa digitalt, säkert och anonymt, direkt via Weekli-appen”, säger Elin Arnell, vd för Talentech Sverige.

Arbetsgivarens skyldighet att hantera anmälningar

I och med det nya direktivet blir det arbetsgivarens skyldighet att hantera anmälningar konfidentiellt och göra de utredningar som krävs för att komma till rätta med oegentligheter. Dessutom har visselblåsare rätt till återkoppling kring ären det han eller hon rapporterat in.

”Speak Up-funktionen i Weekli ger HR en överblick över situationen och förutsättningar för att kunna vidta korrekta åtgärder och följa upp dessa", säger Elin Arnell. "Visselblåsare kan direkt via chatten prata med HR eller annan instans i organisationen som tar emot anmälningar, naturligtvis även detta helt anonymt”.Elin Arnell

Speak Up-funktionen i Weekli ger HR en överblick över situationen och förutsättningar för att kunna vidta korrekta åtgärder och följa upp dessa.
- Elin Arnell, vd för Talentech Sweden 

Funktioner i Weekli som hjälper HR leva upp till de nya kraven:

  • En anonym digital och säker kanal för att medarbetare ska kunna anmäla oegentligheter. All tredjepartsinformation förblir konfidentiell.
  • Smidig återkoppling till den som anmält ett missförhållande. Ansvarig får meddelande när rapportering har mottagits.
  • Verktyget är utformat för att inkomna ärenden ska kunna tas om hand i enlighet med EU-direktivet. Det finns stöd för mottagning, utredning, stängning och arkivering av ett ärende.

Speak Up kommer från och med idag den 29 april att finnas tillgänglig för de kunder som har tecknat avtal för Weekli. Tisdagen den 12 maj kl. 10.00 håller Talentech ett webinar om hur man som organisation ska tänka kring den nya visselblåsarlagen. Anmäl dig här. 

VILL DU VETA MER OM SPEAK UP-FUNKTIONEN I WEEKLI? BOKA EN DEMO

 

New call-to-action