blog featured image

 

Vad är egentligen medarbetarsamtal och hur kan ni som verksamhet optimera dem? I den här blogginlägget går vi igenom dess syftet, förslag på innehåll och tittar på hur systemstöd kan stötta i arbetet.

Vad är medarbetarsamtal?

De konstruktiva samtalen mellan chef och medarbetare, där personliga framtidsmål sätts upp, och där ledningen försäkrar sig om att medarbetarna springer i samma riktning som verksamheten i stort, kallas för medarbetarsamtal. Dessa samtal är en möjlighet till utveckling för både medarbetaren och verksamheten.

Hur ofta bör man ha medarbetarsamtal?

Det viktigaste när det kommer till medarbetarsamtal är kontinuitet, men samtidigt är frekvensen central. En del verksamheter väljer den traditionella vägen och har medarbetarsamtal endast en gång per år, men vi rekommenderar att addera check-ins en gång per månad eller kvartal. Det gör det enklare för er att i realtid upptäcka utmaningar och förbättringspotential, och inte minst behålla en nära kontakt med de medarbetare som jobbar mycket på distans.

Ett tips är att använda ett pulsundersökningsverktyg som komplement till medarbetarsamtalet, vilket ger er ett bra underlag att utgå ifrån.

Innehåll

Ett medarbetarsamtal kan ha många olika ingredienser och här behöver ni hitta ett format som passar just er verksamhet. Ni behöver hitta en rimlig balans mellan att utvärdera året/den tid som gått sedan senaste samtalet – och att blicka framåt. Se till att förväntningar och innehåll kring samtalet med en medarbetare är uttalade. Desto mer transparens inför samtalet, desto större chans att det faktiskt leder till någonting konstruktivt och utvecklande för både medarbetaren och verksamheten.

Förslag på innehåll:

• Medarbetarens utvecklingsområden
• Hur ser medarbetaren på sin arbetssituation?
• Information och budskap från ledningen
• Hur upplevs den fysiska och psykiska arbetsmiljön?
• Medarbetarens förståelse för verksamhetens mål
• Hur väl medarbetarens personliga mål korrelerar med verksamhetens mål
• Feedback på arbetsinsatser – fokusera på det positiva såväl som utvecklingsområden
• Medarbetarens engagemangsnivå och hur den kan förbättras
• Låt medarbetaren få ge feedback på chef/ledarskapet

Systemstöd för medarbetarsamtal

Att använda ett talent management-system med stöd för medarbetarsamtal är fördelaktigt på flera sätt. Det hjälper er att ha koll på all administration kring samtalen och gör att ni kan säkerställa kontinuitet och struktur. Se till att det system ni använder erbjuder:

  • Skräddarsydda medarbetarformulär via webbformulär
  • Inbjudan via e-post
  • Schemaläggning av möten
  • Utvecklingsplan med godkännandefunktion
  • Prestationsmål
  • Medarbetar- och chefsanteckningar
  • Smidig uppföljning

Ett systemstöd digitaliserar det administrativa arbete som annars sker manuellt gör det enkelt att ha koll på dokumentationen – och därmed framsteget. Dessutom GDPR-säkrar det era processer och ser till all information kopplat till medarbetarsamtalen är samlat på ett och samma ställe.

Nyfikna på hur Talentech kan hjälpa er med ett systemstöd för medarbetarsamtal?

New call-to-action