blog featured image

Mitä kehityskeskustelut tarkalleen ottaen ovat, ja miten voitte yrityksenä optimoida ne? Tässä artikkelissa käymme läpi keskustelujen tarkoitusta, sisältöehdotuksia ja katsomme, kuinka teknologia voisi auttaa sinua.

Mikä on työntekijän kehityskeskustelu?

Se on esihenkilön ja työntekijän välillä käytävä rakentava keskustelu, jossa asetetaan henkilökohtaisia tavoitteita tulevaisuuteen, ja jossa johto varmistaa, että työntekijät ovat samoilla linjoilla yrityksen kanssa. Nämä keskustelut antavat sekä työntekijälle että työnantajalle mahdollisuuden kehittyä.

Kuinka usein kehityskeskusteluja tulisi pitää?

Tärkeintä keskusteluissa on jatkuvuus, mutta avainasemassa on myös kuinka usein keskusteluja käydään. Joissakin yrityksessä menetellään perinteisemmällä tavalla käymällä kehityskeskusteluita vain kerran vuodessa. Me kuitenkin suosittelemme lisäämään kuukausittaiset tai kvartaaleittain käytävät keskustelut kalenteriin, joiden avulla voit löytää mahdolliset kehityskohdat ajallaan ja ennakoiden. Näin saat myös pidettyä paremmin yhteyttä työntekijöihin, jotka työskentelevät suurimman osan ajasta kotitoimistolla.

Vinkki: Suosittelemme käyttämään pulssikyselyitä keskustelujen lisänä. Ne antavat hyvän perustan keskustelulle.

Sisältö

Työntekijän kanssa käytävä kehityskeskustelu voi olla monenlainen, ja sinun tehtäväsi on pohtia minkä tyyppinen keskustelu sopii yritykseenne. Keskustelussa tulee olla hyvä balanssi menneen arviointia - mitä on tapahtunut viime keskustelun jälkeen, ja tulevaisuuden suunnittelua. Varmista, että työntekijä tietää mitä odottaa keskustelulta. Mitä avoimempi ilmapiiri on ennen keskustelua, sitä parempi mahdollisuus on, että keskustelu on aidosti rakentava ja sekä työntekijällä, että yrityksellä on hyvä perusta kehitykselle.

Sisältöehdotus:

 •  Minkälaisena työntekijä näkee työtilanteensa?
 • Johdon viestintä ja informaation kulku
 • Miten työntekijä kokee fyysisen ja psykologisen työympäristönsä?
 • Työntekijän ymmärrys yrityksen tavoitteista
 • Kuinka hyvin työntekijän henkilökohtaiset tavoitteet vastaavat yrityksen tavoitteita?
 • Palaute työpanoksesta - keskittykää sekä positiiviseen palautteeseen että kehityskohteisiin
 • Työntekijän sitoutuneisuuden taso, ja miten sitä voidaan parantaa
 • Anna työntekijän antaa palautetta esihenkilölle/johdolle

Teknologiasta tukea kehityskeskusteluihin

Henkilöstönhallintajärjestelmän käyttäminen kehityskeskusteluiden tukena on hyödyllistä monella tapaa. Se auttaa sinua pysymään ajan tasalla kaikesta keskusteluihin liittyvästä hallinnollisesta työstä, ja lisäksi pystyt helposti varmistamaan keskusteluiden jatkuvuuden ja rakenteen.

Varmista, että käyttämäsi järjestelmä sisältää seuraavat toiminnot

 • Räätälöidyt online-lomakkeet työntekijälle
 • Sähköpostikutsut
 • Tapaamisten suunnittelu
 • Kehittämissuunnitelma hyväksyntätoiminnolla
 • Suorituskykytavoitteet
 • Työntekijän ja esihenkilön muistiinpanot
 • Joustava seuranta

HR-järjestelmä digitalisoi muutoin manuaalisesti tapahtuvan hallinnollisen työn, ja helpottaa dokumentointia ja kehityksen seurantaa. Lisäksi se turvaa prosessin GDPR:n suhteen ja varmistaa, että kaikki työntekijöiden kehityskeskusteluihin liittyvät tiedot kerätään yhteen paikkaan.

 

New call-to-action