blog featured image

Ingen vet säkert hur världen, arbetslivet och rekryteringsprocesser kommer att formas av covid-19.

Men de förändringar som många bolag nu gör kommer med högsta sannolikhet att sätta spår i hur framgångsrika verksamheter behöver arbeta för att attrahera talang. 

Just nu är det många verksamheter som har behövt permittera eller varsla medan andra har rekryteringsstoppMen dagen kommer när rekryteringar behöver sätta igång igen, och innan dess finns det flera sätt för er som verksamhet att planera för en delvis förändrad verklighet.  


Planera för större sökvolymer

Från att inte ha rekryterat någon på länge till att behöva genomföra många nyrekryteringar så kan det bli för en del verksamheter när ordet besparing byts ut till investering. Hur förbereder man sig då för ett intensifierat rekryteringstempo? Har man inte rätt verktyg på plats kan det lätt bli en överväldigande administrativ uppgift. För att klara ett ökat tryck behöver ni som verksamhet automatisera och digitalisera tidskrävande delar av processen. Läs gärna vår artikel om vägar till en mer effektiv volymrekrytering om du vill gräva djupare i ämnet. 

Se över förmåner och ert employer brand

Det finns en stor chans för att människors välmående kommer att hamna i rampljuset efter covid-19. En rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) visar att det i och med covid-19 finns en höjd risk för ångest- och depressionssymptom i samhället. De verksamheter som arbetar för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa kommer troligtvis att stå högt i kurs framöver. Det är någonting som verksamheter redan nu kan börja se över för att bli en attraktivare arbetsgivare och öka chansen för att attrahera talang i tillvaron efter covid-19. 

Just nu är det många företag som ser hur stressnivån hos de anställda sjunker, samtidigt som det inte är tal om någon ekonomisk förlust på grund av att anställda jobbar på distans.  

Nya policys för distansarbete

Mycket tyder på att verksamheters synsätt för distansarbete kommer att vara förändrat efter covid-19. Just nu är det många företag som ser hur stressnivån hos de anställda sjunker, samtidigt som det inte är tal om någon ekonomisk förlust på grund av att anställda jobbar på distans.  
 
En global undersökning genomförd av Gartner visar att 74 procent av 317 medverkande företagsledare planerar att omvandla tjänster som tidigare varit på plats, till permanent på distans. Att anpassa sin företagspolicy efter en potentiellt växande önskan om distansarbete kan från och med nu innebära en kvalitetsindikator så väl som en framgångsfaktor för bolag. 

Uppdatera tekniken

Uppenbart är att verksamheter i dessa tider behöver ställa om sina rekryteringsprocesser till att bli mer digitala. För den som inte vill halka efter rent tekniskt finns det vissa områden som man behöver se över och vissa saker man behöver ha på plats nu under epidemin så väl som när den är över:  

  • Erbjud videointervjuer. Kandidater kommer att räkna med att detta finns som ett alternativ i processen, nu och framöver.  
  • Använd ett rekryteringsverktyg som digitaliserar och automatiserar stora och viktiga delar av processen och frigör tid för HR-avdelningen som de kan lägga på till exempel mänsklig kommunikation. 

Var aktiva i sociala medier

När människor spenderar mer tid i sina hem lägger de också mer tid på sociala medier. Facebook ser just nu en ökning på nästan 30 procent i trafikÄven om er verksamhet inte rekryterar speciellt mycket för tillfället är det viktigt att förbereda sig för andra tider. Som verksamhet behöver ni vara där era kommande anställda är och etablera bilden av er som en god arbetsgivare, bygga upp ert kontaktnät och ert arbetsgivarvarumärke. Så, var inte rädd för att visa att ni finns på sociala medierna även när ni inte aktivt rekryterar – syns man finns man! 
 
Avslutningsvis, även om ni har rekryteringsstopp just nu kan ni planera för när allt sätter igång igen. Fundera över hur du kan förbättra processerna, vilka era primära rekryteringsbehov egentligen är och försök att planlägga för resten av året utifrån olika tänkbara scenarios.  
 

Läs gärna vår bloggserie Out of office som handlar om hur du rekryterar i tider av covid-19. 

 

Ladda ner köpguide för rekrytering