blog featured image
Onboarding er prosessen med å hjelpe nyansatte til å bli produktiv og integrert på sin nye arbeidsplass, med alt hva det innebærer - for eksempel det sosiale og oppgavene knyttet til den nye rollen. Det må gå så raskt og smidig som mulig å forstå kulturen og å få kunnskapen man trenger for å fungere så effektivt som mulig i virksomheten.

Men - for oss er dette ikke nok.

Her i Talentech ønsker vi å ta onboarding ett skritt videre.

Slik definerer Talentech onboarding

Onboarding spenner over hele ansettelsesprosessen. Fra kandidaten har godtatt jobbtilbudet, til den første dagen på kontoret (preboarding), gjennom de første dagene og ukene på kontoret (introduksjon og orientering), til de er helt på plass i sin nye rolle (integrasjon).

En vanlig og tradisjonell tilnærming er å se onboardingen som en prosess som typisk bare varer en måned. Men faktum er at 20 prosent av nyansatte forlater jobbene sine i løpet av de første 60 dagene, så de som ønsker å skape en sterkere onboardingsreise, bør forstå viktigheten av en lengre onboardingsprosess.

Kvalitativ onboarding resulterer i en strømlinjeformet opplevelse som sparer tid for HR, styrker virksomhetens employer brand og resulterer i at nyansatte blir værende lenger i virksomheten.

Onboarding består av fire viktige komponenter som ofte kalles de 4 C-ene:

Compliance - Samsvar
Er de juridiske delene på plass slik at de nyansatte kan begynne å representere virksomheten din?

Clarification - Avklaring
Forstår de nyansatte fullt ut den nye rollen og forventningene knyttet til den?

Connection - Kjemi
Føler nyansatte seg som en del av familien når de kommer på jobben?

Culture - Kultur
Kan de nyansatte føle seg komfortable med de uttalte, så vel som de uuttalte aspektene ved bedriftskulturen?

Hva kan god onboarding hjelpe deg med?

Onboarding påvirker mange deler av HR-økosystemet. Det gjør at du beholder flere av kollegene dine, reduserer tid-til-produktivitet og engasjement.

Redusere frafall av nyansatte
Onboarding har vist seg å redusere frafallet av nyansatte med opptil 82 prosent.

Organisasjoner med høyt frafall av nyansatte kan ved hjelp av god onboarding unngå kostnadene ved å måtte ansette nye personer - noe som er gode nyheter for alle budsjettbevisste HR-avdelinger!

Engasjement
Onboarding har vist seg å øke engasjementet til nyansatte med opptil 33 prosent.

Organisasjoner med høyt medarbeiderengasjement kan oppleve fornøyde ansatte som presterer bedre og bidrar mer til virksomheten. De er også 21 prosent mer lønnsomme sammenlignet med virksomheter som har lavere grad av engasjement.

Tid-til-produktivitet
Onboarding har vist seg å strømlinjeforme medarbeiderens tid frem til full produktivitet med opptil 70 prosent.

Organisasjoner med raskere læringskurver minimerer risikoen for redusert produktivitet, og dermed økonomisk tap, med opptil 2,5 prosent.

Neste trinn_

Overbevist? Er du klar til å begynne å bygge en effektiv første-uke for dine ansatte?
Ta en titt på Talentechs onboardingsguide med 10 trinn for en perfekt første uke!

Guide: 10-trinns onboardingsguide for en perfekt første uke