blog featured image

Virksomheter over hele verden begynner å tenke på en tilbakevending til vanlige arbeidsdager når vi begynner å bevege oss forbi det verste av COVID-19.

Dette vil selvfølgelig variere fra land til land og bransje til bransje, men vi vil til slutt alle komme tilbake til noe som ligner 'normalt'.

Spørsmålet er hvordan du effektivt tar medarbeiderne dine tilbake ombord og sørger for at de føler seg trygge, sikre og klare for normalen.

Svaret er en prosess som kalles reboarding.

Hva er reboarding?

Reboarding er mest aktuelt for ansatte som har vært borte fra organisasjonen din i lengre tid, det være seg for medisinske formål, foreldrepermisjon eller utplassering. Og etter en pandemi.

Den er designet for å gjøre dine hjemvendte kollegaer kjent med virksomheten, gjøre dem oppdatert på relevante endringer, integrere dem i kulturen på arbeidsplassen og gi dem muligheten til å komme tilbake til normal arbeidsdag så snart som mulig.

Hvorfor er reboarding viktig?

Reboarding er omtrent som å starte en jobb på nytt, det er den svært sjeldne 'andre-sjansen til å gjøre et godt førsteinntrykk'. Tenk på dette som din mulighet til å gi de ansatte ny energi og gjøre det enkelt for dem å være lidenskapelig opptatt av å jobbe for din virksomhet.

Inspirasjon: Trenger du noen gode idéer for å glede dine tilbakevendte ansatte? I denne artikkelen finner du tips for å lage en reboarding med mye inspirasjon!

Fra et rent forretningsperspektiv har reboarding stor innvirkning på ‘tid til produktivitet’.

Når personalet ditt har vært fraværende i rollen i en lang periode, er det en bratt læringskurve for å få dem oppdatert på organisasjonsendringer og tilbake på prosjekter de jobbet med før avreise. En god reboardingsprosess bidrar til å få deres hoder tilbake i spillet og børste støv av sine ferdigheter.

Men det er mer.

Utført på en bra måte handler reboarding like mye om en emosjonell tilkobling - spesielt i tider som dette hvor dine ansatte har hatt en mental påkjenning og er i en sårbar posisjon.

Effektiv reboarding vil la deg måle tilstanden til den ansattes mentale og følelsesmessige velvære, og hjelpe til med å innføre tiltak for å sikre at de føler seg ivaretatt.

Les også: 8 tips for en ny kultur etter COVID

Hvordan kan du reboarde effektivt?

De fleste organisasjoner har ansatte som kommer tilbake fra to spesifikke scenarier:

 1. Fjernarbeid. Din ansatt har fortsatt å jobbe, men har gjort det hjemmefra og gjennomført businessen under en 'ny normal'.

 2. På vent. Den ansatte har ikke jobbet aktivt i en lengre periode.

For å bygge en effektiv reboardingsstrategi vil vi gjøre opp en status for begge alternativene, og låne teknikker fra gode onboardingsprosesser som fokuserer på den ansattes opplevelse.

Seks reboardingsteknikker
[for ultimat suksess]

 1. Bygg tydelige interne kommunikasjonslinjer
  Oppnå tillit fra dine tilbakevendende ansatte ved å stille klare forventninger og følge løfter fra begynnelsen.

 2. Fortell historier med verdi
  Minn dem på hva kjernen i virksomheten er og jobb med å minne de ansatte om hvorfor de begynte å jobbe i virksomheten i utgangspunktet.

 3. Tett kontakt
  Ha tett dialog med den tilbakevendte, slik at de føler seg sett og velkomne tilbake.

 4. Fjern hindringer
  Gjør informasjon lett tilgjengelig, slik at de ansatte kan utforske dette i ledige stunder og få svar på sine spørsmål.

 5. Informasjon i porsjoner
  Unngå å oversvømme de som er kommet tilbake med all informasjon på én gang. La de få oppdatere seg over tid ved å dryppe relevant informasjon og innhold over tid.

 6. Fokuser på sosial tilknytning
  Gjenoppbygg et sosialt miljø som inspirerer til tverrfaglige forbindelser og hjelper dine ansatte å utvikle sterke mellommenneskelige forhold.

Bring det hele sammen

En god reboardingsstrategi vil bare være effektiv hvis du tydelig kommuniserer planen din fra begynnelsen.

Hvis du kan, hold en konferansesamtale for hele selskapet før reboarding begynner for å involvere alle relevante interessenter. Alternativt, hvis firmaet ditt er veldig stort, kan du først ha en samtale med de øverste lederne og få dem til å koble seg til deres individuelle team. Skissere hva planen er, gi dem litt bakgrunn med det du håper å oppnå gjennom prosessen, og oppmuntre til konstruktiv tilbakemelding!

[Guide] Reboarding: 6 profiler du bør kjenne til - Last ned guiden